HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Doktor Vardı, Artık Yok | HEKİMSEN

Dokuz güne uzatılmış bayram tatilinde gezip tozan, şımarık şahıs elini kestiği için hastaneye geliyor ve bayramda ailesinin yanına gidememiş, bayram tatilinde hastanede nöbetçi olan hekime, nöbetinin bilmem kaçıncı saatinde “oturduğun koltuktan bedava para kazanıyorsun” diye hadsizce konuşabiliyor.

Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Servisinde, bayram gününde yaşanan olaya hepimiz artık vakıf olmuşuzdur. Ortopedi hekimimiz, bir şahsı acil serviste görevli hekimimizin üzerine yürürken, bağırırken ve hesap sormaya çalışırken görmüş ve hem acil serviste görevli, savunmasız meslektaşını hem de hekimliğin onurunu korumak adına olaya müdahil olmuştur.  “Koca hastanede nasıl el cerrahı yok” diye bağıran şahsa koca hastanede değil, koca ülkede zaten 80 tane kadar olduğunu, bu şekilde kendisi gibi şiddete meyilli, haddini hududunu bilmeyen şahıslar yüzünden hepsinin teker teker istifa ettiğini yani o “nasıl olmaz”ı açıklamıştır.

Şahsın beyni hekimlere karşı o kadar şartlanmış ki konu ne olursa olsun suçlunun hekim olduğunu düşünmektedir. “Senin gibi koltuklarında bedavadan para kazananlar gider işte” beyanlarında bulunurken şahıs o sırada 9 günlük bayram tatilindedir! Bu hadsiz cümlelerin söylendiği hekim ise o sırada bayram nöbetinin 36. saatinde

Olayın vahameti şurada; 9 güne uzatılmış bayram tatilinde gezip tozan, şımarık şahıs elini kestiği için hastaneye geliyor ve bayramda ailesinin yanına gidememiş, bayram tatilinde hastanede nöbetçi olan hekime, nöbetinin bilmem kaçıncı saatinde “oturduğun koltuktan bedava para kazanıyorsun” diye hadsizce konuşabiliyor.

Yaşı, eğitimi ve statüsü fark etmeksizin herkes hekimlere hakaret etme ya da hekimlere şiddet uygulamaya kalkışma cesaretini gösterebilir hale gelmiştir.

Okumuş ve eğitimli insanlar, hekim dövmeyi bir zenginlik olarak gören cehalete kırdırılmaya çalışılmaktadır.

Ülkenin cehalet bataklığına saplanması için yapılan planlar işlemekte, eğitim ve bilginin değeri düşürülmekte, toplumun gözünde bilgi ve eğitim hiçbir değer ifade etmez hale getirilmektedir.

Artık çökme noktasına gelen sağlık sisteminin faturası hekimlere kesilmeye çalışılmaktadır. Hekimler bilinçli bir şekilde çeşitli kişi ve kurumlarca hedef gösterilmektedir. Her gün onlarca sözel ve fiziksel şiddet haberi alırken hala şiddeti önleyici cezaların gelmemesi, her ay zam yapılıyormuş gibi lanse edilip hiçbir zam yapılmamasına rağmen tüm ülkenin hekim maaşları üzerinden hekimlere saldırmasına izin verilmesi hatta bunu başlatacak ve körükleyecek sahte sosyal medya hesaplarının bir anda artması; her şeyin planlı bir yıpratma politikası olduğunu düşündürmektedir. 

Hekimlerimize çağrımızdır:

Tıp eğitimi gibi ülkenin en yüksek düzeydeki eğitimini alabilecek kapasiteye sahip olduğumuzu, bu eğitim için yaptığımız fedakarlıkları, sahip olduğumuz bilgi düzeyini, yaptığımız işin önemini, insan hayatının ve sağlığının maddiyatla ölçülemeyeceğini unutmadan bizlere yapılan maddi ve manevi bu zulme bir son vermek için sizleri birlikte hareket etmeye davet ediyoruz.

Eğitimin, sağlığın ve hekimlerin kıymetini bilen vatandaşlarımıza çağrımızdır:

Sürecin düzeltilmemesi halinde devlet hastanelerinde nitelikli sağlık hizmeti alınamayacak, vatandaşlarımız özel hastanelere mahkum kalacaktır. Geç olmadan, geriye dönülemez bir noktaya gelmeden önce, vatandaşlarımızı hekimlerin yanında olmaya çağırıyoruz. Özel hastanelerde yüz binlerce lira sağlık harcaması yaptıktan sonra bizleri desteklemek için çok geç kalmış olacaksınız.

Şu an aradığınız hekime ulaşılamıyor.

Anahtar Kelimeler: Bayram, Doktor, Keçiören Eah, Maaş, El Cerrahisi, Ortopedi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN