HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu

Vergi diliminizi bilmiyorsanız buraya tıklayınız.

Taban Ödeme Ücreti Nedir?

Taban ödeme ücreti (taban ek ödeme ücreti) motivasyon ve ödüllendirme amacıyla personele yapılan bir ödeme çeşididir.  Bu ödeme, personelin kadro unvanına göre yönetmelikteki tabloda belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır.

Taban Ödeme Ücreti Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Taban ödeme ücreti, personelin kadro unvanına göre belirlenen taban katsayı ile en yüksek Devlet Memuru aylığı ve aktif çalışma gün katsayısının çarpımı sonucu bulunan tutardır. Taban ödeme ücreti hesaplaması, belirlenmiş katsayılar ve formül ile hesaplanmaktadır. Taban ek ödeme ücretinizi, taban ödeme ücreti hesaplama modülü ile kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Gösterge Katsayısı = En Yüksek Gösterge (1500) + En Yüksek Ek Gösterge (8000) = 9.500

En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (EYDMA) = Gösterge Katsayısı (9000) X Maaş Katsayısı (0,509796) = 4.843,06

Aktif Çalışma Gün Katsayısı (AÇGK) = Aktif Çalışılan Gün (Örn: 26) / Ay İçerisindeki Toplam Gün (Örn: 31) = 0,8387

Taban Ödeme Brüt = EYDMA (4843,06 TL) X Taban Katsayı (Örn: 2,26) X AÇGK (0,8387) = 9.179,84 TL

Gelir Vergisi = Taban Brüt X Vergi Dilimi (Örn: %27) = 2.478,55 TL

Damga Vergisi = Taban Brüt X Damga Vergisi Katsayısı (0,00759) = 69,67 TL

Kesintiler Toplamı = Gelir Vergisi (2.478,55 TL) + Damga Vergisi (69,76 TL) = 2.548,31 TL

Net Ödenen = Taban Brüt (9.179,84 TL) - Kesintiler Toplamı (2.548,31 TL) = 6.631,53 TL

Taban Ödeme Ücreti Ne Zaman Kesilir?

Taban ek ödeme ücreti, aşağıdaki koşullara göre kesilir ya da belirli şartlara göre ödenir:

 • Taban ödeme fiili çalışmaya dayalı olduğundan çalıştığınız gün kadar ödenir.
 • Taban ödeme disiplin cezalarından Uyarma ve Kınama cezası alanlara bir ek ödeme dönemi süresince ödeme yapılmaz.
 • Aylıktan kesme cezası alanlara iki ek ödeme dönemi süresince ödeme yapılmaz.
 • Kademe ilerlemesi cezası alanlara üç ek ödeme dönemi süresince ödeme yapılmaz.

Ne Zaman Kesilmez?

 • Resmi tatil günleri kesilmez.
 • İdari ve nöbet izinleri kesilmez.
 • Yılda 7 günü geçmeyen kısa süreli hastalık rapor süreleri kesilmez.
 • Hakem hastane tarafından onaylanan heyet rapor süreleri kesilmez.
 • Yılda en fazla iki defa görevlendirme suretiyle kendi alanı ile ilgili yurt içi kongre, konferans, seminer ve sempozyum gibi etkinliklere katılan personelin bir yılda toplam 10 günü geçmeyen süreleri kesilmez.
 • Görevi sırasında veya görevinden dolayı Bakanlıkça ilan edilmiş bulaşıcı ve salgın hastalığa yakalanan, kazaya, yaralanmaya veya saldırıya uğrayanların bu durumlarını sağlık raporuyla belgelendirmesi halinde kullandıkları hastalık izin süreleri kesilmez.
 • Ayda 5 gün yılda ise toplam 12 güne kadarki yıllık izinler kesilmez.

Hangi Vergi Dilimindeyim?

Hangi vergi diliminde olduğunuzu öğrenmek için, öncelikle vergi matrahınızı öğrenmeniz gerekmektedir. Vergi matrahınızı öğrenmek için ise, E-Devlet uygulaması E-Bordro sistemine giriş yapmanız gerekmektedir. E-Bordro sistemi üzerinden bulunduğunuz ayın bordrosunu indirdikten sonra, bordroda yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" bölümünden o aya kadar olan vergi matrahı toplamınızı görüntüleyebilirsiniz. Bu miktara göre, bulunduğunuz vergi dilimini öğrenebilirsiniz.

Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı öğrenmek için E-Devlet E-Bordro Sistemi:

E-Devlet E-Bordro Sistemi

Tüm bordrolarda burada yer alan "Geçen Aylar Vergi Matrahı Toplamı" üzerinden matrah hangi vergi dilimine isabet ediyorsa, o ayki kesintiler o vergi dilimi üzerinden hesaplanmaktadır.

Vergi matrahınıza göre vergi diliminizi aşağıdaki tablodan öğrenebilirsiniz:

2024 Gelir Vergisi Dilimleri
Vergi DilimiVergi Matrahı Üst SınırıVergi Oranı
1. Dilim110.000 TL'ye kadar%15
2. Dilim110.000 - 230.000 TL%20
3. Dilim230.000 - 870.000 TL%27
4. Dilim870.000 TL - 3.000.000 TL%35
5. Dilim3.000.000 TL ve üzeri%40

Vergi dilimleri ve gelir vergisi hakkında ayrıntılı bilgi için:

Vergi Dilimi ve Gelir Vergisi

Kimlerin Taban Ek Ödeme Ücreti Hesaplamalarını Yapabilirim?

Taban ek ücreti hesaplama modülü ile taban ödeme ücretleri hesaplaması yapabiliyoruz, peki taban ek ödeme ücreti hesaplamaları kimler için geçerli? Hekim taban ek ödeme ücreti, eczacı taban ek ödeme ücreti, hemşire taban ek ödeme ücreti 2024 yılında, sağlık personeli taban ek ödeme ücretleri konusunda hazırlanmış modül ile, hesaplamanızı kolayca yapabilirsiniz.

Doktor Taban Ek Ödeme Ücreti

Doktor taban ek ödeme ücreti konusunda ilgili unvanınızı seçerek kolaylıkla taban ödeme ücreti hesaplamanızı yapabilmektesiniz. Pratisyen hekim taban ek ödeme ücreti için unvanınızı seçerek kolayca hesaplama yapabilirsiniz. Acil taban ek ödeme ücreti için ise aynı modülü kullanarak taban ödeme ücretinizi hesaplayabilirsiniz.

Hemşire Taban Ek Ödeme Ücreti

Hemşire taban ek ödeme ücreti ve hemşire taban ücreti de Hekimsen Taban Ödeme Ücreti Hesaplama Modülü aracılığı ile hesaplanabilmektedir. Hemşire taban ödeme ücreti konusunda ayrıntılı bilgi alabilir, sağlık bakanlığı taban ek ödeme ücreti için tüm Sağlık Bakanlığı personeli taban ek ödeme ücretlerini hesaplayabilirsiniz.

Sağlık Bakanlığı Taban Ücretleri

Sağlık Bakanlığı'nda çalışan tüm personeller için taban ek ödeme ücretlerini hesaplayabilirsiniz. Sağlık Bakanlığı taban ek ödeme ücreti hesaplaması yaparak, kolaylıkla taban ödeme ücretinizi görüntüleyebilirsiniz.

Diğer Hesaplamalar

Nöbet ücreti, taban ödeme ücreti, görev yolluğu gibi tüm hesaplamalar için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Taban Ödeme Ücreti,Taban Ödeme Ücretleri 2024, Taban Ek Ödeme Ücreti,Sağlık Personeli Taban Ücretleri,Sağlık Personeli Taban Ödeme Ücreti,Pratisyen Hekim Taban Ek Ödeme Ücreti,Doktor Taban Ücreti, 2024 Taban Ücretleri, Taban Ücretleri, Taban Ücreti Hesaplama, Doktor Taban Ücreti, Hekim Taban Ücreti, Hemşire Taban Ücreti, Taban Ücreti Hesaplaması, Taban Ücreti Nedir, Sağlık Bakanlığı Taban Ücretleri, Sağlık Personeli Taban Ücreti Hesaplama

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN