HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur

Hukuki Gönderi

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kuruluna Asistan Hekimlerimiz İçin Başvuruda Bulunuldu | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kuruluna Asistan Hekimlerimiz İçin Başvuruda Bulunuldu

Eylem Cezası Gibi Verilen Hakediş Kesintisinin Faiziyle İadesine Karar Verildi (05 Şubat 2022) | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

Eylem Cezası Gibi Verilen Hakediş Kesintisinin Faiziyle İadesine Karar Verildi (05 Şubat 2022)

İş Bırakma Eylemine Verilen Uyarma Cezası İptal Edildi (30 Aralık 2022) | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

İş Bırakma Eylemine Verilen Uyarma Cezası İptal Edildi (30 Aralık 2022)

TSK'ya Görevlendirilen Hekimin Ek Mesai Ücretinin Ödenmesine Karar Verildi | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

TSK'ya Görevlendirilen Hekimin Ek Mesai Ücretinin Ödenmesine Karar Verildi

Kamu Disiplin Cezası ve Disiplin Soruşturması | HEKİMSEN
HUKUKİ SORULAR

Kamu Disiplin Cezası ve Disiplin Soruşturması

Sendika İş Yeri Temsilcimizin Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirmesi İptal Edildi (30 Aralık 2022) | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

Sendika İş Yeri Temsilcimizin Kanuna Aykırı Geçici Görevlendirmesi İptal Edildi (30 Aralık 2022)

Yoğun Bakım ve Acil Servis Geçici Hizmetlerinde %50 Artırımlı Nöbet Ücreti İstemi | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

Yoğun Bakım ve Acil Servis Geçici Hizmetlerinde %50 Artırımlı Nöbet Ücreti İstemi

İş Bırakma Eylemlerine Katılım Nedeniyle Verilen Cezalar İptal Edildi (15 Aralık 2022) | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

İş Bırakma Eylemlerine Katılım Nedeniyle Verilen Cezalar İptal Edildi (15 Aralık 2022)

Sağlık Mazereti Nedeniyle Tayini Yapılmayan Üyemizin Tayini İstediği Şehre Yapılmıştır | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

Sağlık Mazereti Nedeniyle Tayini Yapılmayan Üyemizin Tayini İstediği Şehre Yapılmıştır

16 Saatlik Geçici Görevlendirilmeye Yürütmeyi Durdurma Kararı | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

16 Saatlik Geçici Görevlendirilmeye Yürütmeyi Durdurma Kararı

Naklen Atamada Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi Davası | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

Naklen Atamada Sürekli Görev Yolluğu Ödenmesi Davası

Hekimsen'den 4924 Sözleşmeli Hekimlikle İlgili Genelgeye Yürütmeyi Durdurma ve İptal Davası | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

Hekimsen'den 4924 Sözleşmeli Hekimlikle İlgili Genelgeye Yürütmeyi Durdurma ve İptal Davası

4924 Sözleşmeli Hekimlerin Hak Kaybı Konusunda Dilekçe | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

4924 Sözleşmeli Hekimlerin Hak Kaybı Konusunda Dilekçe

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN