Sağlıkta Şiddet Canımıza Tak Etti

       İstanbul Esenyurt'ta babasının kimliğini beyan etmediği için babasının ilaçlarını yazdıramayan bir kişi, Yenikent Aile Sağlığı Merkezi'nde ki doktorlara bıçak ve demir çubukla saldırdı.

Saldırgan ASM binasında elindeki bıçak ve demir çubuklarla terör estirdikten sonra "evden silahını almak üzere" binadan ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine saldırgan ASM' ye bir daha gelemedi. Polis ekipleri saldırganı evinden alıp karakola götürdü. Yaşanan bu hadisenin son kısmı gösteriyor ki, tüm sağlık kuruluşlarında caydırıcı amaçla dahi olsa silahlı güvenlik görevlisi/kolluk kuvvetinin bulundurulması artık zaruri olmuştur.

      Bir hekim ve sağlık çalışanı kolay yetişmiyor. Sendikamızın yaptığı  bir çalışmada, Tıp Fakültesinde ki ders  saati sayısı, bir mühendislik  fakültesinin der saati sayısının 3 katından fazladır. Bir hekim günlük konuşmasında normal popülasyona göre kullandığı kelime çeşitliliği 2 kattan fazladır. Bu kadar zor bir eğitimden geçmiş olan hekimlere saygı gösterilmesi yerine kendisine bazen tıbbi bile olmayan ama yapması zorunlu kanun ve yönetmeliklere bağlı çalışmasından dolayı saldırılması kabul edilebilir mi ?! Meslekler içersinde hata yaparsa en azından tazminat cezası vermek zorunda kalan tek meslek sahibi olan hekimlerken, adalet bakanlığı gibi kurumlarda görev yapan yetkililer hata yaparlarsa hatta ödüllendirilmektedirler. Buna karşın hekimlerin özlük hakları ile lisans mezunu bile olmayan bir çok memurun özlük hakları denktir. Hekimin sahip olduğu bilgiye hergün yaptığı onca iyiliğe rağmen saldıran, diğer sağlık çalışanlarına saldırmaz mı ?! Ve bu iş nasıl cezasız kalır. Bu son saldırıyı yapanda savcılıkca serbest bırakıldı.

      Bu minvalde, sayın bakanımıza, sağlık çalışanları adına bu durumdan duyduğumuz rahatsızlığı ve ivedilikle atılması gereken adımları anlatan yazımızda taleplerimizi ilettik, özet olarak;

Bu tür vakalar için sendikamızın önerilerini de sizlere ayrıca iletilecek olmakla birlikte, bu gibi durumlarda giriş çıkışların güvenliği sağlanabilmeli, ASM'lerde silahlı güvenlik görevlileri çalıştırılabilmeli, bunun için cari giderler bu maksat ve şartla arttırılıp tek veya çift hekimli ASM merkezleri, merkezi Aile Hekimliği Merkezlerine taşınmalıdır. Bildiğiniz gibi, sağlık çalışanı canını yolda bulmamıştır. Bu şekilde korunmasız çalıştırılmaları, saldırılara muhatap edilmeleri, yanlış eksik idari karar ve uygulamalarla hasta ve devletimiz arasına sıkıştırılmaları kabul edilemez.

Bununla birlikte bu tür suçları işleyenler için Sağlık Merkezi başvurularında sisteme uyarı düşülmeli, bunlar aldıkları hapis cezasının çok katı süre sadece hastanelerin mahkum koğuşlarında sağlık hizmeti almalı ayrıca yakınları içinde olsa sağlık kuruluşlarına acil durumlar dışında girememelidirler.

       Ayrıca hatırlatmamızda fayda var ki: Darp-cebir-hakaret nedeniyle sendikamız bütün sağlık personeline ücretsiz olarak hukuki destek sağlamaktadır bunun için gereken tek şey hekimsen.org sayfamızdaki yönergeleri takip ederek başvuru oluşturmak.

      Tüm sağlık çalışanlarına sağlıklı günler dileriz . Bununla birlikte sağlık ve şiddet bir arada olmaz bizi lütfen daha çok tahrik etmeyin ifadelerimizle yazımızı tamamlıyoruz.

  10.6.2020     Hit: 1146

Tüm Haberler