HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca'dan Yönetmelik Açıklaması | HEKİMSEN

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca Twitter üzerinden birinci basamak sağlık kuruluşları, halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilimler, acil sağlık hizmetleri alanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Sn. Fahrettin Koca Twitter üzerinden birinci basamak sağlık kuruluşları, halk sağlığı, biyokimya, mikrobiyoloji ve diğer temel bilimler, acil sağlık hizmetleri alanları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Koca

 

Hastanelerde görev yapan Halk Sağlığı, Biyokimya, Mikrobiyoloji ve diğer Temel Bilim uzmanları için 3’e çıkarılıp, diğer uzmanlarla eşitlenen katsayı Eylülde uygulanacak. Temel bilimler dâhil, afiliye hastane ile sözleşmesi olan uzmanlar arasında katsayı farkı olmayacak.

5 EYLÜL 2022

Fahrettin Koca

 

Birinci basamak sağlık kuruluşlarında (İSM, TSM) taban ek ödeme katsayısı kurum hedeflerinin yayınlanmasıyla birlikte 1’e çıkmıştı. Toplu sözleşmeden doğan haklar çerçevesinde bu katsayı hekim dışı sağlık personeli için 1,1’e çıkmış olacak. Değişiklik uygulamaya kondu.

5 EYLÜL 2022

Fahrettin Koca

 

112 Acil Hizmetleri çalışanları taban ek ödemesi yüksek tutulmuştur. Hesaplamada kullanılan katsayı; hekimlerde %10, diğer sağlık personelinde %40 oranında artışla uygulamaya kondu. Toplu sözleşmeden doğan haklar ile hekim dışı sağlık personeli için ayrıca %10 artış gerçekleşti.

5 EYLÜL 2022

Anahtar Kelimeler: Birinci Basamak Ek Ödeme Sağlık Bakanı, Fahrettin Koca Birinci Basamak Ek Ödeme, 112 Ek Ödeme, Birinci Basamak Ek Ödeme, 112 Ek Ödeme Sağlık Bakanı, 112 Ek Ödeme Fahrettin Koca, Mikrobiyoloji Ek Ödeme, Mikrobiyoloji Ek Ödeme Fahrettin Koca, Mikrobiyoloji Ek Ödeme Sağlık Bakanı, Biyokimya Ek Ödeme, Biyokimya Ek Ödeme Sağlık Bakanı, Biyokimya Ek Ödeme Fahrettin Koca, Halk Sağlığı Ek Ödeme, Halk Sağlığı Ek Ödeme Fahrettin Koca, Halk Sağlığı Ek Ödeme Sağlık Bakanlığı, Temel Bilim Ek Ödeme, Temel Bilim Ek Ödeme Sağlık Bakanlığı, Temel Bilim Ek Ödeme Fahrettin Koca

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN