HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Yetkili Sendikanın Gurur Tablosu: Toplu Sözleşmede Sosyal Hak ve Yardımlar | HEKİMSEN

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında; görüşmelere katılan sendikaların yetersizliği sonucunda Sosyal Hak ve Yardımlar konusunda yaşadığımız gelir adaletsizliği düzeltilememiştir. Toplu sözleşmede sosyal hak ve yardımların içinde bulunduğu durum, yetkili sendikanın hangi durumda olduğunu açıkça göstermektedir. Gelin, Hekimsen'de buluşarak sizlerle birlikte bu düzeni değiştirelim.

Toplu Sözleşmede Sosyal Hak ve Yardımlar

Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında görüşmelere katılan sendikaların yetersizliği sonucunda; Sosyal Hak ve Yardımlar konusunda yaşadığımız gelir adaletsizliği düzeltilememiş, yaşadığımız sorun daha da derinleştirilmiştir. Diğer hizmet alanları ile karşılaştırıldığında, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler alanının yaşadığı bu sorun, akılalmaz noktalara gelmiştir.

Kamuda işçi statüsünde çalışan vatandaşlarımızın kendi emekleri ile elde ettikleri kazanımı takdir ve tebrik ediyoruz. Ancak yetkili sendikanın da içerisinde olduğu bu toplu sözleşme başarısızlığını; bu noktada bir referans noktası alarak sorguluyoruz.

Yetkili Sendikanın Gurur Tablosu

Maaş Kalemi4/D İşçi ÜcretiUzman Hekim ÜcretiHemşire Ücreti
Taban Maaş15.000 TL7.979 TL7.979 TL
Hizmet Zammı3.252 TLYokYok
İkramiye25.012 TLYokYok
Tediye10.839 TLYokYok
Sosyal Yardım1.834 TLÇocuk: 255 TL Eş: 1.159 TLÇocuk: 255 TL Eş: 1.159 TL
Fazla Mesai (Gündüz)189 TL76 TL (Normal Birim)46 TL (Normal Birim)
Fazla Mesai (Gece)194 TLGece Farkı YokGece Farkı Yok
Gece Çalışma39 TLGece Farkı YokGece Farkı Yok
İcap Ücreti378 TL30 TL18 TL
Resmi Tatil Ücreti1.667 TL95 TL57 TL
SGK Prim Matrahı (Ort.)31.628 TL19.857 TL13.602 TL
Giyim Yardımı1.168 TL98 TL432 TL
İş Sağlığı ve Riski9 TLYokYok
Yol Ücreti31 TLYokYok
Yemek Ücreti108 TLYokYok
Kreş Yardımı34 TLYokYok
Analık Yardımı (6)50 TLYokYok
Süt Parası9 TLYokYok
Doğum Yardımı476 TLYokYok
Evlenme Yardımı953 TLYokYok
Ölüm Yardımı25.012 TL9.686 TL9.686 TL

Neler Talep Ediyoruz?

Hekimsen Sendikası, 28 Temmuz 2023 tarihinde 7. Dönem Toplu Sözleşme için sunduğu talep ve önerileri tüm meslektaşlarımıza, ilgililere ve kamuoyuna 63 madde halinde duyurmuştur. 

Hekimsen 7. Dönem Toplu Sözleşme Talepleri

Hekimsen Yanınızda

Tüm yaşadığımız sorunları biliyor, analiz ediyor, çözüm önerileri sunuyor ve gerekli mücadeleyi sürdürüyoruz. Yapılan bütün adaletsizliklerin farkında olduğumuzu; bu adaletsizlikler için gerekli mücadele adına, üyelerimizden aldığımız güçle, üyelerimizle birlikte mücadelemize devam edeceğimizi bildiriyoruz. Yetkili sendikanın ve diğer sendikaların başarısızlıklarının sonuçlarını hep birlikte yaşamak zorunda değiliz. Hakkımız olanı adil bir şekilde alabilmek için Hekimsen yanınızdadır. Gelin, Hekimsen'de buluşarak sizlerle birlikte bu düzeni değiştirelim.

Şimdi Üye Ol

Anahtar Kelimeler: Sosyal Hak Ve Yardım, Toplu Sözleşme, Toplu Sözleşmede Sosyal Yardımlar, Sosyal Yardım Zammı, İşçi Sosyal Yardım, Sağlık Çalışanı Sosyal Yardım, Hekim Sosyal Yardım, Doktor Sosyal Yardım, Uzman Doktor Sosyal Yardım, Toplu Sözleşme Sosyal Yardım Zammı

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN