HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 1 Gün İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Daha önce sendikamızın aldığı karara istinaden gelişen hakaret darp ve şiddet olayları nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde 28 Şubat 2022 tarihinde 1 gün iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Daha önce sendikamızın aldığı karara istinaden gelişen hakaret darp ve şiddet olayları nedeniyle İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde 28 Şubat 2022 tarihinde 1 gün iş bırakma eylemi kararı alınmıştır.

Buna bağlı olarak Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapılacaktır.

COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Sağlık kurulları kapsam dışıdır.

Darp şiddet olaylarına karşı onlarca talebimizin görmezden gelinmesi ve kendimizi korumaktan bile yoksun bırakılmamız bunun yanında bu hastanede olduğu gibi idari bir yanlış nedeni ile gelişen darp olaylarına karşı sendikamız iş bırakma eylemlerini aldığı karar gereği tekrarlayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Cerrahpaşa, Hekimsen İstanbul, Hekimsen İş Bırakma, Hekimsen Darp Cebir Eylem, Hekimsen Şiddet Eylem, Hekimsen Şiddet İş Bırakma, Hekimsen Cerrahpaşa İş Bırakma, Hekim Sendikası İş Bırakma, Hekim Sendikası İstanbul, Hekim Sendikası Cerrahpaşa, Cerrahpaşa İş Bırakma Eylemi, Cerrahpaşa İş Bırakma, Cerrahpaşa Sağlıkta Şiddet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN