HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Başvuru Yap

HEKİMSEN Üyesi misiniz?

Önce Güvenliğinizi Sağlayın!

Eğer bir tehdide maruz kalırsanız bunu küçümsemeyip görev yerinizi güvenlik gerekçesiyle terk edebilirsiniz. Aile hekimliğinde görevinizi hiç kimseye bırakmak zorunda değilsiniz, direkt olarak çıkabilirsiniz. Hastanede poliklinikte çalışıyorsanız bunu keza yapabilirsiniz. Acil serviste çalışıyorsanız, görev yerinize acil durumlarda ulaşabileceğiniz güvenlikli bir yer bulmanız bunu bulamazsanız hastane başhekimliği ile görüşüp yerinizi bir başka görevli arkadaşınıza bırakıp ayrılmanız veya güvenliğinizin yeterli ve silahlı güvenlik ile sağlanmasını istemeniz sizin haklarınız arasındadır. Vakit kaybetmeden beyaz kod veriniz. Şikayetinizi oluşturmak için karakola gitmenize gerek yoktur, çalıştığınız yere, emniyet görevlilerini ifadenizi almak üzere davet etmek, hastanenizde müteşekkil beyaz kod biriminin sorumlulukları arasındadır, ama bu olmazsa karakola bildirip görev mahalinizde ifade verebilirsiniz. Bize olan başvurunuz, sizi haklarınız konusunda bilgilendirmek, eksik her açıdan desteklemek, davanıza avukatlık hizmeti vermek, takip etmek içindir. Bunların hiçbirini tekrar yaşamamanız dileklerimizle.

Hakaret ve Cezası Nedir?

TCK 125’inci maddenin tanımına göre ; Hakaret : ‘Bir kişinin onuru, saygınlığı, şerefinin rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılır.’ Hakarete uğrayan kamu görevlisi kamu görevinden dolayı bu fiile mazhar kaldıysa cezanın alt sınırı 1 yıldan az olamaz. Ayrıca suç alenen işlendiyse ceza altı da bir oranında arttırılır. Mağdurun gıyabında yapılmış ise en az 3 kişinin şahit olması gerekir. Kişiye o vasfa sahip olsun olmasın aşağılayıcı kötüleyici her söz hakaret sayılmaktadır. Ancak beddua niteliğinde sözler hakaret kapsamına girmemektedir. Ancak hapis cezaları 3 yılın altında ise veya ilk sefer için uygulanmaz.

Tehdit ve Cezası Nedir?

Tehdit, TCK’nın 106. maddesinde bir başkasının veya onun yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu saldırı vaadi mal varlığı veya başka bir kötülük ise mağdurun şikayeti üzerine 6 aya kadar hapis veya para cezasına hükmolunur.

Yaralama suçu ve cezası nedir?

Fiziksel acı veren her türlü saldırı yaralama suçunu oluşturur. Yüzde kalıcı iz bırakma hariç ilk sefere mahsus para cezası ile cezalandırılır.

Şikayet Süreci Nasıl Olmalıdır?Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanununun 15. maddesine göre, şikayetinizi karakola gitmeden yapabilirsiniz. Yani darp şiddet veya hakaret hangi suça maruz kaldıysanız görev yaptığınız yer kamuya bağlı veya özelde olsa ifade vermek üzere polis karakolundan görevli memurları çağırabilirsiniz. Şunu da belirtelim 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ek madde 12/3’e göre, bu suçlara maruz kalırsanız polis şüpheli suçluyu kanun gereği yakalayıp savcılığa sevk etmek zorundadır.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN