HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur

Bir olaya ya da tarihe özgü olmayıp sürekli olarak kullanımda olabilecek dilekçelerdir.

Eylem Öncesi MHRS Dilekçesi

Sendikal eylem katılımı öncesi MHRS randevularının buna göre düzenlenmesi için verilecek dilekçedir. Eylemde MHRS randevularını kapatmak isteyen hekimler içindir. En az 72 saat önceden verilmelidir. Verilmesi zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.

Dosyayı Görüntüle

MHRS Randevu Cetveli Dilekçesi

MHRS randevu cetvelini düzenlemek için idareye verilecek dilekçe örneğidir. Branşınıza uygun olarak revize edebilirsiniz.

Dosyayı Görüntüle

Cevap Verilmeme - Bilgi Edinme Hakkı Dilekçesi

Daha önce kurumlara yazılan dilekçelere ya da iletilen evraklara cevap verilmemesi durumunda bilgi edinme hakkını hatırlatan ve evraka cevap talebi dilekçesi.

Dosyayı Görüntüle

Ek Ödeme Farkı Yazılı Cevap Dilekçesi (26 Ekim 2022)

Tüm üniversitelerdeki YÖK kadrolu asistan hekimlerimiz için YÖK kadrolu asistanlar ile SBA kadrolu asistanlar arasında teşvik ödeme farkı var olması halinde bu ek ödeme farkının sebebi ile ilgili olarak üniversiteye verilecek dilekçe örneği.

Dosyayı Görüntüle

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN