Hekimsen hareketi 8 Ağustos 2018 tarihinde bir sosyal iletişim ağı üzerinde ‘Hekim Sen’ adıyla kurulmuştur. Daha sonra grubumuzun ismi ‘Hekimsen Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu’ olarak güncellendi. 
Maksadımız hekimleri sendikal bir oluşuma hazırlamaktı zira özellikle hekimlerin hakları artık kimse tarafından korunmuyordu. Bunu yapmayan sendikalar ise hekimlerin haklarını alamamaları durumunda diğer sağlık çalışanlarının da haklarını alamayacağını maalesef öngöremediler.
Hekimsen grubu kurulduktan bir süre sonra aynı kanıda hekimler bir araya gelmeye başladı, birçok hekim arkadaşımız aktif olamasalar da grubu desteklediler. Uzun bir organizasyon sürecinden sonra tüzüğümüzü hazırladık ve çeşitli platformlarda duyurduk. İlk Merkez Teşkilatımız bu şekilde şekillenmiş oldu. 11 ilden ve birbirinin yüzünü hiç görmemiş 13 hekim merkez teşkilatı kurdular. Bu durum camiamız adına deontoloji ve ortak müşterekler çerçevesinde harekete örnek olmuş gurur verici bir başarıdır.
 
Sendikal faaliyete girme nedenimiz, sahanın gerçek sesi olarak hekimlerin faaliyete girmelerinin zaruretini görmemizdi. 
Amacımız yıllara sarihan değersizleştirilen, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının saygınlığını yeniden kazandırmak, kaybedilmiş veya hiç verilmemiş özlük haklarımızı edinmek, sağlık politikalarında sağlık çalışanının sesi olmak, sağlık çalışanlarının güvenliği için gerekli yasal düzenlemeleri ve onların beklentilerini karşılayacak uygulamaları hayata geçirmek, sağlık profesyonelinin her türlü mesleki gelişimini desteklemek, hekim-sağlık çalışanı-hasta ilişkisini en verimli, huzurlu ve güvenilir hale getirmektir. Biz kısaca hekim ve tüm diğer sağlık çalışanlarının mesleklerinin icrasında verimli, mutlu hatta gururlu olmasını istiyoruz. 
Binlerce yıllık Tıp geleneğinin siyasi politikalarla bozulmasını istemiyoruz. Hekimlerin bu yanlış uygulama ve politikalarla hasta arasında sıkıştırılmamasını ve tıbbi olmayan bu politikalara adeta bekçilik yaptırılırken güvenliği sağlanmadan baskı altına alınmasının önüne geçmek istiyoruz. 
Hekimin, tıp fakültesi eğitiminden emekliliğine kadar tıbbi etik ve deontoloji çerçevesinde en verimli haliyle hizmet vermesini, hekim ve sağlık çalışanlarının hayatlarının hiçbir döneminde muhtaç hale düşmemesini, verdikleri bu büyük hizmetin onuruyla yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Bu ve bunun gibi bütün amaç ve hedeflerimizi, söylemlerimizde ve faaliyetlerimizde bulacaksınız. 
 
Bizler sahada çalışan hekimlerin içinde, onların bir parçasıyız ve onları en iyi anlayanlar olduğumuzu düşünüyoruz. Mutsuz bir toplulukta mutlu bir azınlık olmayı beklemiyoruz. Hedefimiz tüm sağlık çalışanlarımızın ve insanımızın mutluluğudur.
 
 
 
Hekimsen Merkez Teşkilatı