HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Kars'ta 07.06.2022 Tarihinde İş Bırakma Eylemi Yapılacaktır | HEKİMSEN

Kars ili Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir Kardiyovasküler Cerrah meslektaşımıza yapılan bıçaklı saldırı ve yaralamadan sonra Yönetim Kurulumuzca 07.06.2022 tarihinde iş bırakma eylemi yapılması karar altına alınmıştır.

Kars ili Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesinde bir Kardiyovasküler Cerrah meslektaşımıza yapılan bıçaklı saldırı ve yaralamadan sonra Yönetim Kurulumuzca İş Bırakma Eylemi yapılması karar altına alınmıştır. Buna göre:

  • Sendikamız kurulduğu günden beri başta hekimlerin sorunlarını, en verimli, başarılı, insanımızın mutluluğuna sebebiyet verecek sağlık sistemini hedef almıştır. Bu bağlamda sağlık sisteminin hataları eksikleri konusunda çalışmalar yapmış bunları Sağlık Bakanlığı'na resmi yolla aktarmıştır. 'Sağlıkta Şiddet' ile ilgili 30 civarında talebinin maalesef biri bile uygulamaya geçirilmemiştir. Ülkemizde sağlıkta şiddet azaltılamamış ve bu nedenle sendikamız sağlıkta şiddet yaşanan kurumlarda olayın şiddetine göre geri bildirim alarak o kurumda veya tüm ilçede/ilde veya tüm ülkede iş bırakma eylemi yapacaktır.
  • Kars ili Kafkas Üniversitesi Hastanesi kalp damar cerrahi kliniğinde görevli hekim meslektaşımıza karşı girişilen yaralanmalı saldırı olayından sonra Kars ilimizdeki tüm sağlık kuruluşlarında 07.06.2022 tarihinde Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç olmak üzere, iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır. Bu eylem sırasında elektif ameliyatlar yapılmayacak, evde bakım hizmetleri verilmeyecektir. Çalışanlarımızın basın açıklamasını kurum sınırları içinde yapıp güvenlik nedenleriyle görev yerlerine gitmemeleri sendikamızca önemle tebliğ edilir.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Hekime Şiddet, Sağlıkta Şiddet, Eylem, Kars, Kardiyovasküler Cerrahi, Kafkas Üniversitesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN