HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2. Olağan Genel Kurul Hakkında Duyurudur (24 Mayıs 2024) | HEKİMSEN

Sendika genel kurulunun, mahkeme kararlarının bağlayıcılığı nedeniyle yargılama sonunda verilecek karara göre yapılması gerekmektedir. Genel kurulun ertelenmesi konusunda yapılacak manipülasyona ve dezenformasyona karşı dikkatli olunmasını üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Hekimsen Sendikası Tüzük Hükümleri doğrultusunda hazırlanarak yürürlüğe giren Seçim Yönetmeliğine göre; 24 Mart 2024 tarihinde tüm şubelerimizin delege seçimleri tamamlanmıştır. 9-15 Haziran 2024 tarihlerinde yapılması planlanan Hekimsen 2. Olağan Genel Kuruluna katılacak delegelerin belirlenmesi amacıyla hem kanun hem de tüzük hükümlerine göre 20 Nisan 2024 tarihinde Ankara Şubemiz, 20 Nisan 2024 tarihinde Sakarya Şubemiz, 21 Nisan 2024 tarihinde Bursa Şubemiz, 29 Nisan 2024 tarihinde Trabzon Şubemiz, 21 Nisan 2024 ve 9 Mayıs 2024 tarihinde Şanlıurfa Şubemiz genel kurullarını tamamlayarak sendikamızın 2. Olağan Genel Kuruluna katılacak delegelerin seçimlerini tamamlamıştır. Delege seçimlerine müteakip Hekimsen 2. Olağan Genel Kurulunun 9-15 Haziran 2024 tarihlerinde yapılacağı ilan edilmiştir.

Ancak Şubelerin Genel Kurullarından hemen sonra; tüm şubelerin genel kurullarına ve Hekimsen Seçim Yönetmeliğine karşı davalar açılmış ve şube genel kurulların iptali istemli açılan bu davalarda mahkemece “sendika genel kuruluna katılacak delegelerin seçimleri de dahil olmak üzere genel kurullarda alınan kararların uygulanmasının "ihtiyati tedbir yolu ile durdurulmasına” karar verilmiştir. 

Bilindiği üzere kanuna göre üye sayısı bini aşan sendikaların genel kurulları delegelerle yapılabilir. Dolayısıyla mahkeme tarafından verilecek nihai hükmün kesinleşeceği tarihe kadar Hekimsen 2. Olağan Genel Kurulunun yapılması hukuken mümkün değildir. Zira Sendikamızın 2. Olağan Genel Kurulunun yapılabilmesi için delege seçim sonuçlarının da kesinleşmesi gerekmektedir. Mahkeme kararlarının bağlayıcılığı nedeniyle yargılama sonunda verilecek karara göre sendika genel kurulunun yapılması gerektiğinden, genel kurulun ertelenmesi konusunda yapılacak manipülasyona ve dezenformasyona karşı dikkatli olunmasını üyelerimizin ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen 2. Olağan Genel Kurul, Hekimsen Seçim Ne Zaman, Hekimsen Genel Kurulu Duyuru, Hekimsen Genel Kurul Duyurusu, Hekimsen Genel Kurul Ne Zaman, Hekimsen Genel Kurulu, Hekimsen Sendikası Genel Kurul, Hekimsen Genel Kurul Tarihi, Hekimsen Genel Kurul Hakkında Duyuru, Hekimsen Genel Kurul Erteleme, Hekimsen Seçim Ertelenmesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN