HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

9 Ekim 2023 İş Bırakma Eylemi Basın Bildirisi | HEKİMSEN

Son bir ayda bir güvenlik görevlisi engellemeye çalıştığı saldırı sırasında kalp krizi geçirmiş, bir hemşire sadece yaptığı bir enjeksiyon nedeniyle yumruklanmış, en az üç doktorumuzun kemikleri kırılmış, toplam 5 hekim hastanelik edilmiştir. Hekimsen Sendikası, 9 Ekim 2023 tarihinde tüm Türkiye'de iş bırakma eylemi kararı almıştır. Sorun sona erene kadar, tüm sendikal yollar kullanılacaktır.

Hekimsen Sendikası kurulduğundan bu yana, sağlık sisteminde bulunan hata, eksik, yanlış ne varsa düzeltilmesi için yetkili makamlara iletmiş, bu sorunlar için çözüm yollarını da önermiştir. Sağlıkta şiddetle ilgili 20 civarında talep ve önerimizi Sağlık Bakanlığı ve yetkili kurumlara iletmiş durumdayız. Bu saldırılar bireysel ve münferit değildir. Bu, artık hekimlere ve sağlık çalışanına karşı topluma kazandırılmış bakış açısına göre gelişen yaygın bir davranış şekli haline gelmiştir. Sadece son bir ayda bir güvenlik görevlisi engellemeye çalıştığı saldırı sırasında kalp krizi geçirmiş, bir hemşire sadece yaptığı bir enjeksiyon nedeniyle yumruklanmış, en az üç doktorumuzun kemikleri kırılmış, toplam 5 hekim hastanelik edilmiştir. 

Artık milletimiz içlerinde bulunan bu vicdansızlara karşı bir duruş sergilemeli; ülkemizde bulunan hekim ve sağlık çalışanlarının zorluklar içinde yetişmiş kendi evlatları olduğunu düşünmelidir.Hükümet yetkililerinin de daha önceden talep ettiğimiz sağlıkta şiddete karşı önlemleri uygulamaya geçirmeleri gerekmektedir. Nasıl sendikamızın Toplu Sözleşme talepleri sağlık sisteminde olan huzursuzluğu anlamlı bir bütçe artışı gerektirmeden çözebilecek durumdaysa; sağlıkta şiddete karşı olan taleplerimiz de bu sorunu minimal düzeye indirebilir.

İşte bugün başta değersizleştirme nedeniyle oluşmuş, en büyük sorunlarımızdan birisi olan Sağlıkta Şiddete karşı iş bırakma eylemi gerçekleştiriyoruz. Bu sorun sona erene kadar, iş bırakmayla başlayarak tüm sendikal yolları kullanacağımız noktasını kamuoyunun bilgisine sunarız.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İş Bırakma, Hekimler İş Bırakıyor, Doktorlar İş Bırakıyor, Hekimsen Sağlık Sistemi, İş Bırakma Eylemi, Hekimsen Eylem, Sağlıkta Şiddet, Sağlıkta Şiddet Eylem, Sağlık Bakanlığı Eylem, Doktora Şiddet, Hekime Şiddet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN