HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Kamu Diş Hekimleri Çalıştayı Raporu (10 - 11 Eylül 2022, Ankara) | HEKİMSEN

Hekimsen Kamu Diş Hekimlerinin Güncel Sorunları ve Çözüm Önerleri Çalıştayı, Hekimsen’in ev sahipliğinde, ADO ve KADHED’İN katılımlarıya 10 - 11 Eylül 2022 tarihinde Ankara’da düzenlendi. Diş hekimleri çalıştay raporu, hekimlerimizin sorunlarına çözüm önerileri ile birlikte derlendi. Vakit ayırıp, emek harcayıp çalıştaya katkı sağlayan tüm hekimlerimize teşekkürlerimizle.

Hekimsen’in ev sahipliğinde, ADO (Ankara Diş Hekimleri Odası) ve KADHED’in (Kamu Diş Hekimleri Derneği) katılımlarıyla 10 - 11 Eylül 2022'de Ankara’da Kamu Diş Hekimliği Çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştaya 22 diş hekimi fiziki olarak katılırken birçok diş hekimi de çevirimiçi katılım sağlamışlardır.

Yapılan çalıştay sonucunda kamu diş hekimlerinin sorunları ve çözümlerine yönelik olarak yapılan Kamu Diş Hekimliği Çalıştay Raporu  hazırlandı.

Hazırlanan rapor Hekimsen Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Adil Kurban tarafından Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'ya da iletilmiştir.

Hazırlanan bu raporun ve verilen emeklerin Sağlık Bakanlığında bir karşılık bulmasını ve diş hekimlerimizin sorunlarına rapordaki önerilerimiz doğrultusunda çözüm getirilmesini umuyoruz.

Raporda sunulan bazı görüşlerin sadece diş hekimleri için değil; tüm hekimler için geçerli olduğu unutulmamalı, bu bağlamda yapılacak düzenlemeler de tüm hekimlere yönelik olmalıdır.

Çalıştay Yöntemi

  • Türkiye çapında Hekimsen üyesi diş hekimlerinin bulunduğu, 900 kişilik bir iletişim grubunda kamu diş hekimlerinin sorunları ve çözüm önerilerinin sorulduğu bir anket yapılmıştır.
  • Çalıştay komisyonu oluşturularak, ön hazırlık sürecinde görüşleri alınmıştır.
  • Çalıştay hakkında bilgilendirmeler yapmak, çalıştay katılımcılarını belirlemek ve çalıştay sorularının yayınlandığı bir iletişim grubu oluşturulmuştur. 
  • Çalıştay katılımcıları tespit edilmiştir.
  • 10-11 Eylül 2022 tarihlerinde, Ankara'da çalıştay katılımcıları ile "Kamu Diş Hekimlerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri" çalıştayı düzenlenmiştir.
  • 17 Eylül 2022'de çalıştay moderatörleriyle toplantı yapılarak sonuç raporu üzerinde son öneriler alınmıştır.
  • Çalıştay raporu, Hekimsen yönetim kuruluna sunulmuştur.

Çalıştayda, üzerinde durulan ve fikir birliği sağlanan kamu diş hekimliğinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri raporda sunulmuştur.

Vakit ayırıp, emek harcayıp çalıştaya katkı sağlayan tüm hekimlerimize teşekkürlerimizle.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

PDF (765.85 KB)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Diş Hekimliği Çalıştayı, Diş Hekimleri Çalıştayı, Diş Hekimliği Çalıştayı, Hekimsen Diş Hekimi Raporu, Hekimsen Diş Hekimliği Çalıştay Raporu, Eylül Diş Hekimliği Çalıştay Raporu, Ankara Diş Hekimliği Çalıştayı, Ankara Diş Hekimliği Çalıştay Raporu, Diş Hekimliği Çalıştayı Hekim Sendikası, Hekim Sendikası Diş Hekimliği Raporu, Hekim Sendika Diş Hekimliği Raporu, Diş Hekimliği Çalıştay Sendika, Diş Hekimi Sorunları, Diş Hekimi Çözüm Önerileri

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN