HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Bağcılar EAH'ta 1 Günlük İş Bırakma Kararı Alınmıştır (3 Ocak 2023) | HEKİMSEN

Hekimsen, 3 Ocak 2023 tarihinde Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde serviste hekimimize yapılan saldırı sebebi ile belirtilen alanlar hariç olmak üzere 1 (bir) günlük iş bırakma kararı almıştır. Ayrıca hekimimize "O sırada serviste çalışsanız da görevde değildiniz, beyaz kod veremezsiniz." denilmesi trajikomik bir tarihi yanlıştır.

24 Mart 2022 tarih ve 46 Sayılı Kararımızda açıklandığı üzere;

Sendikamız kurulduğu günden beri başta hekimlerin sorunlarını çözerek en verimli şekilde mesleğimizi icra etmek ve toplum sağlığının da faydasını sağlayacak sağlık sistemini hedeflemiştir. Bu bağlamda sağlık sisteminin hataları eksikleri konusunda çalışmalar yapmış ve bunları Sağlık Bakanlığı'na resmi yolla iletmiştir. 'Sağlıkta Şiddet' ile ilgili 30 civarında talebimizin maalesef biri bile tam uygulamaya geçirilmemiştir. Kanunlar caydırıcı olmayıp, bizleri koruyamamaktadır. En son Kardiyolog meslektaşımız Uzm. Dr. Ekrem Karakaya bir vicdansız canavar tarafından katledilmiş, bunun üzerine bile elzem olan önlemler alınmamıştır. Sağlıkta şiddet azaltılamamış ve bu nedenle sendikamız sağlıkta fiziksel şiddet yaşanan kurumlarda geri bildirim alarak, o kurumda veya tüm ilçede veya tüm ülkede iş brakma eylemi yapmaktadır.

En son olarak Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bir hekimimize saldırı düzenlenmiş, saldırgan elini kolunu sallayarak servise girerek hekimimize saldırmış ve yine elini kolunu sallayarak çıkıp gitmiştir. İşte bu, hastanelerimizdeki güvenlik önlemlerimizin seviyesini de gösteren acı bir örnektir. Saldırıya uğramış hekime "O sırada serviste çalışsanız da görevde değildiniz, beyaz kod veremezsiniz." denmiştir. Trajikomedik olarak sağlıkta şiddet tarihimize yazılacak bu olay artık sendikamızı harekete geçirmiştir. Bu nedenlerden ötürü; 03 Ocak 2023 tarihinde İstanbul Bağcılar Eğitim Araştırma Hastanesinde Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Nefroloji, Hematoloji Poliklinikleri, acil ve daha önce randevulu kanser ameliyatları hariç ameliyathane çalışmaları ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç olmak üzere 1 gün iş bırakma eylemi yapılması yönetim kurulumuzca 93 No'lu yazımızla karar altına alınmıştır. İş bırakma eylemine uyan sağlık çalışanlarının güvenlik gereği iş yerlerine eylem günü gitmesi sendikamızca uygun bulunmamaktadır. Hekimlerin değersizleştirilmelerine, özlük haklarından onları ilgilendiren malpraktis, mobbinge varan yanlış - eksik tüm mevzuat hatalarına, uygulamalarına, onlara ve tüm sağlık çalışanlarına uygulanan şiddete karşı sendikamız her türlü sendikal hakkı kullanacak olup, hukuksal olarak da hekimlerimiz ve tüm diğer sağlık çalışanlarının yanında olacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Sağlıkta Şiddet, Bağcılar Hekime Şiddet, Bağcılar Doktora Şiddet, Bağcılar Eah Şiddet, Bağcılar Eah Doktora Saldırı, Hekimsen Eylem, Sağlıkta Şiddet Eylemleri, Hekimsen Grev, Hekimsen Şiddet, Hekimsen İş Bırakma Eylemi, Hekimsen Eylemleri, Hekimsen İş Bıraktı, Doktor İş Bırakma Eylemi, İstanbul Doktor Grev, Bağcılar Doktor Grev

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN