HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 24 Nisan 2024 Tarihinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Eylem Kararı: Hekimsen 24 Nisan 2024 tarihinde İzmir Şehir Hastanesi'nde iş bırakma kararı almıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

24 Nisan 2024 Çarşamba tarihinde İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 1 (bir) günlük İş Bırakma Eylemi yapılması Hekimsen Sendikası'nca karar altına alınmıştır. Bu karara göre acil servis ve poliklinikleri, acil ve onkolojik vaka ameliyatları, doğum salonu, tüm yatan hasta servis çalışmaları ve evde bakım hariç olmak üzere tüm polikliniklerde iş bırakma eylemi yapılacaktır. Çalışanların güvenlik nedeniyle o gün iş yerlerine gitmemeleri sendikamız tarafından önemle belirtilmektedir.

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde bir hasta yakınının silahlı saldırı girişimi sebebi ile Hekimsen Sendikası, 1 (bir) günlük iş bırakma kararı almıştır. Tüm taleplerimize karşın, sağlık kurumlarında çalışanlar için gerekli önlemler alınmamış, cezalar caydırıcı olmaktan çok cesaret verici olmuştur. Sendikamızın Sağlık Bakanlığı, üniversiteler ve tüm yetkililere yaptığı onca çağrı ve talebe rağmen sağlıkta şiddete karşı hiçbir yeterli önlem alınmaması, bunu yapanlara karşı verilen ceza ve uygulamaların yetersizliği nedeniyle bu karar alınmıştır.

Yaşanan bu olay sebebiyle; şiddet yaşanan her kurumda iş bırakma kararı alma yönünde mevcut Yönetim Kurulu kararımıza göre 24 Nisan 2024 tarihinde İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımızın taciz ve diğer güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde o gün bulunmamaları önemle duyurulur.

Göstermiş olduğumuz bu demokratik tepkinin şiddete karşı bir farkındalık oluşturmasını ve yetkililerin palyatif ve göstermelik çözümler yerine samimi ve etkin çözümler üretmesini diliyoruz. İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 24 Nisan 2024

Hekimsen Sendikası, 24 Nisan iş bırakma kararı almıştır. 154/2024 sayılı iş bırakma kararı ile İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde iş bırakma kararı uygulanacaktır. İş bırakma kararı ile 24 Nisan 2024 tarihinde İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

24 Nisan Doktorlar İş Bırakacak mı?

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde 24 Nisan 2024 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 24 Nisan doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 154/2024 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Hekimsen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi iş bırakma kararı ile İzmir 24 Nisan tarihinde iş bırakma eylemi yapacak. İş bırakma eylemi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilecek. İzmir'de iş bırakılmasının sebebi ise, İzmir'de sağlıkta şiddet olaylarının artarak devam etmesi.

İzmir 24 Nisan Doktorlar Çalışıyor mu?

İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi eylem kararı ile, İzmir 24 Nisan doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 24 Nisan 2024 tarihinde İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi İş Bırakma, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Doktorlar İş Bırakıyor, Doktorlar Grev, Doktor Grevi Son Dakika, Doktor İş Bırakma Son Dakika, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Hekimler İş Bırakıyor, 24 Nisan İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Doktorlar Çalışıyor Mu, Doktor Grevi Son Dakika 2024, 24 Nisan Doktorlar Grevde Mi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Doktor Grev, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi 2024 İş Bırakma Eylemi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi Eylem, İzmir Bayraklı İş Bırakma Eylemi, İzmir Bayraklı Doktor Grevi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN