HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Türkiye'nin İlk Hekim Festivali HekimFest, 29 Eylül - 1 Ekim'de Adana'da!
Detaylar

HEKİMSEN hareketi 8 Ağustos 2018 tarihinde bir sosyal iletişim ağı üzerinde "Hekim Sen" adı ile kurulmuştur. Sonrasında grubumuzun ismi "Hekimsen Hekim Dayanışma ve Yardımlaşma Platformu" olarak güncellenmiştir.

Amacımız hekimleri haklarının artık kimse tarafından aranmıyor olmasından dolayı sendikal bir oluşuma hazırlamaktı. Bunu yapmayan sendikalar ise hekimlerin haklarını alamamaları durumunda diğer sağlık çalışanlarının da haklarını alamayacağını maalesef öngöremediler.

Hekimsen grubu kurulduktan bir süre sonra aynı kanıda hekimler bir araya gelmeye başladı, birçok hekim arkadaşımız aktif olamasalar da grubu desteklediler. Uzun bir organizasyon sürecinden sonra tüzüğümüzü hazırlayıp, çeşitli platformlarda duyurduk. İlk Merkez Teşkilatımız bu şekilde şekillenmiş oldu. 11 ilden ve birbirinin yüzünü hiç görmemiş 14 hekim merkez teşkilatı kurduk. Bu durum camiamız adına deontoloji ve ortak müşterekler çerçevesinde harekete örnek olmuş gurur verici bir başarıdır.

Sendikal faaliyete girme nedenimiz ise, sahanın gerçek sesi olarak hekimlerin faaliyete girmelerinin zorunlu hale geldiğini görmemiz idi.

Amacımız yıllara zamanla değersizleştirilen, başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının kaybolan saygınlığını yeniden kazandırmak, kaybedilmiş veya hiç verilmemiş özlük haklarımızı elde etmek, sağlık politikalarında sağlık çalışanının sesi olmak, sağlık çalışanlarının güvenliği için gerekli yasal düzenlemeleri ve onların beklentilerini karşılayacak uygulamaları hayata geçirmek, sağlık profesyonelinin her türlü mesleki gelişimini desteklemek, hekim-sağlık çalışanı-hasta ilişkisini verimli, huzurlu ve güvenilir hale getirmektir.

Biz kısaca hekim ve tüm diğer sağlık çalışanlarının mesleklerinin icrasında verimli, mutlu, hatta gururlu olmasını istiyoruz. Binlerce yıllık Tıp geleneğinin siyasi politikalarla bozulmasını istemiyoruz. Hekimlerin bu yanlış uygulama ve politikalar ile hasta arasında sıkıştırılmamasının ve tıbbi olmayan bu politikalara adeta bekçilik yaptırılırken güvenliği sağlanmadan baskı altına alınmasının önüne geçmek istiyoruz.

Hekimin, tıp fakültesi eğitiminden emekliliğine kadar tıbbi etik ve deontoloji çerçevesinde en verimli haliyle hizmet vermesini, hekim ve sağlık çalışanlarının hayatlarının hiçbir döneminde muhtaç hale düşmemesini, verdikleri bu büyük hizmetin onuruyla yaşamlarını sürdürmelerini istiyoruz. Bu ve bunun gibi bütün amaç ve hedeflerimizi, söylemlerimizde ve faaliyetlerimizde göreceksiniz.

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN