HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sürekli görev yolluğu hesaplama modülü ile hesaplamanızı yaparak hesaplama sonrasında PDF olarak bildiriminizi indirebilir, yazdırarak ilgili birime teslim edebilirsiniz.

Doğru hesaplama yapabilmek için: Hesaplama modülünün devamındaki yazıda, görev yolluğu hesaplamak için kullanabileceğiniz, sizler için oluşturduğumuz ve yanlış hesaplamalar ile gelir kaybının önüne geçebileceğiniz tüm bilgilere ulaşabilir, sürekli görev yolluğu nasıl hesaplanır sorusuna yanıt bulabilir ve hesaplamanızı kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz.

BİLGİLER
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu
NEREDEN
Zorunlu
Zorunlu
NEREYE
Zorunlu
Zorunlu
Zorunlu

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Yolluk hesaplama ile ilgili hazırladığımız metni detaylıca okuyarak konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olduktan sonra, Hekimsen harcırah hesaplama modülü üzerinden güncel olarak kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Özetle sürekli görev yolluğu (harcırah) hesaplaması nasıl yapılır? Sürekli görev yolluğu hesaplamasında (harcırah hesaplama) gündelik, yol gideri, aile gideri ve yer değiştirme gideri yer almaktadır. Yer değiştirme gideri; sabit unsur ve değişken unsur olmak üzere iki ana unsurdan oluşur. Sabit unsur, gündeliğin değişken katları şeklinde ödenir. Değişken unsur ise, memurun asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak her bir kilometre için belirlenen oranda ödenir.

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Modülü ile hesaplamanızı kolaylıkla yapabilirsiniz. Hesaplama için ilgili formu doğru bilgiler ile doldurduğunuzda, karşınıza çıkacak olan yolluk hesaplama sonucu üzerinden sonucu ayrıntılı olarak görüntüleyebilirsiniz.

Hesaplama Sonucunda:

Hekimsen Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Modülü üzerinden yapacağınız yolluk hesaplama sonrasında, yol harcırahı hesaplama ile ilgili oluşturacağınız Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi belgesini PDF olarak indirebilir, yazdırabilir ve iligli birime iletebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yolluk harcırah, Sağlık Bakanlığı yolluk hesaplama, yolluk ücreti, yolluk ücreti hesaplama, sürekli yolluk hesaplama gibi konularda birçok sıkça sorulan soru yer almaktadır. Konu ile ilgili birçok sıkça sorulan soruya ulaşabilir, konu hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilirsiniz. Ayrıca, hesaplama modülü üzerinde doldurulacak alanlarla ilgili bilgiler de, sıkça sorulan sorular içerisinde mevcuttur. Harcırah hesaplama 2024 verilerine göre güncel olarak hazırlanmıştır. Yol harcırahı 2024 yılında bu modülde yer alan şekli ile ödenmektedir.

Sürekli görev yolluğu hesaplama formülü nedir?

Sürekli görev yolluğu hesaplama formülü, durumlara göre değişkenlik gösterse de genel olarak: Gündelikler, yol giderleri, aile gideri, sabit unsur ve değişken unsurun; varsa her bir aile ferdi için ödenenlerin toplamı şeklindedir. Hesaplamayı kolayca yapmak için Hekimsen Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Modülü'nü kullanabilirsiniz.

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Programı ile Hesaplama Nasıl Yapılır?

Form üzerinde iligli bölümler doğru şekilde seçilir ve ardından hesaplama butonuna basılarak hesaplama kolaylıkla gerçekleştirilebilir. Formda ilgili alanların açıklamaları, dairesel soru işareti simgelerine tıklanarak görülebilir.

Hesaplamanızın doğruluğunu kontrol etmek ve Sürekli Görev Yolluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için:

Gönderi: Sürekli Görev Yolluğu

Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Nasıl Yapılır?

Sürekli görev yolluğu hesaplama işlemi ile sürekli görev yolluğu hesaplamanızı yapabilirsiniz. Sürekli yolluk hesaplama, yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplama ya da yolluk hesaplama için Hekimsen hesaplama modülünü kullanabilirsiniz. Sürekli Görev Yolluğu (Harcırah) nasıl hesaplanır? Sürekli Görev Yolluğu Hesaplamasını, Hekimsen Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Modülü üzerinden, ilgili formu doğru bir şekilde doldurarak gerçekleştirebilirsiniz. Hesaplama sonrasında modül, sizlere hazır olarak "Sürekli Görev Yolluğu Bildirimi"nizi PDF şeklinde sunacaktır. İlgili belgeyi yazdırarak, birime teslim edebilirsiniz.

Memuriyet Mahalli Nedir?

Memuriyet Mahalli, Harcırah Kanunu açısından memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade etmektedir.

Yol Ücreti ve Gündelik

Sürekli görev yolluğunda yolculuk giderleri ve günlük harcamalar adına yol ücreti ve gündelik verilirken, aile fertleri sayısında sınırlama bulunmamaktadır. Tüm aile fertlerine yol ücreti ve gündelik ödenmektedir.

Sabit Unsur Nedir?

Memura sadece atanmış olması sebebiyle, hak edilen gündeliğin kendisi için 20 katı, her bir aile ferdi için 10 katı olacak ve kendisi hariç toplamda 40 katı geçmeyecek şekilde verilir.

Değişken Unsur Nedir?

Normal tayinlerde memur asıl görevli olduğu yer ile atandığı yer arasındaki mesafeye bağlı olarak her bir Km için gündeliğin %5'i oranında yapılan ödemedir. Eş durumunda da bu ödeme %5 oranında tam olarak yapılmaktadır, ancak istisnası mevcuttur. Yalnızca eşlerin ikisinin de aynı memuriyet mahallinden, aynı memuriyet mahallerine atanmaları durumunda; eşlerden birine %2,5 oranında yarım olarak ödenmektedir.

Değişken Unsur Katsayıları

Normal Tayin:

  • Normal Tayin durumunda değişken unsur katsayısı %5 olarak tam ödenir.

Eş Durumu:

  • Eşlerden yalnızca birisinin memuriyet mahallinin değişmesi durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Eşlerin farklı memuriyet mahallinden, farklı farklı memuriyet mahallerine atanmaları durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Eşlerin farklı memuriyet mahallerinden, aynı memuriyet mahalline atanmaları durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Eşlerin aynı memuriyet mahallinden, farklı memuriyet mahallerine atanmaları durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Eşin özel sektörde çalışıyor olması durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Memuriyet mahalleri farklı iki memurun evlenip, eşin bulunduğu yere atanması durumunda: %5 olarak tam ödenir.
  • Eşlerin ikisinin de aynı memuriyet mahallinden, aynı memuriyet mahallerine atanmaları durumunda: Eşlerden biri için %5 olarak tam ödenir, diğeri için ise %2,5 olarak yarım ödenir.
Ödeme Hangi Kurum Tarafından Yapılır?

Harcırah, kişinin gideceği ve hizmet vereceği kurumun bütçesinden ödenir. Önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini, bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı, harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında; harcırahın atandığı yeni kurum tarafından ödenmesi gerekmektedir. Fakat bu konuda farklı farklı görüş yazıları olduğundan, uygulama farklılıkları çıkmaktadır.

Diğer Durumlar
  • Devlet memurunun naklen atanması halinde, emekli aylığı alan eş için 6245 sayılı Harcırah Kanunun hükümleri çerçevesinde harcırah alınması mümkündür.
  • Becayiş yapan memur ve işçilere de sürekli görev yolluğu harcırahı ödenir.

Memur yolluk hesaplama, yolluk hesaplama 2024, memur tayin yolluk hesaplama, 2024 yolluk ücretleri, memur tayin yolluk hesaplama, tayin yolluk hesaplama, yolluk, eş durumu yolluk hesaplama gibi konularında Hekimsen Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama Modülü'nü kullanabilirsiniz.

Yasal Uyarı: Sürekli görev yolluğu hesaplaması yalnızca bilgilendirme amaçlıdır, resmi belge ya da dayanak olarak kullanılamaz. Doğru hesaplama için, lütfen kurumunuzda ya da sağlık müdürlüklerinde bulunan yetkililerden yardım isteyiniz. Hesaplama hatalarından Hekimsen Sendikası sorumlu tutulamaz.

Diğer Hesaplamalar

Nöbet ücreti, taban ödeme ücreti, görev yolluğu gibi tüm hesaplamalar için aşağıdaki bağlantıya göz atabilirsiniz.

Anahtar Kelimeler: Yolluk Hesaplama,Harcırah Hesaplama,Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama,Memur Yolluk Hesaplama,Yol Harcırahı Hesaplama,Memur Tayin Yolluk Hesaplama 2024,Yolluk Hesaplama 2024,2024 Yolluk Ücretleri,Tayin Harcırah Hesaplama,Memur Tayin Yolluk Hesaplama,Sürekli Görev Yolluğu,Tayin Harcırah Hesaplama 2024,Tayin Yolluk Hesaplama,Yol Parası Hesaplama,Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplama

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN