HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git

HEKİMSEN haraketi, ilk kez 3 Ağustos 2018 tarihinde bir sosyal medya platformu üzerinde “Hekim Yardımlaşma ve Dayanışma Platformu” adı ile kurulmuştur. Sonrasında, grubun adı “Hekimsen Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu” olarak güncellenmiştir. Bu süreçte, grubu kuran şu anki Hekimsen Sendikası Başkanı Uzm. Dr. Adil KURBAN, sendikanın resmen kurulduğu tarih olan 28 Kasım 2019 tarihinden bugüne kadar, sendikacılığa uzak olan ve sendikacılığı bilmeyen hekimlere; sendikalaşmanın ne kadar gerekli olduğunu sürekli olarak anlatmıştır. Hekimsen Sendikası, kuruluşu ile diğer sendikalara göre birçok ilki kendi içinde barındırmaktadır. İlk hekim sendikası olarak, tam bağımsız ve siyasi kutuplaşmadan uzak bir yapı hedeflemiş olan Hekimsen Sendikası, kuruluş yapısı ile hekimleri birbirinden ayıran bu yaklaşımlara izin vermemiş ve hekimlerin birlikte hareketini mümkün hale getirmiştir.

Birbirlerini sosyal medya platformu üzerindeki bu grup üzerinden tanımış olan 12 tıp doktoru ve 1 diş hekiminin kurucusu olduğu Hekimsen Sendikası, kurulduktan sonra hiç durmadan hekimleri aydınlatmış, Sağlık Bakanlığı nezdinde öncelikle hekimlerin sorunlarını dile getirmiştir. Bu süreç içerisinde hekimler arasında tanınmış, ancak üye sayısı 500’ün altında kalmıştır.

Aralık 2021’de Sağlık Bakanlığı nezdinde hekimlere bir ek gösterge artışı getirilmeye çalışılmış, buna ise yetkili sendikanın başında olduğu ve TTB’ye varana kadar tüm sivil toplum örgütleri birlik olarak engel olmuşlardır. Bu dönemde  tüm STK’lara karşı yalnız Hekimsen Sendikası karşı durmuş. Onlar kanun çıkmasın diye eylem yaparken Hekimsen; çıkmazsa eylem yapacağız diye kamuoyunu bilgilendirmiş ve ve bu yasanın durdurulması üzerine iş bırakma eylemlerine başlamıştır. Bu olay, uzun süredir Hekimsen Sendikası’nı takip eden ancak üyelik gerçekleştirmeyen hekim ve diş hekimlerini birden sendikaya üye olmaya yöneltmiştir. 2 gün içerisinde 3.000 kadar hekimin, Hekimsen Sendikasına üyeliği gerçekleşmuş bu olayda tarihte bir ilk olmuştur. Sonrasında yaşanan süreçte bu artış durmadan devam etmiş, yaşanılan bu gelişmenin sonucunda siyasi kesimler tedirgin olmuştur. Hekimsen Sendikası kurulurken, şu anda bile birbirlerinin siyasi görüşlerini tam olarak bilmeyen hekimlerce kurulmuştur. Sendika içerisinde siyasi propaganda yapılmamış, herhangi bir siyasi partiye yakınlık hiçbir zaman konuşulmamıştır. Yaşanılan bu tarafsızlık politikası neticesinde Hekimsen Sendikası her kesime karşı adeta tek başına kalmıştır. Trajikomik bir şekilde birbirine zıt görüşler tarafından karalama kampanyaları düzenlenmiştir. Turkuaz Medya Grubu ve Oda TV grubunun başını çektiği bu karalama kampanyaları ve iftiralar sonrasında Hekimsen Sendikası, İçişleri Bakanlığına halihazırda tamamı kamuda hekim olarak çalışan kurucularının  kimlik bilgilerini göndermiş ve iftiralarda dile getirildiği şekilde bir terör bağlantısı varsa, soruşturma neticesinde gerekenin yapılması arz edilmiştir. Hiçbir kurucusu hakkında işlem yapılamamıştır.

2022 yılı ise, kayıtlara sendikamız adına eylemler yılı olarak geçmiştir. Hemen hemen her ay gerekli bütün durumlarda iş bırakma eylemleri yapılmış; bu eylemler ilgili sorunların çözülememesi sebebi ile art arda 3 güne, ikişer günden ayda 6 güne kadar çıkarılmış, kamu sendikacılığında bir rekora da imza atılmıştır. Yapılan eylemler sonucunda sözde Beyaz Reform adı altında yeterli olmayan düzenlemelere gidilmiş, bu düzenlemeler hekimlerimizi bir nebze rahatlatmış olsa da hedeflerimizden uzak kalmıştır.

2023 yılında ise yaşanmış olan büyük deprem felaketi nedeniyle eylemlerimiz durdurulmuştur. Güncel olarak değerini hesaplamakta güçlük çekeceğimiz, Hekimevi projesi için biriktirilmiş yaklaşık o günün parası ile yaklaşık 6 Milyon TL; AFAD üzerinden ve bunun dışında bizzat deprem bölgesine direkt olarak yapılan yardımlara harcanmıştır. Süreçten kalan deprem malzemeleri, şu anda gerçekleşmemesini umut ettiğimiz ancak olası Marmara depremi için Edirne Havsa’da konuşlandırılmıştır.

Hekimsen Sendikası’nın en güçlü birimlerinden biri de, Hekimsen Hukuk Birimi’dir. Sendikamıza hukuki başvuru ve danışma hizmetleri web sayfamızdaki canlı destek ya da iletişim formu üzerinden, direkt olarak avukatlarımız ile sendikamız telefon numarası üzerinden ya da yine web sayfamızda sunulan hukuki başvuru sistemi üzerinden yapılabilmektedir. Başvuruların ve işlemlerin istisnalar dışında neredeyse tamamı, üyelerimiz tarafından ücretsiz bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir. 

Gençlerimiz geleceğimizdir. Hekimsen Sendikası, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesinde okuyan öğrencilerimizi de birer meslektaş olarak görmekte; sendikanın imkanlar ölçüsünde bütün avantajlarından yararlanabilmesini sağlamaktadır. Genç Hekimsen projesi ile öğrencilerimize gerekli destekler sağlanmakta ve geleceğe daha umutla bakabilmeleri hedeflenmektedir.

Hekimsen Sendikası’nın 2024 yılı için hedeflemiş olduğu birçok önemli projesi bulunmaktadır.

Hekimlik Meslek Yasası

Hekimlik Meslek Yasası tasarısı; malpraktisten sağlıkta şiddete, özel sektörde çalışan hekimlerden kamuda çalışan hekimlerin tüm özlük haklarına kadar hekimlik deontolojisini ve ahlakını içeren ve açık sistem şeklinde tasarlanan örnek bir çalışma olacaktır. Şu anda başlangıç aşamasında olan çalışma 20 kadar hukukçu tarafından hazırlanmaktadır. İlerleyen aşamalarda her bir ilgili bölüm için kurulacak çalışma gruplarında yeterli olan hekim, iktisatçı ve hukukçular ile olgunlaştırılacak ve son çalıştaylarla tamamlanıp tam yasa tasarısı şekline çevrilecektir. Tasarının 2024 Haziran ayına kadar tamamlanması planlanmaktadır.

Hekimsen Yardımlaşma Derneği

Yardımlaşma derneği, 4 ana parça üzerinde çalışacaktır. 

  1. Hekim Sandığı
  2. Yardımlaşma Bölümü: Bu bölüm üyelerimizce başlatılmıştır ve 180’e yakın depremzedelere, tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine verilen desteği devralacaktır. Yine birçok yardım faaliyetine katılacaktır ki bu faaliyetlerin içerisinde hekimler ve anne babaları için bakımevinden, hekimevine kadar her türlü ihtiyacımızı karşılayacak çalışmalar yer alacaktır.
  3. Hakemli Akademik Dergi: Çıkartılacak olan hakemli akademik dergi ile başta akademisyen hekimlerimizin bilimsel makaleler gibi çalışamları desteklenecektir.
  4. Basım ve Pazarlama: Akademik eserlerin basım ve pazarlamasını yapacak bölümdür. 

Bu dernek başlangıçta gelirlerini üye aidatları dışında  sigortacılık işlemlerinden elde edecektir. Tüzüğü tamamlanmış olup, Kasım 2024’te açılması planlanmaktadır.

Özel Hekimsen

Özel sektör için açılacaktır ve tıpkı Hekimsen Sendikası gibi bir sendikayı oluşturmayı hedeflemektedir. Özel Hekimsen ile özel sektörde çalışan hekimlerin sorunlarına çözüm oluşturmak hedeflenmektedir.

Kurum Anlaşmaları

Yabancı dil kurslarından TUS ve DUS kurslarına, işyeri hekimliği sertifikalarından tatil merkezlerine, yakıt alımından araç servislerine kadar hayatımızın birçok noktasında yer alacak anlaşmalar ile üyelerimizin maddi öz kaynakları korunmaya çalışılacaktır.

Hekimsen Sendikası, anlatılan hedeflerin dışında birçok sürpriz proje ile ülkemizin ve sağlık sisteminin rasyonel çözümler ile değişimine katkıda bulunacaktır. 

Siyaseti tüzüğü gereği içerisinde barındırmayan, hekim hakları ve ideal sağlık sistemi dışındaki amaçlara izin vermeyen Hekimsen Sendikası, hedeflerine ancak meslektaşlarımızın üyelikleri ve destekleri ile ulaşabilir. Her hekimin sendikamız içerisinde yeri vardır. Tıp ve diş hekimliği fakültesinden emekliliğe kadar tüm hekimlerimizin yanında olacak Hekimsen’e bir an önce katılarak çalışmalarımıza destek olabilirsiniz.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN