HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Zorunlu

Güncel Sağlık Bakanlığı Nöbet Ücreti Ne Kadar?

Nöbet ücreti, sağlık personelinin unvanına ve çalışmanın normal bir zaman diliminde ya da bayramda yapılmasına göre değişiklik göstermektedir. Sağlık Bakanlığı Nöbet Yönetmeliği 2024 yılı güncel şekli ile, nöbet ücreti unvanlara göre saatlik olarak aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Nöbet ücreti saatlik miktarları:

Güncel 2024 Nöbet Ücretleri (Sağlık Bakanlığı Nöbet Ücretleri Saatlik Ne Kadar?)
Unvan Normal Riskli Birim Bayram Riskli Birim + Bayram
Eğitim Görevlisi 120.82 TL 181.22 TL 151.02 TL 226.53 TL
Baş Asistan 120.82 TL 181.22 TL 151.02 TL 226.53 TL
Uzman Hekim 120.82 TL 181.22 TL 151.02 TL 226.53 TL
Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi 109.49 TL 164.23 TL 136.86 TL 205.29 TL
TUTG Uzman 109.49 TL 164.23 TL 136.86 TL 205.29 TL
Diş Hekimi 98.16 TL 147.24 TL 122.7 TL 184.05 TL
Eczacı 98.16 TL 147.24 TL 122.7 TL 184.05 TL
Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 75.51 TL 113.26 TL 94.39 TL 141.58 TL
Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli 64.18 TL 96.27 TL 80.23 TL 120.34 TL
Memur 49.08 TL 73.62 TL 61.35 TL 92.03 TL
VHKİ 49.08 TL 73.62 TL 61.35 TL 92.03 TL
Teknisyen 49.08 TL 73.62 TL 61.35 TL 92.03 TL
Hizmetli 49.08 TL 73.62 TL 61.35 TL 92.03 TL
Yardımcı Hizmetler 49.08 TL 73.62 TL 61.35 TL 92.03 TL

Nöbet Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Nöbet ücreti hesaplaması, belirlenmiş katsayılar ve formül ile hesaplanmaktadır. Nöbet ücretinizi, nöbet ücreti hesaplama modülü ile kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

• 130 Saat Üzeri Nöbetler

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun Ek Madde 33. maddesinde belirlendiği üzere, 130 saat fazlası için ödeme yapılmamaktadır.

130 saat üzeri nöbetler için, o ay tutulan nöbetlerin zaman sıralaması baz alınır. İlgili kayıtların tam olarak alınamaması halinde değişiklik gösterebilmekte olsa da, ödenmesi gereken ücret bu şekilde belirlenmektedir.

Örneğin; 6 gün nöbet tutmuş bir çalışan ilk 2 gün x 24 = 48 saat normal, ayın ortasındaki 2 gün x 24 = 48 saat riskli birim nöbeti, son 2 gün x 24 = 48 saat bayram nöbeti tutmuş olsun. Nöbet ücreti 130 saate tamamlanıncaya dek; zaman çizelgesinde ilk tutulan 48 saati normal nöbet katsayısı üzerinden, ayın ortasındaki 48 saati riskli birim katsayısı üzerinden, 130 saate tamamlayan 34 saat ise bayram nöbeti katsayısı üzerinden hesaplanması ile elde edilecektir.

Hazırladığımız modül ile 2024 nöbet ücretleri konusunda kolayca bilgi alabilirsiniz. Acil nöbet ücretibayram nöbet ücreti ve riskli birim nöbet ücreti gibi farklı ücretlendirmeler hakkında Sağlık Bakanlığı fazla mesai ücreti bilgilerini elde edebilirsiniz. 

Nöbet Ücreti Nedir?

Nöbet, sağlık çalışanlarının mesai saatleri dışında kalan hizmetlerin devam ettirilebilmesi için düzenlenen çalışma şeklidir.Yataklı tedavi kurumları, ağız ve diş sağlığı merkezleri, aile sağlığı merkezleri, seyyar hastaneler, toplum sağlığı merkezleri ya da 112 Acil Sağlık Hizmetleri gibi Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlarda nöbet çalışmaları için ödenen ek ücrete, nöbet ücreti denir.

Nöbet ücreti hesaplama modülü ile nöbet ücretleri hesaplaması kolaylıkla yapılabiliyor.

Riskli Birim Nedir?

Riskli birimler, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş kriterlere göre seçilen ve diğer birimlere göre birçok noktada farklılık gösteren birimlerdir. Bu birimler için tavan ek ödeme katsayıları ve hizmet alanı-kadro unvan katsayıları farklılık göstermektedir.

• Riskli Birimler Nelerdir?

Devlet hastanelerinde Sağlık Bakanlığınca yönetmelik ile belirlenmiş özellik arz eden riskli bölümler:

 • Ameliyathane
 • Yoğun Bakım
 • Diyaliz
 • Acil Servis - Poliklinik
 • 112 Acil Sağlık Hizmetleri

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde ise yukarıda sayılan riskli birimlere ek olarak; döner sermaye komisyonu, 2/3 oy çokluğu ile özellik arz eden diğer tıbbi riskli bölümleri gerekçeli olarak belirler ve buralarda çalışan personel için de; riskli birimlerde çalışan personel gibi, tavan ek ödeme katsayıları ve hizmet alanı-kadro unvan katsayıları esas alınır.

• Riskli Birim Nöbet Ücreti Ne Kadardır?

Riskli birim nöbet ücretleri, normal nöbet ücretlerine göre arttırımlı olarak ödenmektedir. Riskli birim nöbet ücreti, normal nöbet ücretinin 1.5 katı olarak ödenmektedir.

Sağlık personeli nöbet ücretleri, ne yazık ki kabul edilebilir bir durumda bulunmamaktadır. Bu durumun bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz. Nöbet ücreti sorununu Hekimsen Sendikası olarak dile getirmeye devam edeceğimizi bildiriyoruz. Nöbet ücretleri 2024 yılında ne yazık ki istenilen noktanın çok altında yer almaktadır. Sağlık nöbet ücretleri, sağlık alanının hak ettiği yerde değildir. Sağlık Bakanlığı nöbet ücretleri konusunda güncel ve doğru bir şekilde nöbet ücretlerinizi hesaplayabilir, ayrıca ek bilgiler elde edebilirsiniz.

Bayram Nöbeti Nedir?

Bayram nöbeti, belirlenmiş Ulusal ve Dini bayramlarda tutulan nöbetlerdir. İlgili günlerde ve belirlenen saat dilimlerinde tutulan nöbetler için ödenen nöbet ücreti, arttırımlı olarak ödenmektedir.

2429 sayılı “Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun”da belirtilen Resmi Bayram ve Dini Bayram günleri aşağıdaki gibidir:

Ulusal Bayramlar:

Ulusal bayramlar, nöbet ücreti hesaplanırken özellikli ödeme saatleri ilgili günü tam gün olarak kapsayacak şekilde kullanılır.

İstisna olarak; Cumhuriyet Bayramı'nda bu saatler 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim'de tam gün olarak devam eder.

 • 29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
 • 23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
 • 19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
 • 30 Ağustos: günü Zafer Bayramı

Dini Bayramlar:

Nöbet ücreti hesaplanırken özellikli ödeme saatleri Ramazan ve Kurban bayramında; Arife günü saat 13.00'ten itibaren başlar, bayram süresince devam eder.

 • Ramazan Bayramı
 • Kurban Bayramı

• Bayram Nöbet Ücreti Ne Kadardır?

Bayram nöbet ücretleri, normal nöbet ücretlerine göre arttırımlı olarak ödenmektedir. Bayram nöbet ücreti, normal nöbet ücretinin 1.25 katı olarak ödenmektedir.

Kimlerin Nöbet Ücreti Hesaplamalarını Yapabilirim?

Nöbet ücreti hesaplama modülü ile nöbet ücretleri hesaplaması yapabiliyoruz, peki nöbet ücreti hesaplamaları kimler için geçerli? Hekim fazla mesai ücreti, eczacı fazla mesai ücreti, hemşire fazla mesai ücreti 2024 yılında, sağlık personeli nöbet ücretleri ile birlikte gittikçe enflasyona yenik düşmüş ve kabul edilemez bir noktaya gelmiştir.

Unvanlara Göre Sağlık Personeli Saatlik Nöbet Ücretleri

Nöbet ücreti 2024 yılında unvanlara göre saatlik olarak değişken miktarlarda ödenmektedir. Sağlık Bakanlığı nöbet ücretleri için farklı sağlık personeli nöbet ücreti unvanlarına göre aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri (Unvanlara Göre)

Eğitim Görevlisi Nöbet Ücreti 2024

Eğitim Görevlisi unvanı için saatlik 120.82 TL nöbet ücreti ödemektedir. Eğitim Görevlisi nöbet ücreti saatlik 120.82 TL'dir. Eğitim Görevlisi riskli birim nöbet ücreti ise 181.22 TL, Eğitim Görevlisi bayram nöbet ücreti ise 151.02 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Eğitim Görevlisi nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 226.53 TL olarak ödenmektedir.

Baş Asistan Nöbet Ücreti 2024

Baş Asistan unvanı için saatlik 120.82 TL nöbet ücreti ödemektedir. Baş Asistan nöbet ücreti saatlik 120.82 TL'dir. Baş Asistan riskli birim nöbet ücreti ise 181.22 TL, Baş Asistan bayram nöbet ücreti ise 151.02 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Baş Asistan nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 226.53 TL olarak ödenmektedir.

Uzman Hekim Nöbet Ücreti 2024

Uzman Hekim unvanı için saatlik 120.82 TL nöbet ücreti ödemektedir. Uzman Hekim nöbet ücreti saatlik 120.82 TL'dir. Uzman Hekim riskli birim nöbet ücreti ise 181.22 TL, Uzman Hekim bayram nöbet ücreti ise 151.02 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Uzman Hekim nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 226.53 TL olarak ödenmektedir.

Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi Nöbet Ücreti 2024

Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi unvanı için saatlik 109.49 TL nöbet ücreti ödemektedir. Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi nöbet ücreti saatlik 109.49 TL'dir. Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi riskli birim nöbet ücreti ise 164.23 TL, Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi bayram nöbet ücreti ise 136.86 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Pratisyen Hekim / Araştırma Görevlisi nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 205.29 TL olarak ödenmektedir.

Doktor Nöbet Ücreti 2024

Doktor nöbet ücreti unvanı için saatlik 109.49 TL nöbet ücreti ödemektedir. Doktor nöbet ücreti saatlik 109.49 TL'dir. Doktor riskli birim nöbet ücreti ise 164.23 TL, Doktor bayram nöbet ücreti ise 136.86 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Doktor nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 205.29 TL olarak ödenmektedir.

TUTG Uzman Nöbet Ücreti 2024

TUTG Uzman unvanı için saatlik 109.49 TL nöbet ücreti ödemektedir. TUTG Uzman nöbet ücreti saatlik 109.49 TL'dir. TUTG Uzman riskli birim nöbet ücreti ise 164.23 TL, TUTG Uzman bayram nöbet ücreti ise 136.86 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, TUTG Uzman nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 205.29 TL olarak ödenmektedir.

Diş Hekimi Nöbet Ücreti 2024

Diş Hekimi unvanı için saatlik 98.16 TL nöbet ücreti ödemektedir. Diş Hekimi nöbet ücreti saatlik 98.16 TL'dir. Diş Hekimi riskli birim nöbet ücreti ise 147.24 TL, Diş Hekimi bayram nöbet ücreti ise 122.7 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Diş Hekimi nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 184.05 TL olarak ödenmektedir.

Eczacı Nöbet Ücreti 2024

Eczacı unvanı için saatlik 98.16 TL nöbet ücreti ödemektedir. Eczacı nöbet ücreti saatlik 98.16 TL'dir. Eczacı riskli birim nöbet ücreti ise 147.24 TL, Eczacı bayram nöbet ücreti ise 122.7 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Eczacı nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 184.05 TL olarak ödenmektedir.

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli Nöbet Ücreti 2024

Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli unvanı için saatlik 75.51 TL nöbet ücreti ödemektedir. Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli nöbet ücreti saatlik 75.51 TL'dir. Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli riskli birim nöbet ücreti ise 113.26 TL, Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli bayram nöbet ücreti ise 94.39 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Mesleki Yüksek Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 141.58 TL olarak ödenmektedir.

Hemşire (Lisans - Önlisans Mezunu) Nöbet Ücreti 2024

Hemşire nöbet ücreti unvanı için saatlik 75.51 TL nöbet ücreti ödemektedir. Hemşire nöbet ücreti saatlik 75.51 TL'dir. Hemşire riskli birim nöbet ücreti ise 113.26 TL, Hemşire bayram nöbet ücreti ise 94.39 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Hemşire nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 141.58 TL olarak ödenmektedir.

Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli Nöbet Ücreti 2024

Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli unvanı için saatlik 64.18 TL nöbet ücreti ödemektedir. Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli nöbet ücreti saatlik 64.18 TL'dir. Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli riskli birim nöbet ücreti ise 96.27 TL, Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli bayram nöbet ücreti ise 80.23 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Lise Dengi Öğrenim Görmüş Sağlık Personeli nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 120.34 TL olarak ödenmektedir.

Hemşire (Lise Mezunu) Nöbet Ücreti 2024

Hemşire nöbet ücreti unvanı için saatlik 64.18 TL nöbet ücreti ödemektedir. Hemşire nöbet ücreti saatlik 64.18 TL'dir. Hemşire riskli birim nöbet ücreti ise 96.27 TL, Hemşire bayram nöbet ücreti ise 80.23 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Hemşire nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 120.34 TL olarak ödenmektedir.

Memur Nöbet Ücreti 2024

Memur unvanı için saatlik 49.08 TL nöbet ücreti ödemektedir. Memur nöbet ücreti saatlik 49.08 TL'dir. Memur riskli birim nöbet ücreti ise 73.62 TL, Memur bayram nöbet ücreti ise 61.35 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Memur nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 92.03 TL olarak ödenmektedir.

VHKİ Nöbet Ücreti 2024

VHKİ unvanı için saatlik 49.08 TL nöbet ücreti ödemektedir. VHKİ nöbet ücreti saatlik 49.08 TL'dir. VHKİ riskli birim nöbet ücreti ise 73.62 TL, VHKİ bayram nöbet ücreti ise 61.35 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, VHKİ nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 92.03 TL olarak ödenmektedir.

Teknisyen Nöbet Ücreti 2024

Teknisyen unvanı için saatlik 49.08 TL nöbet ücreti ödemektedir. Teknisyen nöbet ücreti saatlik 49.08 TL'dir. Teknisyen riskli birim nöbet ücreti ise 73.62 TL, Teknisyen bayram nöbet ücreti ise 61.35 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Teknisyen nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 92.03 TL olarak ödenmektedir.

Hizmetli Nöbet Ücreti 2024

Hizmetli unvanı için saatlik 49.08 TL nöbet ücreti ödemektedir. Hizmetli nöbet ücreti saatlik 49.08 TL'dir. Hizmetli riskli birim nöbet ücreti ise 73.62 TL, Hizmetli bayram nöbet ücreti ise 61.35 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Hizmetli nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 92.03 TL olarak ödenmektedir.

Yardımcı Hizmetler Nöbet Ücreti 2024

Yardımcı Hizmetler unvanı için saatlik 49.08 TL nöbet ücreti ödemektedir. Yardımcı Hizmetler nöbet ücreti saatlik 49.08 TL'dir. Yardımcı Hizmetler riskli birim nöbet ücreti ise 73.62 TL, Yardımcı Hizmetler bayram nöbet ücreti ise 61.35 TL olarak belirlenmiştir. Riskli birimlerde bayramda tutulan nöbetlerde ise, Yardımcı Hizmetler nöbet ücreti riskli birimde bayramda çalışmada 92.03 TL olarak ödenmektedir.

Diğer Hesaplamalar

Nöbet ücreti, taban ödeme ücreti, görev yolluğu gibi tüm hesaplamalar için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Nöbet Ücreti Hesaplama,Nöbet Ücreti Hesaplama 2024, Nöbet Ücreti,Sağlık Personeli Nöbet Ücretleri,Sağlık Personeli Fazla Mesai Ücreti,Acil Nöbet Ücreti,Pratisyen Hekim Nöbet Ücreti,Doktor Nöbet Ücreti 2024, Fazla Mesai Nöbet Ücretleri, Nöbet Ücretleri, Nöbet Ücreti Hesaplama, Doktor Nöbet Ücreti, Hekim Nöbet Ücreti, Hemşire Nöbet Ücreti, Nöbet Ücreti Hesaplaması, Nöbet Ücreti Nedir, Riskli Birim Nöbet Ücreti, Bayram Nöbet Ücreti, Sağlık Bakanlığı Nöbet Ücretleri, Sağlık Personeli Nöbet Ücreti Hesaplama

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN