HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git

Asılmak ya da gösterilmek üzere hazırlanmış, baskıya hazır sınırsız boyutlandırılabilir vektörel hali dahil tüm poster ya da afişleri içerir.

İndirim Anlaşması Afişi (IAA-001)

Yerel kurumlarla yapılan indirim anlaşmaları için hazırlanmış afişlerdir. Kaynak dosya ya da PDF üzerinden indirim oranları düzenlenebilir.

Dosyayı Görüntüle

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN