HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

"1 Gün 100 Bin Hekim" Eylemi Kamuoyu Duyurusu | HEKİMSEN

Haziran eylem planı kapsamında “1 Gün, 100 Bin Hekim” sloganı ile tüm sivil toplum kuruluşu ve örgütlere ulaşıp yapılacak eyleme davet ediyoruz. Tüm hekimlerimizi ne olursa olsun yalnızca bir gün için, aynı gün iş bırakma eylemine katılmaya çağırıyoruz. Eyleme üyemiz olsun ya da olmasın tüm sağlık hekimleri davet ediyor, hukuki tüm sorumluluğu alacağımızı resmi olarak ifade ediyoruz.

Sendikamız kuruluşundan itibaren siyaset üstü bir zeminde başta hekimlerin kaybedilmiş hakları ve ideal bir sağlık sistemi için sendikal faaliyetlerin her türlüsünü denemiş, çeşitli eylemlerde bulunmuştur.

Bilindiği gibi tüm tıbbi sorumluluğu alan, sağlıkta şiddete en çok maruz kalan, sadece Tıp Fakültesi itibarıyla standart bir lisans eğitimine göre 3,2 kat fazla ders saati almış, zorluk derecesi hem eğitime göre, hak kazanma hem sürdürme açısından en üst seviyede olan bir eğitim-öğretim zanaat sahibi hekimlerin hakları görmezden gelinmiş ve değersizleştirilmişlerdir. Bu değersizleştirilme onların güvelik zaafının da başlıca sebeplerinden olmuştur.

Sendikamız son olarak Mayıs ayında toplamda 6 gün gerçekleştirilen iş bırakma eyleminde bulunmuştur. Bu Cumhuriyet tarihinde bir ilktir. Ancak tüm bunlara rağmen hekimlerin hakları yadsınmış, haklarımız konusunda yapılması gerekenler yapılmamış ve sürüncemede bırakılmıştır.

Tüm bu nedenlerden dolayı HEKİMSEN sendikası olarak asgari düzeyde de olsa kabul edebileceğimiz düzenlemelerin Haziran ayının ilk yarısı içerisinde açıklanmaması durumunda Cumhuriyet tarihinin en yoğun katılımlı iş bırakma eylemini hedeflemiş bulunmaktayız.

“1 Gün, 100 Bin Hekim” sloganı ile tüm sivil toplum kuruluşu ve örgütlere ulaşıp yapılacak eyleme davet ediyoruz. Tüm hekimlerimizi ne olursa olsun yalnızca bir gün için, aynı gün iş bırakma eylemine katılmaya çağırıyoruz. Eyleme üyemiz olsun ya da olmasın tüm hekimleri davet ediyor, hukuki tüm sorumluluğu alacağımızı resmi olarak ifade ediyoruz.

Bu duyuru, sağlıkla ilgili faaliyet gösteren tüm sivil toplum örgütlerimize ve tüm hekim camiamıza "1 Gün 100 Bin Hekim" eylemimiz için çağrımızdır.

Kamuoyuna duyurulur.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Eylem, Haziran Eylem Planı, Haziran

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN