HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Bir olaya ya da tarihe özgü olmayıp sürekli olarak kullanımda olabilecek dilekçelerdir.

Banka Promosyonu Güncelleme Talep Dilekçesi

Artan enflasyon ve hak kayıpları nedeniyle Hekimsen Sendikası, promosyon anlaşmalarının güncellenmesi ve yenilenmesi için gerekli çalışmaları gerçekleştirmiş olup bakanlığa talebini iletmiştir. Burada bulunan dilekçe örneği ile ayrıca kişisel olarak üyelerimizin de kurumlarından talepte bulunmaları rica olunur.

Dosyayı Görüntüle

Yabancı Dil Tazminatı Dilekçesi

Yabancı dil sınavında yeterli düzeye sahipseniz ve yıl içerisinde hastalarınızı muayene ederken yabancı dil bilginizi kullanıyorsanız, sizler de yabancı dil tazminatınızı "kurumlarınca yararlanıyor" şekline dönüştürerek daha fazla yabancı dil tazminatı ücreti alabilirsiniz.

Dosyayı Görüntüle

Beyaz Kod Tutanak Örneği

Beyaz Kod durumunda tutulması gereken Beyaz Kod Tutanağı için oluşturulmuş örnektir. Beyaz Kod tutanak örneği üzerinde düzenleme yaparak ya da boş bir A4 kağıdına yazarak tutanağınızı oluşturabilirsiniz. Beyaz kod tutanağı örneği üzerinde ilgili açıklamalar yer almaktadır.

Dosyayı Görüntüle

Yarım Gün Çalışma Hakkı Dilekçesi

657'ye tabi olup doğum yapan veya eşi doğum yapan memurlara; çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak yarım gün çalışma hakkı bulunmaktadır. Bu hakkı kullanmak için ekte sunduğumuz dilekçeyi doldurup idarenize/başhekimliğinize sunmanız gerekmektedir. Hekimsen takipçisi olacaktır.

Dosyayı Görüntüle

İcap Nöbeti Araç Tahsisi Dilekçesi

İcap nöbetlerinde hastaneye gelmesi için çağrılan ancak kendisine araç tahsis edilmeyen üyelerimiz için, araç tahsis edilmesi ya da edilemiyorsa mutat araç dışında bir aracın kullanımında, bu kullanım ücretinin ödenmesi gerektiğine ilişkin olarak başhekimliğe verilecek dilekçe örneğidir.

Dosyayı Görüntüle

Eylem Öncesi MHRS Dilekçesi

Sendikal eylem katılımı öncesi MHRS randevularının buna göre düzenlenmesi için verilecek dilekçedir. Eylemde MHRS randevularını kapatmak isteyen hekimler içindir. En az 72 saat önceden verilmelidir. Verilmesi zorunlu değildir, isteğe bağlıdır.

Dosyayı Görüntüle

MHRS Randevu Cetveli Dilekçesi

MHRS randevu cetvelini düzenlemek için idareye verilecek dilekçe örneğidir. Branşınıza uygun olarak revize edebilirsiniz.

Dosyayı Görüntüle

Cevap Verilmeme - Bilgi Edinme Hakkı Dilekçesi

Daha önce kurumlara yazılan dilekçelere ya da iletilen evraklara cevap verilmemesi durumunda bilgi edinme hakkını hatırlatan ve evraka cevap talebi dilekçesi.

Dosyayı Görüntüle

Ek Ödeme Farkı Yazılı Cevap Dilekçesi (26 Ekim 2022)

Tüm üniversitelerdeki YÖK kadrolu asistan hekimlerimiz için YÖK kadrolu asistanlar ile SBA kadrolu asistanlar arasında teşvik ödeme farkı var olması halinde bu ek ödeme farkının sebebi ile ilgili olarak üniversiteye verilecek dilekçe örneği.

Dosyayı Görüntüle

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN