HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen Sendikası, Kuruluş Nedenleri ve Hedeflerimiz | HEKİMSEN

Tüzüğündeki değiştirilemez maddelerle siyasetten uzaklaştırılan, siyasi görüşü olmayan, yalnızca haklarımız için mücadele eden Hekimsen 1. İl Temsilcileri Toplantısı vesilesi ile tüm temsilci ve üyelerimize teşekkürlerimizle.

Hekimsen Sendikası, hekimlerin belki de dünya tarihinde en kötü durumda bırakıldığı bir zamanda “Bizi birbirimizden ayıran her şeyi artık bir kenara bırakmamız şart oldu” diyen hekimler tarafından kurulmuş ve tüzüğünde değiştirilemeyen maddelerle siyasetten uzaklaştırılmıştır.

Öyle mutsuz ve değersizleştirilmiş bir hekim grubu oluşmuştu ki, artık tıp fakültesi öğrencilerine kadar hekimler yurtdışına gidebilmek için yabancı dil kurslarını doldurmuşlardı. Son 3 yılda 4000 civarında hekim yurtdışına gitmiş, 9 bin hekim kamudan istifa etmişti. Sağlıkta şiddetin kayıt altına alınan kısmı günde ortalama 60’a varmış, artık doktorlar rahat rahat dövülüyor, sövülüyor öldürülüyordu. Haksız ve ölçüsüz malpraktis cezası alan hekimler ömür boyu çalışsalar bile çıkarılan borcu ödeyemez hale getirilmişlerdi.

Mevzuattaki hakları elinden alınmış, görev verdikleri personel “Sen benim amirim değilsin” der hale gelmişti. Bu durum sağlık hizmetini de sekteye uğratmaya başlamıştı. Hekimler her yerde uğradıkları mobbing ve yüksek maliyetler nedeniyle başvuramadıkları hukuk sistemi altında ezilmiş, onlara yapılan her haksızlığı kabul eder duruma gelmişlerdi. “Doktor Sağlık Bakanı istemiyoruz” diyecek kadar hadsizleşen, hekimlere verilecek ek gösterge azıcık arttırılacakken, hem de COVID pandemisindeyken 2 gün eylem açıklayan, hekim maketi yakan, Sağlık Bakanlığı’nın idari kadrolarını ele geçirmeye çalışan, hekim yöneticileri tasfiye edenler adeta can çekişen hekimliğe son darbelerini vurmaya hazırlanıyorlardı.

Hekimleri temsil eden kurum kalmamış, var olanlar da hekimleri siyasi maksatları için kullanan STK’lara dönüşmüştü.

Nasıl ki; gecenin en karanlık anı şafağın sökmesine en yakın olandır, işte tüm bu zor şartlar Hekimsen Sendikası’nın kurulmasını sağlamıştır. Hekimsen, tek başına sırtını hiçbir erke dayamadan tüm sendika ve diğer STK’lara rağmen başta hekimlerin hakkını savunmuştur. Bu dimdik duruşunu hiç değiştirmemiş, hiçbir baskı iftiraya boyun eğmemiş, hiç durmadan faaliyetlerine devam etmiştir.

Hekimsen Sendikası haklarımızı almak için her yolu denemiştir. Sağlık Bakanlığı’na, Meclis Sağlık Komisyonu’na, Cumhurbaşkanlığı’na, Yüksek Öğretim Kurumu’na ve benzer birçok yetkili kurum ve bakanlığa toplam 1030 yazı ve 96 Karar göndermiş veya tebliğ etmiştir. Sosyal medyayı ve özellikle çıkabildiği tüm yayınları, başta İnternet TV’leri kullanan sendikamız Türkiye genelinde yayın yapan televizyonlarda da hekimlerin sorunlarını anlatmaya devam etmiştir. Her diyalog türünü, resmi yazışma, bilimsel çalışma ve çalıştaylarla; çıkabildiği her medya kanalında sorunların çözümü için gücü neye yeterse yapmış olan sendikamız artık başka çare kalmadığından Türkiye genelinde son iki yılda 9 eylem kararı ile toplam 24 gün iş bırakmıştır. Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde 2 gün, yaşanan şiddetler nedeniyle toplam 8 iş bırakma kararı ile, 12 kere de yerel olarak iş bırakan sendikamız bu eylemlerden Mayıs 2022’de bir ayda 6 gün ile, Mart ayında ise peş peşe 3 gün ile bir kamu sendikaları rekoruna imza atmıştır.

Sendikamız, hekimlerin sağlık sistemimizde bir erk olarak dinlenilmesi gerektiğini savunmakta, son zamanlarda yaptığı Kamu Diş Hekimleri Çalıştayı ve Acil Tıp Çalıştayı ile Sağlık Bakanlığı’nı ve yetkililerimizi aydınlatmayı hedef almıştır. 2023 yılı içinde Sağlıkta Şiddet, Deontoloji, Aile Hekimliği Çalıştayı gibi birçok çalıştay ile üst düzeyde sağlığa hizmet verecektir.

Sendikamız, Ek Ödeme Yönetmeliği gibi yönetmeliklerin düzeltilmesi için birçok kez dava açmıştır. Üyelerinin telefonla olan başvuruları dışında, bugüne kadar 3171 başvurusuna hukuksal anlamda yanıt vermiştir. Bu başvuruların 864’ü hukuksal danışmanlık hizmeti, 691’i idari dava, 709’u darp-cebire karşı dava açılması şeklinde olmuştur.

2022 yılı içinde toplam 19 ili kapsayan 8 ayrı ilde şubesi ve İzmit merkezde bir bürosu bulunmaktadır. Merkezi İzmit olan sendikamızın hedefleri, tüzüğünde amaçlar bölümüne izah edilmiş olmakla birlikte, fakülte eğitiminden emekli olduktan sonrasına kadar başta hekim, diş hekimi ve diğer üyelerini hukuksal açıdan korumak, yalnız bırakmamak, sağlık sistemimizin ideal şartlarda çalışmasını sağlamaktır. Kısaca hekim, diğer sağlık çalışanı ve hastalarımızın mutluluğunu, en güzel hizmeti verip alabilmelerini sağlamaktır.

Başlıca Problemlerimiz

Sağlıkta Şiddet

Sağlıkta şiddet konusunda sadece cezalar arttırılmış, ancak koruyucu hiçbir önlem alınmamıştır. Verilen cezalarsa caydırıcı olmaktan çok uzaktır.  Bu konuda sendikamız çok sayıda talebini Bakanlığa ve yetkililere iletmiş, ancak bu koruyucu önlemlerden halen biri bile yapılmamıştır. Sendikamız eylemlerinin önemli bir bölümü bu nedenle gelişmektedir. 

Malpraktis

Malpraktis konusunda çıkarılan mevzuat ise yetersiz kalmıştır. Açılan davalarda uygulanan maddi tazminat uzuvlara uygun ve muvafık değildir. Tamamen göreceli olan bu tazminat dışında, hekimlerimiz davanın havale edildiği kurulun inisiyatifine bırakılmışlardır.

Mevzuat Hata ve Eksikleri

10 yıldan uzun bir süredir mevzuat, Hasta Hakları, Ek Ödeme, Sicil Amirleri Yönetmeliğine kadar hekimlerin aleyhine haksız olarak düzenlenmektedir. Tüm bu yönetmelik ve diğer mevzuata artık liyakatli hekimlerin elleri değmeli ve adil bir düzenleme yapılmalıdır. 

Özlük Haklarımız

Sendikamızın faaliyetleri ile de ilişkili olarak anlamlı düzeyde değişiklikler sağlanmıştır. Bunun içine başta ek ödeme yönetmeliği girmektedir. Bu yönetmelik hekimlerin gelirlerini özellikle asgari olarak talep ettiğimiz 6 asgari ücret düzeyine çıkartamamıştır. Yapılan ödeme maaş olarak değil ek ödeme olarak verilmiştir ve emeklilik sonrasını fazlaca etkilememektedir.  Bunun dışında her ne kadar nöbet ücretleri vb diğer maaş ekleri arttırılsa da yeterli düzeyde olmamıştır. 

Hekimsen, kaybedilen tüm haklarımızın ve değerlerimizin geri kazanımı için mücadeleye devam etmektedir.

Sendikamız seçim sürecinde eylemsizlik kararı almıştır. Bu bağlamda ancak resmi yazışmalar ve ölçülü basın açıklamaları yapılacak olup seçim sonrası muhatap olunan iktidarla iletişim sürdürülecek ve taleplerimiz konusunda gereken sendikal faaliyetler gösterilecektir.

Hedefleri içine Hekimevleri Projesi de giren Hekimsen, salt yataklı hizmet veren öğretmenevi gibi bir sisteminin dışında bir sistem düşünmektedir. Hekimevi; havuzlarından spor salonlarına, toplantı - eğitim salonlarından, süpemarketine ve yataklı servise kadar geniş düşünülmüş bir projedir. Hekimevi güneş ve rüzgar enerji sistemlerini kullanacaktır. Ülkenin hemen her ilinde açılması öngörülen bu projenin ilkinin Ankara’da açılması planlanmaktadır. Öyle ki bu hekim evinde her türlü sosyal faaliyet planlanabilecektir. Bu projede ülke genelinde hizmet veren bir süpermarket zinciri ile anlaşılacak, üyelerimize standart fiyatların üzerinden olabildiğince indirim alınacaktır.

Emekli olan hekimlerimize; yarı zamanlı çalışma imkanları, geleneksel tedavilerin açık öğretim sistemi üzerinden hekimlere Yüksek Lisans düzeyinde verilmesi sağlanacaktır.

Başta Tıp ve Diş Hekimliği fakültesi öğrencilerin desteklenmesi, muhtaç duruma düşmüş, bakıma muhtaç hekimlere sahip çıkılmasına kadar birçok alanda sendikamız görev alacaktır.

Bilişimde zirveye çıkılmış, 60 bin üyemiz ile sesli görüşme imkanları oluşturulmuştur.

Birçok kurumla anlaşmalar yapılmış ve gelecek süreçte daha kapsamlı anlaşalar yapılacak olup üyelerinin menfaati korunacaktır. 

14 Mart Tıp Bayramı coşku ile kutlanacak üyelerimize unutmayacakları anılar hatıralar bırakacaktır.

Sendikamız önümüzdeki 2 yıl içinde hedefe koyduğu amaçlarına ulaşmak için her türlü sendikal faaliyeti yapacak, 2023 yılı içinde şube sayısını ülke genelinde en az 13’e çıkaracaktır. 

Hukuksal sistemini güncelleyecek olup hem karşılaştığı vaka sayısını hem de adalet bakanlığı bünyesinde açtığı dava çeşitliliği ve başarısını arttıracaktır. 

Sosyal faaliyetler bünyesinde burada açıklamakta yetersiz kalacağımız projelerimiz bulunmaktadır.

Sertifikasyon konusunda çalışmalarımız olup başta hekimlerimizin mesleki gelişimi için birçok eğitim-öğretim planlanmaktadır. 

Toplum sağlığı ve sağlık sistemleri konusunda da halkımızın sağlığına hizmet edecek akademik düzeyde çalışmalar yapılacaktır.

Başta hekimlerin her derdinde yanlarında olan Hekimsen Sendikası siyaset üstü konumuyla her kesime kucak açmıştır. 

Değerli meslektaşlarımız, yalnız değilsiniz. “Artık Hekimsen Var!"

Artık Hekimsen Var!

Hekimsen

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Siyasi Görüşü, Hekimsen Temsilciler Toplantısı, Hekimsen İl Temsilcileri Toplantısı, Hekimsen Temsilci, Hekimsen Temsilcileri, Hekimsen Kimdir, Hekimsen Hangi Sendika, Hekimsen Kimin, Hekimsen Hangi Parti, Hekimsen Ankara

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN