HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Bir olaya dair olarak var olan, sürekli kullanılmayacak, o olay için geçerli olacak dilekçe örnekleridir.

Diş Hekimliği Yeşil Alan İtiraz Dilekçesi

Bazı illerde ADSH ve ADSM'lerde, başhekimlikler tarafından tesis edilen uygulama gereğince, diş hekimlerinden uzman diş hekimine yeşil alan vasıtasıyla hasta sevk edilmesi işlemi sistemsel olarak kapatılarak yada kota getirilerek hastaların sevk edilmesinin engellendiği görülmektedir. Bu duruma itiraz işlemleri için ilgili birime iletebileceğiniz dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Üniversitede Çalışan Asistan Hekimler İçin Ek Ödeme Dilekçesi (17 Ağustos 2022)

Üniversitelerimizde çalışan asistan hekimlerimizin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamına alınmaması sebebi ile üniversiteye verebilecekleri dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Üniversitede Çalışan Öğretim Görevlisi Hekimler İçin Ek Ödeme Dilekçesi (17 Ağustos 2022)

Üniversitelerimizde öğretim görevlisi olan hekimlerimizin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamına alınmaması sebebi ile üniversiteye verebilecekleri dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN