HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Kahramanmaraş İli Genelinde 21 Mayıs 2024 Tarihinde İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Hekimsen Kahramanmaraş İli Eylem Kararı: Hekimsen 21 Mayıs 2024 tarihinde tüm Kahramanmaraş ili genelinde iş bırakma kararı almıştır. Tüm çalışanlarımızın güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde bulunmamaları önemle duyurulur.

21 Mayıs 2024 Salı tarihinde Kahramanmaraş ili genelinde 1 (bir) günlük İş Bırakma Eylemi yapılması Hekimsen Sendikası'nca karar altına alınmıştır. Bu karara göre acil servis ve poliklinikleri, acil ve onkolojik vaka ameliyatları, doğum salonu, tüm yatan hasta servis çalışmaları ve evde bakım hariç olmak üzere tüm polikliniklerde iş bırakma eylemi yapılacaktır. Çalışanların güvenlik nedeniyle o gün iş yerlerine gitmemeleri sendikamız tarafından önemle belirtilmektedir.

Kahramanmaraş'ta ASM'ye ilaç yazdırmak için gelen bir şahıs, aile hekimi meslektaşımıza bıçakla saldırmış ve aile hekimi kendisini odasına kilitleyerek kurtulmayı başarmıştır. Aile Sağlığı Merkezleri'nde, güvenlik tedbirleri konusunda, aile hekimleri ve aile hekimliği çalışanları kaderine terk edilmiştir. Sağlıkta şiddet uygulayanlara ceza verilmemesi de şiddet olaylarını artırmaktadır. Çok kez basın açıklamalarımızda talep etmemize, yıllardır Sağlık Bakanlığımıza resmi yazılarımız ve taleplerimizle bildirmemize rağmen Aile Sağlığı Merkezlerimizde güvenlik önlemleri alınmamıştır. Bilindiği gibi A ve B grubu Asm'lerde çok sayıda işçi sağlık çalışanlarının çalıştırılması zorunlu iken aile hekimlerine bu çalıştıracakları personeller içinde güvenlik görevlisi istihdamı hakkı bile verilmemektedir. Elektroşok cihazı ve benzeri önlemlerin kullanımı sağlık çalışanları için yasakken, saldırganların sağlık kurumlarına silahla girme hakkı bulunmaktadır. Bu nasıl bir haktır, hekim bu şartlar altında nasıl hizmet verebilir diye kamuoyuna sormak istiyoruz!

Meslektaşımıza geçmiş olsun dileklerimizi tekrar iletiyor ve yaşanan bu sağlık terörü sebebiyle; şiddet yaşanan her kurumda iş bırakma kararı alma yönünde mevcut Yönetim Kurulu kararımıza göre 21 Mayıs 2024 tarihinde tüm Kahramanmaraş ilinde iş bırakma kararı aldığımızı kamuoyu ile paylaşıyoruz.

Bu bağlamda, Kahramanmaraş ilinde hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. Servislerde çalışan üyelerimiz, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler (tüm servis, klinik çalışmaları, doğum salonları, evde bakım hizmetleri de bu kapsamdadır). Yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar yapılmayacaktır. İş bırakma eylemi gündüz mesai saatlerinde olacaktır. Tüm çalışanlarımızın taciz ve diğer güvenlik nedenleri ile iş yerlerinde o gün bulunmamaları önemle duyurulur.

Göstermiş olduğumuz bu demokratik tepkinin şiddete karşı bir farkındalık oluşturmasını ve yetkililerin palyatif ve göstermelik çözümler yerine samimi ve etkin çözümler üretmesini diliyoruz. İlgililere ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İş Bırakma Eylemi: 21 Mayıs 2024

Hekimsen Sendikası, 21 Mayıs iş bırakma kararı almıştır. 138/2024 sayılı iş bırakma kararı ile Kahramanmaraş il genelinde iş bırakma kararı uygulanacaktır. İş bırakma kararı ile 21 Mayıs 2024 tarihinde Kahramanmaraş'ta doktorlar iş bırakacak, hiçbir poliklinik hizmeti yapılmayacaktır. İş bırakma kararı, tüm sağlık çalışanlarını da kapsamaktadır.

21 Mayıs Doktorlar İş Bırakacak mı?

Kahramanmaraş'ta 21 Mayıs 2024 tarihinde iş bırakma eylemi yapılacaktır. 21 Mayıs doktorlar iş bırakacaktır. İş bırakma eylemi kapsamında Hekimsen Sendikası'nın 138/2024 sayılı kararına uyan tüm sağlık çalışanları, o gün taciz ve güvenlik tehdidi gibi sebepler ile iş yerlerinde bulunmayacaktır. 

Hekimsen Kahramanmaraş iş bırakma kararı ile Kahramanmaraş 21 Mayıs tarihinde iş bırakma eylemi yapacak. İş bırakma eylemi, tüm Kahramanmaraş ilinde gerçekleştirilecek. Kahramanmaraş'ta iş bırakılmasının sebebi ise, Kahramanmaraş sağlıkta şiddet olaylarının artarak devam etmesi.

Kahramanmaraş 21 Mayıs Doktorlar Çalışıyor mu?

Kahramanmaraş ili eylem kararı ile, Kahramanmaraş 21 Mayıs doktorlar çalışıyor mu sorusu da yanıt bulmuş olacak. 21 Mayıs 2024 tarihinde tüm Kahramanmaraş il genelinde yapılacak eylem kararına uyan tüm hekimler, o gün çalışmayacak. 

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Kahramanmaraş İş Bırakma, Kahramanmaraş Doktorlar İş Bırakıyor, Doktorlar Grev, Doktor Grevi Son Dakika, Doktor İş Bırakma Son Dakika, Kahramanmaraş Hekimler İş Bırakıyor, Kahramanmaraş Doktor Grevi, Kahramanmaraş Doktorlar Çalışıyor Mu, 21 Mayıs Kahramanmaraş Doktorlar Çalışıyor Mu, Doktor Grevi Son Dakika 2024, 21 Mayıs Doktorlar Grevde Mi, Kahramanmaraş Doktor Grev, Kahramanmaraş 2024 İş Bırakma Eylemi, Kahramanmaraş Şehir Hastanesi Eylem, Kahramanmaraş Hastane Eylem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN