HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
15 Haziran: 1 Gün 100 Bin Hekim Eylemi | HEKİMSEN

Büyük Hekim Çalıştayı sonucunda alınan ortak karar gereği; bazı kesimlerin layık gördükleri gibi hekimliğe yakışmayacak özlük haklarını, hatalı mevzuatları, haksız malpraktis uygulamalarını, sağlıkta şiddeti, mesleki değersizleştirmeyi reddeden meslektaşlarımızla birlikte 15.06.2022 Çarşamba günü 100 bin hekim hedefli iş bırakma eylemi yapılacaktır.

Hekimsen kurulduğu ilk günden beri hekimlerin gasp edilen haklarını ve hak ettikleri değeri geri kazanmak için mücadele ederken, apolitik ve kararlı dik duruşuyla dün olduğu gibi bugün de sahanın umudu olmaya devam etmektedir.

Sağlık politikalarında birçok yanlış uygulama olmakla beraber, Hekimsen’in acil hayata geçirilmesini istediği talepleri:

  • Etkin bir sağlıkta şiddet yasasının çıkarılması,
  • Malpraktis yasasının çıkarılması,
  • Özlük haklarında iyileştirilme yapılması,
  • Aile Hekimliği Sözleşme Ödeme Yönetmeliğinden Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğine, Hasta Hakları Yönetmeliğinden Sicil Amirleri Yönetmeliğine tıp standartlarının dışına çıkmış tüm yönetmeliklerin düzenlenmesi,
  • Biz hekimlerin hak ettikleri gelire ulaştırılmalarıydı.

Bilindiği üzere 14 Mart Tıp Bayramı’nda en yetkili ağızlardan hekimlere birtakım müjdeler verilmiş, Hekimsen’in olmazsa olmaz dediği bu taleplerinin karşılanacağı vadedilmişti.

Ne var ki, malpraktis ve şiddet yasaları sahanın ve hekim örgütlerinin görüşlerine dahi başvurulmadan “Ben yaptım, oldu” yaklaşımı ile meclisten geçirilmiş, gelir düzeyini arttırma yönündeki düzenleme de aynı yaklaşımla meclise sunulmuştur. Bu düzenleme gerçekte gelir düzeyini arttırma değil, makyaj yapma çabasıdır. Aile Hekimlerini, Üniversite Öğretim Görevlileri ve Öğretim Üyelerini kapsamadığı gibi hastanelerde çalışan hekimlere de hemen hiçbir şey sunmamaktadır. 14 Mart günü verilen sözlerden ve tarih yazma iddialarından çok uzaktadır. 

Her zamanki gibi performans üzerinden oynamalar yaparak halkın kaliteli sağlık hizmeti alması yerine sayısal çoklukla hizmet alması tercih edilmiş, halkın sağlığı hiçe sayılmıştır. Bu sistemle hekimlere hemen hiçbir gelir ödenmezken tıbba dayalı tüm sanayi ve sektörlerin kazanması sağlanmaktadır. Toplum sağlığına kavuşamaz zira hekimler hekimliklerini icra edecek vakit bulamazlar, geçim darlığı içinde ve sağlıkta şiddet riski altında sadece ondan bekleneni yapmaya çalışır hale gelirler.

Biz hekimler, 12 Eylül darbesi ile yitirilen haklarımızın iadesini beklerken bir darbe daha aldık.

Bazı düzenlemeler bir gecede hazırlanan Kanun Hükmünde Kararnamelerle hayata geçirilirken hekimleri sakinleştirmek maksatlı vaatlerin gerçekleşmesinde ayak diremeler, oyalamalar, ben yaptım oldularla, hekimlik ve Tıp zanaatı her gün daha da kötüye gitmektedir. Bir süre önce "1 Gün 100 Bin Hekim" sloganı ile tüm sendika ve meslek örgütlerine ortak bir eylem daveti önerisinde bulunduk. Bir süredir de “Büyük Hekim Çalıştayı” fikri ile sahanın birlikte hareket edebilmesi için sendikalar ve meslek kuruluşlarımızla uzun uğraşlar sonucunda bir araya geldik. Geçtiğimiz cumartesi günü üç saatten fazla süren geniş tabanlı bir toplantı yapma imkânı bulduk ve neticesinde pazar günü ortak bir karar ilan etmeyi öngördük. 

Sizlerin yoğun ilgi ve beklentilerinizi bilmemize rağmen elimizde olmayan nedenlerle ancak bugün net bir sonuç ilan edebildik. Katkı sunan ve birlikte hareket eden tüm sendika ve meslek örgütlerimize teşekkür ediyoruz.

Büyük Hekim Çalıştayı sonucunda alınan ortak karar gereği; bazı kesimlerin layık gördükleri gibi hekimliğe yakışmayacak özlük haklarını, hatalı mevzuatları, haksız malpraktis uygulamalarını, sağlıkta şiddeti, mesleki değersizleştirmeyi reddeden meslektaşlarımızla birlikte 15.06.2022 Çarşamba günü 100 bin hekim hedefli iş bırakma eylemi yapılacaktır.

Herhangi bir sendika ya da meslek örgütü üyeliği olsun olmasın tüm meslektaşlarımızı 15 Haziran’da 1 gün süreli iş bırakma eylemimize katılmaya ve bu gidişattan memnun olmadığımızı kamuoyuna göstermeye davet ediyoruz. 

Birlikte başaramayacağımız güzelliğin olmadığı kanaatindeyiz. Evet, birlikte başaracağız.

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Eylem, Haziran Eylem Planı, Büyük Hekim Çalıştayı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN