HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

30 Haziran - 1 Temmuz 2022 Eylemi Basın Bildirisi | HEKİMSEN

Kaybedilen hakların geri kazanılması, şiddetin önlenmesi ve hekimliğe yakışır bir çalışma ortamı için tüm meslektaşlarımızı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri için aldığımız 2 günlük eylem kararına uymaya, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

Kıymetli Meslektaşlarımız,

Vakit, eylemlerimize bahane bulma vakti değildir. Unutulmamalıdır ki; eylem yapar yapmaz hemen haklarımıza kavuşmamız mümkün değildir. Bu bir süreçtir ve bu sürecin birlik olarak en iyi şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Zira ilk adım atılmış bulunmaktadır. 

Kanun koyucuların şu anda ne yaptığına dikkat çekmek istiyoruz. İlk olarak vakit kazanmaya, ikincil olarak da taleplerimize karşılık verip vermeme konusunda karara varmaya çalışıyorlar. Bu aşamada sendikamız ne kadar güçlü olursa o kadar etkili olunacaktır.

Günümüzde hekimlik, sömürü düzenine dönüştürülmeye çalışılmaktadır. Bugün hekimliğin her alanı sömürü altındadır. Eğer önlemimizi hemen almazsak yarın bu sömürü düzeninin esiri olacağımız aşikardır. Buna karşın elimizdeki en büyük kozumuz güçlü eylemlerimizdir. Aksi takdirde sükut ikrardandır denilecek ve aynı düzen daha da kötüleşerek devam edecektir.

Şimdiye kadar ki eylemlerimizde katılımcı sayıları sürekli artmış ve yaklaşık %50’lik bir orana ulaşılmıştır. Eğer sadece 1-2 günlük puan endişesiyle eylemden vazgeçen meslektaşlarımız varsa, sakın unutulmasın ki bu işin sonu gönüllü köleliktir.

Birlikteliğimizi, eylemlerimizi, sendikamızı desteklemeyen meslektaşlarımız şunu akıllarından çıkarmamalıdır; siz eksilirseniz birliğimiz bozulur ve birlikte hareket etme bilincimiz ortadan kalkar. Tüm meslektaşlarımızı bu sorumlulukla hareket etmeye davet ediyoruz. Zira hiçbir şey yapmamak da bir fiildir ve sorumluluğu üzerimizdedir

Bir kez daha hatırlatmak istiyoruz; eylemlerimizi şimdiye kadar sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiysek bunun tek sebebi siyaset üstü, heterojen yapımızdır. Sendikamız olmazsa bu işe siyaset kanalize olur ve bu birlik bir daha sağlanamaz. Bu bilinç ile tekrar tüm meslektaşlarımızı 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihleri için aldığımız 2 günlük eylem kararına uymaya, gücümüze güç katmaya davet ediyoruz.

Eylemle ilgili dosyalar, belgeler, baskı ürünleri, karar metni, dilekçeler ve diğer indirilebilir tüm materyaller için:

Eylem Dosyaları

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Eylem, Basın Açıklaması, Basın Bildirisi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN