HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Bir olaya dair olarak var olan, sürekli kullanılmayacak, o olay için geçerli olacak dilekçe örnekleridir.

Yan Dal Asistanları ve Uzman Hekimler Taban Ödeme Artışı Faydalanma Dilekçesi (SBA)

Üniversite hastanelerindeki SBA kadrolu yan dal asistanları ve uzman hekimlerinin Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği son taban ödeme %50 ve %100 artışından faydalanamamasına itiraz dilekçesi

Dosyayı Görüntüle

Yan Dal Asistanları ve Uzman Hekimler Taban Ödeme Artışı Faydalanma Dilekçesi (YÖK-SBA)

Üniversite hastanelerindeki YÖK-SBA kadrolu yan dal asistanları ve uzman hekimlerinin Sağlık Bakanlığı'nın getirdiği son taban ödeme %50 ve %100 artışından faydalanamamasına itiraz dilekçesi

Dosyayı Görüntüle

İcap Nöbeti 120 Saat Sınırı Kaldırılması Dilekçesi

İcap nöbetlerinde 120 saat sınırının kaldırılması sonrasında eksik ödenen ya da 120 saat üzeri ödenmeyen ücretler için dilekçe örneğidir, kurumunuza başvuruda bulunabilirsiniz.

Dosyayı Görüntüle

Diş Hekimliği Yeşil Alan İtiraz Dilekçesi

Bazı illerde ADSH ve ADSM'lerde, başhekimlikler tarafından tesis edilen uygulama gereğince, diş hekimlerinden uzman diş hekimine yeşil alan vasıtasıyla hasta sevk edilmesi işlemi sistemsel olarak kapatılarak yada kota getirilerek hastaların sevk edilmesinin engellendiği görülmektedir. Bu duruma itiraz işlemleri için ilgili birime iletebileceğiniz dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Üniversitede Çalışan Asistan Hekimler İçin Ek Ödeme Dilekçesi (17 Ağustos 2022)

Üniversitelerimizde çalışan asistan hekimlerimizin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamına alınmaması sebebi ile üniversiteye verebilecekleri dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Üniversitede Çalışan Öğretim Görevlisi Hekimler İçin Ek Ödeme Dilekçesi (17 Ağustos 2022)

Üniversitelerimizde öğretim görevlisi olan hekimlerimizin Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği kapsamına alınmaması sebebi ile üniversiteye verebilecekleri dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN