HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Edirne İli Genelinde 9 Şubat 2024 Tarihinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Edirne İli Eylem Kararı: Hekimsen 9 Şubat 2024 tarihinde tüm Edirne ili genelinde iş bırakma kararı almıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

9 Şubat 2024 Cuma tarihinde Edirne ili genelinde 1 (bir) günlük İş Bırakma Eylemi yapılması Hekimsen Sendikası'nca karar altına alınmıştır. Bu karara göre acil servis ve poliklinikleri, acil ve onkolojik vaka ameliyatları, doğum salonu, tüm yatan hasta servis çalışmaları ve evde bakım hariç olmak üzere tüm polikliniklerde iş bırakma eylemi yapılacaktır. Çalışanların güvenlik nedeniyle o gün iş yerlerine gitmemeleri sendikamız tarafından önemle belirtilmektedir.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde meslektaşımıza yapılan saldırı bir kez daha göstermiştir ki, sağlık çalışanlarının can güvenliği yoktur. Tüm taleplerimize karşın, sağlık kurumlarında çalışanlar için gerekli önlemler alınmamış, saldırı sosyal medyada paylaşılmadıkça saldırganlar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış, cezalar caydırıcı olmaktan çok cesaret verici olmuştur. Hekiminin varlığına değer vermeyen idarecilerimizi hekimlerin yokluğu ile uyarmak istiyoruz. Hekimini koruyamayan bir devletin vatandaşına da o hekimlerin eliyle şifa dağıtamayacağını hatırlatıyoruz. 

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyor ve yaşanan bu sağlık terörü sebebiyle; şiddet yaşanan her kurumda iş bırakma kararı alma yönünde mevcut Yönetim Kurulu kararımıza göre 9 Şubat 2024 tarihinde tüm Edirne ilinde iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, Edirne ilinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımızın taciz ve diğer güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde o gün bulunmamaları önemle duyurulur.

Göstermiş olduğumuz bu demokratik tepkinin şiddete karşı bir farkındalık oluşturmasını ve yetkililerin palyatif ve göstermelik çözümler yerine samimi ve etkin çözümler üretmesini diliyoruz. İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 9 Şubat 2024

Hekimsen Sendikası, 9 Şubat iş bırakma kararı almıştır. 138/2024 sayılı iş bırakma kararı ile Edirne il genelinde iş bırakma kararı uygulanacaktır. İş bırakma kararı ile 9 Şubat 2024 tarihinde Edirne'de doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

9 Şubat Doktorlar İş Bırakacak mı?

Edirne'de 9 Şubat 2024 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 9 Şubat doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 138/2024 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Hekimsen Edirne iş bırakma kararı ile Edirne 9 Şubat tarihinde iş bırakma eylemi yapacak. İş bırakma eylemi, tüm Edirne ilinde gerçekleştirilecek. Edirne'de iş bırakılmasının sebebi ise, Edirne sağlıkta şiddet olaylarının artarak devam etmesi.

Edirne 9 Şubat Doktorlar Çalışıyor mu?

Edirne ili eylem kararı ile, Edirne 9 Şubat doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 9 Şubat 2024 tarihinde tüm Edirne il genelinde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. 

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Edirne İş Bırakma, Edirne Doktorlar İş Bırakıyor, Doktorlar Grev, Doktor Grevi Son Dakika, Doktor İş Bırakma Son Dakika, Edirne Hekimler İş Bırakıyor, Trakya Üniversitesi Doktor Grevi, Trakya Üniversitesi Doktorlar Çalışıyor Mu, 25 Aralık Edirne Doktorlar Çalışıyor Mu, Doktor Grevi Son Dakika 2023, 25 Aralık Doktorlar Grevde Mi, Edirne Doktor Grev, Edirne 2023 İş Bırakma Eylemi, Edirne Şehir Hastanesi Eylem, Trakya Üniversitesi Hastane Eylem, Trakya Üniversitsi Tıp Fakültesi Grev

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN