HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

17, 18 Şubat Eylemi Basın Bildirisidir | HEKİMSEN

Çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için, gerçek anlamda bizi temsil eden Hekimsen Sendikası Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 17 No’lu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz. Bu ilk eylemimiz değil, problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak!

Ben;

 “Kutsal bir mesleği icra edeceğim, ülkeme ve insanıma faydalı olacağım!” gayesiyle gençliğini heba etmiş, hayatını bilime ve insanlığa adamış, amacına ulaştığında mesleğe kutsal hekimlik andı içerek başlamış ve senin sağlığını senden bile daha çok dert edinme erdemini göstermişken…

Sen;

Bana ya sözlü/fiziki şiddet uyguladın ya da çarşıda pazarda sebebini sormadan araya gövdeni koyacağın kavgalar varken, şiddete konu “görevi başındaki bir hekim olan ben” olunca öldürülmeme bile ses çıkarmadın…

Ve siz sayın yetkililer, bu ülkenin en çetin sınavlarına, en sıkıntılı eğitim sürecine göğüs germiş olan bizleri:

 • Yoksulluk sınırının altında maaşa
 • Birbirimizle yarışalım, sizi unutalım diye performansa
 • Emeklilikte dahi çalışmaya
 • Akla zarar, hukuka aykırı yollarla edindiğiniz şikayetlerle uğraşmaya
 • Tüketici mahkemelerinde görülen astronomik tazminat davalarına
 • Vatan toprağından ayrılmak maksadıyla yabancı dil kurslarına
 • Dövülmeye, sövülmeye, hatta öldürülmeye

mahkûm ettiniz! İnsan doğasına aykırı çalışma koşullarından eve dönerken uyuyakalıp can verdirttiniz!

İşte bu sebeplerle biz;

Çağdaş ülkeler düzeyinde hekimlik ve emeklilik, hekimlik meslek onuruna yakışır bir hayat, öldürülme korkusu yaşamadan, yaşatmak üzerine kurulu mesleğimizin hakkıyla icrası için, gerçek anlamda bizi temsil eden Hekimsen Yönetim Kurulu’nun almış olduğu 17 No’lu kararı doğrultusunda iş bırakıyoruz.

Bu ilk eylemimiz değil, yukarıdaki problemler çözüme kavuşturulmadığı sürece de son olmayacak!

Sendikamız 14, 15, 16 Aralık 2021 tarihlerindeki iş bırakma eylemleri öncesinde Sağlık Bakanlığı’mız ile diyaloğa girip görüşme talep etmiştir.  Ancak bu basit talebimiz bile bakanlık tarafından görmezden gelinmiştir. Akabinde yine sağlık bakanlığımızdan talepte bulunulmuş ancak yine yanıt alınamamış bunun üzerine sendikamız 21 Ocak 2022 tarihinde yeniden eylem yapmıştır. Ancak bu eylemimiz de görmezden gelinmiştir.

Bütün girişimlerimiz maalesef karşılıksız kalmıştır. Sağlık sisteminde başta hekimler en büyük haksızlığa uğramaktadır.

4 ana problemimiz:

 1. Özlük haklarımızın verilmemesi
 2. Haksız ve adaletsiz malpraktis cezaları
 3. Sağlıkta Şiddet ve buna karşı alınmasını istediğimiz tüm önlemlerin görmezden gelinmesi
 4. Sistem ve Mevzuat hataları

Yüzlerce haklı ve çoğu bütçe artışı da gerektirmeyen taleplerimizin çözümsüz bırakılması bizi sendikal yolla haklarımızı almaya sevk etmiştir. Bu nedenle;

17, 18 Şubat 2022 tarihinde, Acil Servis ve Poliklinikleri, COVİD, Doğum Salonu, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarımızda iş bırakma eylemi yapmak Hekimsen Yönetim Kurulu tarafından karar altına alınmıştır. COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinikler kurumlarında acil icapçı veya nöbetçi bulundurmak şartıyla eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerinde yeşil triyajlı hastalarda ise durum, sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere yönlendirmek şeklinde olacaktır. 18/02/2022 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlarda yapılmayacaktır. 08 Şubat 2022 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemine sadece TTB ve Türk Diş Hekimleri Birliği üyeleri katılacaklardır.

Sendikamızca iş bırakma günlerinde üyelerimizin herhangi bir şiddet olayı ihtimaline karşı iş yerlerine gitmemeleri tavsiye edilmektedir. Üyelerimiz iş yerlerine gitmemelidirler.

Sağlık Kurulları bu eyleme dahil edilmemiştir.

Bununla birlikte bu eylemlerimizin amacı ideal bir sağlık sistemini, hastalarımızın, diğer sağlık çalışanlarının ve hekimlerimizin mutluluğunu, en iyi sağlık hizmetinin alınıp verilmesini ülkemize kazandırmaktır.

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Şubat Eylem, 17 Şubat Hekim Eylem, 18 Şubat Hekim Eylem, Hekim Eylemleri, Şubat Doktor Eylemi, Hekimsen Şubat Doktor Eylemi, Hekimsen Eylem, Hekimsen Grev, Hekimsen İş Bırakma, Hekim Sendikası Eylem, Hekim Sendikası İş Bırakma, Hekim Sendikası Grev

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN