HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH'de  1 Günlük İş Bırakma Eylemi Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

İzmir Katip Çelebi Üniversites Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan şiddet olayı sonrasında sendikamız tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH'de basın açıklaması yapılmış, akabinde ise aynı kurumda İş Bırakma Eylemi kararı alınmıştır.

Bugün sendikamız tarafından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk EAH'de basın açıklaması yapılmış, akabinde ise aynı kurumda İş Bırakma Eylemi kararı alınmıştır.

Hekimsen Sendikası 46 Sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre:

  1. Sendikamız kurulduğu günden beri başta hekimlerin sorunlarını, en verimli, başarılı, insanımızın mutluluğuna sebebiyet verecek sağlık sistemini hedef almıştır. Bu bağlamda sağlık sisteminin hataları eksikleri konusunda çalışmalar yapmış bunları Sağlık Bakanlığı'na resmi yolla aktarmıştır. 'Sağlıkta Şiddet' ile ilgili 30 civarında talebinin maalesef biri bile uygulamaya geçirilmemiştir. Ülkemizde sağlıkta şiddet azaltılamamış ve bu nedenle sendikamız sağlıkta şiddet yaşanan kurumlarda olayın şiddetine göre geri bildirim alarak o kurumda veya tüm ilçede veya tüm ülkede iş bırakma eylemi yapacaktır.
  2. İzmir Katip Çelebi Üniversites Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan üzücü delici kesici alet yaralanmasından sonra ilgili kurumdan aldığımız geri bildirime göre 25 Mart 2022 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç olmak üzere iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Hekime Şiddet, Sağlıkta Şiddet, Eylem, İzmir, Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eah, Kesici Delici Alet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN