HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun | HEKİMSEN

14 Mart, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışının yıl dönümü ve bugünkü Tıp Bayramı'nın sebebini oluşturmuştur. Bu bayram ‘Tıp’ bayramıdır. Tıp Fakültesi ve Eğitimi burada kastedilmiştir. Başta muhatap Türk hekimleridir. Bu vesile ile tıbbiyelilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyoruz.

Bu daha önce paylaştığımız haberimizin metnidir. Maalesef aynı haberi daha kaç kere yapacağız, bilemiyoruz.

Özet olarak tanıtmak gerekirse, 14 Mart Tıp Bayramı yerli milli bir bayramdır. II. Mahmut 1826’da Yeniçeri Ocağını kaldırmış ardından ilk modern Tıp Fakültesini 14 Mart 1827’de açmıştır. 

Bununla birlikte ‘1919'un Mart ayında, İstanbul'da, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane, İngiliz birlikleri tarafından işgal edilmişti. Tıbbiye öğrencileri, okulu kurtarmak için çare aramaktaydılar.

Okulun kuruluş yıldönümü olan 14 Mart'ı topluca kutlamaya karar verdiler. Asıl maksatları işgal kuvvetlerine karşı ayaklanmaktı. Aynı gün, Tıbbiye 3. sınıf talebesi olan Hikmet Bey önderliğinde büyük bir gösteri yaparak okulun iki kulesi arasına büyük bir Türk Bayrağı astılar. Bunu gören işgal kuvvetleri, olaya müdahale ettilerse de durduramadılar.

Bu sebeple 14 Mart, tıp camiasının emperyalist güçlerin karşısına resmen çıkışının yıl dönümü ve bugünkü Tıp Bayramı'nın sebebini oluşturdu.

Akabinde bugünü ilk olarak 14 Mart 1935 yılında, İstanbul Üniversitesi Tıp Talebe Birliği’nce çağdaş tıbbın başlangıcı sayılarak, Tıp Bayramı olarak kutlanmıştır. 

Gönderi Görseli

Velhasıl her şeyin bir usulü vardır ve usul esastan önce gelir. 

Bu bayram ‘Tıp’ bayramıdır. Tıp Fakültesi ve Eğitimi burada kastedilmiştir. Bu tanımla bakıldığında başta muhatap Türk hekimleridir. Onlar tebriki alırken nezaketen, bunda hastalarımıza bizim onayımızla hizmet veren diğer çalışanlarında hakkı vardır diyerek tüm sağlık çalışanları adına kabul ederler. 

Peki bugün ne oldu da devlet adına bu milli Tıp Bayramı kutlanması gerekirken, adeta unutturulmaya çalışılıyor! Bu durum TTB’nin hekimleri temsil edemezken siyasal işgali sırasında yaptığı bir açıklama ile bağlantılı görünüyor. Tabii bunu tek neden olarak görmekte haksızlık olur. 

Ve bakın, Sağlık Bakanı bile:

Sağlık ailemizin tüm fedakâr mensuplarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

Dr. Fahrettin Koca (Sağlık Bakanı)

açıklaması yapıyordu. Bu yıl ifadeler biraz daha değişecek diye umut ediyoruz.

Biz hekimler bu durumu yadsıyamıyoruz ve nezaketle ifade edeyim, ‘yakıştıramıyoruz’. Hele sağlık mensubu sendikaların, Hemşireler günü, Ebeler Haftası, ATT günü gibi birçok gün varken tutup hekimlerin adını bile anmadan tüm sağlık çalışanları diye açıklama yapmaları bizleri üzmektedir. Bu vesile ile Hekimlerin ve ‘nezaketle’ tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart 'Tıp Bayramı'nı kutlarız.

Anahtar Kelimeler: Kutlama, Tıp Bayramı, Mektebi Tıbbiyei Şahane, Hikmet Boran, Tıbbiyeli Hikmet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN