HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Fırat Üniversitesi'nde Çocuk Acil'de İki Intern Hekim Darp Edildi | HEKİMSEN

Fırat Üniversitesi’nde Çocuk Acilde iki intern hekim bu gece darp edildi. Hasta yakını elini beline götürerek “Boş gezmiyorum, ben mafyayım, siz bittiniz, sizi yaşatmayacağım, hepiniz o… çocuğusunuz.” diyerek hekimlere saldırdı.

Fırat Üniversitesi’nde Çocuk Acilde iki intern hekim bu gece darp edildi. Hasta yakını elini beline götürerek “Boş gezmiyorum, ben mafyayım, siz bittiniz, sizi yaşatmayacağım, hepiniz o… çocuğusunuz.” diyerek hekimlere saldırdı. Akabinde hasta yakınları hastanenin etrafını sardı. Bunca şeye rağmen failin gözaltına dahi alınmadığını öğrendik. Bu olaydaki şahıs için gerekenin derhal yapılmasını istiyoruz.

Olayı öğrendiğimizde hekimlerimizle iletişime geçtik ve bu olayın takipçisi olacağız. Sendikamızca 8 Haziran saat 12:30'da Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde basın açıklaması yapılacaktır.

Sağlıkta şiddeti önleyici tedbirler ve caydırıcı cezalar olmadan bu meslek yapılamaz hale getirilmiştir! Artık ayda bir, haftada bir değil, bir günde onlarca hekime şiddet haberi almaya başladık. Hekimini koruyamayan devlet, çalışanını koruyamayan işveren, sağlığına sahip çıkmayan halk bir tarafta, “bugün de ölmedim” diyen hekim diğer tarafta. Yanımıza ne zaman geleceksiniz?

Anahtar Kelimeler: Hekime Şiddet, Sağlıkta Şiddet, Fırat Üniversitesi, Elazığ, Intern Hekim

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN