HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Adalet Kamu Eczacılarına da Sağlanmalıdır | HEKİMSEN

Kamu eczacılarımızın mağduriyetlerini giderecek yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığımız tarafından bir an önce hazırlanması ve yayımlanması, sendikamızın takipçisi olacağı bir konudur. Hekimsen eczacılarımızın yanındadır.

Hekimlerle ayrılmaz bir bütün olarak hastanelerde hem gündüz hem de gece nöbetleri tutacak şekilde çalışan eczacılarımızı hiç kimse görmezden gelemez.  Hastanede stratejik sağlık personeli olarak görev yapmalarına ve beş yıllık fakültelerindeki aldıkları eğitimin zorluğuna rağmen, hak ettikleri maddi karşılığı bulamayan, yok sayılan kamu eczacılarımızın yanındayız.

Acil servisler, poliklinikler ya da yatan hasta servislerindeki hastalara ilaç ve sarf malzeme temininden tüm bu malzemelerin ihale aşamasında ihtiyaç duyulanlarının listelerinin hazırlanmasına kadar; ilaç ve sarf malzemelerin temininden sonra depolama, faturalandırma, sisteme kaydetme ve herbirinin uygun koşullarda saklanıp denetlenmesine kadar önemli konularda yetki sahibi olan kamu eczacılarımız, hastanelerin güneş görmeyen bodrum katlarında yapay ışıklar altında zorlu koşullarda fiziksel ve zihinsel olarak yorucu bir iş yapmaktadırlar ve emeklerinin karşılığı verilmek zorundadır. 

Kamu eczacılarımızın mağduriyetlerini giderecek yönetmeliğin, Sağlık Bakanlığımız tarafından bir an önce hazırlanması ve yayımlanması, sendikamızın takipçisi olacağı bir konudur. Hekimsen eczacılarımızın yanındadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Adalet KamuEczacılarına

Anahtar Kelimeler: Eczacı Yönetmelik, Kamu Eczacı Yönetmelik, Eczacı Sendika, Eczacılar Sendika, Eczacı Sağlık Bakanlığı Yönetmeliği, Eczacılar İçin Destek, Kamu Eczacılarına Adalet, Hekimsen Eczacılar İçin, Hekimsen Eczacı, Hekimsen Eczacılar, Eczacı Ek Ödeme, Eczacı Ek Ödeme Yönetmeliği

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN