HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 1 Kasım 2023 Tarihinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi Eylem Kararı: Hekimsen 1 Kasım 2023 tarihlerinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde iş bırakma kararı almıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

1 Kasım 2023 Çarşamba tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde 1 (bir) gün İş Bırakma Eylemi yapılması Hekimsen Sendikası'nca karar altına alınmıştır. Bu karara göre acil servis ve poliklinikleri, acil ve onkolojik vaka ameliyatları, doğum salonu, tüm yatan hasta servis çalışmaları ve evde bakım hariç olmak üzere tüm polikliniklerde iş bırakma eylemi yapılacaktır. Çalışanların güvenlik nedeniyle o gün iş yerlerine gitmemeleri sendikamız tarafından önemle belirtilmektedir.

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi erişkin yoğunbakımda görev yapmakta olan kadın bir Anesteziyoloji ve Reanimasyon uzmanı bir hekimimizin, hasta yakınına bilgilendirme yaptığı sırada sözel ve fiziksel saldırıya uğraması nedeniyle Hekimsen Sendikası 1 Kasım 2023 tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde iş bırakma kararı almıştır.

Bu bağlamda, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımızın taciz ve diğer güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde o gün bulunmamaları önemle duyurulur.

İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 1 Kasım 2023

Hekimsen Sendikası, 1 Kasım iş bırakma kararı almıştır. 117/2023 sayılı iş bırakma kararı ile Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde iş bırakma yapılacaktır. İş bırakma kararı ile 1 Kasım 2023 tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

1 Kasım Doktorlar İş Bırakacak mı?

Balıkesir Şehir Hastanesi'nde 1 Kasım 2023 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 1 Kasım doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 117/2023 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Hekimsen Balıkesir iş bırakma kararı ile Balıkesir 1 Kasım tarihinde iş bırakma eylemi yapacak. İş bırakma eylemi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilecek. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde iş bırakılmasının sebebi ise, Balıkesir sağlıkta şiddet olaylarının artarak devam etmesi.

Balıkesir 1 Kasım Doktorlar Çalışıyor mu?

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi eylem kararı ile, Balıkesir 1 Kasım doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 1 Kasım 2023 tarihinde Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Balıkesir İş Bırakma, Balıkesir Doktorlar İş Bırakıyor, Balıkesir Doktorlar İş Bırakma, Balıkesirde Doktorlar İş Bırakıyor, Balıkesir Hekimler İş Bırakıyor, Balıkesir Doktor Grevi, Balıkesir Doktorlar Çalışıyor Mu, Balıkesir Grev, Balıkesir Doktorlar Grev, Doktorlar Eylemde Mi, Balıkesir Doktor Grev, Balıkesir Doktor Grevi Son Dakika, Doktor Grevi Son Dakika 2023, 1 Kasım Doktorlar Grevde Mi, Balıkesir 2023 İş Bırakma Eylemi, Balıkesir Sağlıkta Şiddet, Balıkesir Şehir Hastanesi Eylem, Balıkesir Şehir Hastanesi Grev

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN