HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
22.04.2021 Tarih ve 11 Sayılı Eylem Kararı | HEKİMSEN

Sendikamızın 22.04.2021 tarih ve 11 Sayılı Eylem Kararı Eylem kararımızın sebepler ise, bilindiği gibi hemen tüm memur ve işçi kadrolarına, sağlık çalışanları kadar morbidite ve mortalite riskleri olmamasına rağmen ek ücret tahsis edilmiş, çalışma saatlerine...

Sendikamızın 22.04.2021 tarih ve 11 Sayılı Eylem Kararı

Eylem kararımızın sebepler ise, bilindiği gibi hemen tüm memur ve işçi kadrolarına, sağlık çalışanları kadar morbidite ve mortalite riskleri olmamasına rağmen ek ücret tahsis edilmiş, çalışma saatlerine kadar kısaltılmıştır.

Çoğunlukla tedbir amaçlı verilen covid istirahat ve izolasyon raporları hekimleri usule uygun olmayan rapor verme gibi sıkıntılara sokmadan kolayca bir KHK ile çözülebilecekken çözümsüz bırakılmıştır. Covid aşılama ile ilgili sıkışık bir zaman diliminde yazılan programların eksiklikleri, hastaların aşı ve onam sürecine uyum gösterememeleri ve bu sürecin Aile Hekimleri tarafından kompanze edilmesi bilinmesi gereken önemli bir mücadelemiz olmuştur.

Önemli bir bölümü anlamlı düzeyde bütçe artışı gerektirmeyecek olan sahanın problemleri askıda beklemekte bunun için maalesef gerekli düzenlemeler sağlanmamaktadır.

Hastanelerde çalışan tüm personele hekimler hariç tam ek ödeme verilmiş ancak hekimler yadsınmıştır. Özlük hakları itibarıyla kabul edilemez hak gaspına uğramış hekimlerin maaşları ek ödeme ile kompanse edilmeye çalışılmış ancak en büyük risk altında çalışan sağlık personeli içinde hekimler Covid-19 pandemisi döneminde ek ödeme de alamaz hale gelmiştir.

Hekimler toplum ortalamasından çok daha yüksek oranda vefat etmişler ama görev şehidi de sayılmamışlardır.

Bunlarla birlikte; Aile Hekimliği Sisteminde pozitif performans veya ilave ödeme şarta bağlanmış ve bu da 3 ayla sınırlı tutulup daha sonra ödenmemiştir.

Yine aldığımız bilgilere göre Filyasyon ekiplerinin kişisel koruyucu ekipman eksiklikleri ve haftanın 7 günü gece 12’ye kadar çalışmalarına rağmen iaşeleri temin edilmemektedir.

En son olarak hemen tüm kamu personeli için mesai kısaltmasına gidilmiş ancak hiç olmazsa poliklinik hizmetleri için bu yapılabilecekken, kalan faaliyetini kısaltamayan acil poliklinikleri, covid, diyaliz, klinik çalışmaları içinde nispi fazla mesai için bir ödeme veya tam ek ödeme verilmesi veya nöbet saatlerine eklenmesi gibi hiçbir şey gündeme getirilmemiş ne taltif edilmişler ne de bir şekilde hakları verilmiştir. 

Pandemi döneminde esas işi yapan, hayatını riske atmış, yorulmuş sağlık çalışanlarının Ramazan ayı bile düşünülmeden görmezden gelinmektedir.

Tüm bu nedenlerle Sendikamız, üyeleri için çalıştıkları acil, covid, diyaliz, klinik çalışmaları hariç preklinik çalışmalar ve polikliniklerde hizmeti aksatmayacak şekilde resmi mesai saatler içinde çalışma sürelerini 5.5 saat altına düşürmeden mübadeleli çalışma, daha önce ki eylemde yaptığı gibi zorunlu olmayan izlemleri yapmamaya devam etme, e-reçete vermeyip ve ayrıca bir hafta boyunca reçete çıktısına arıza bildirimi kaşesi vurmayıp 'Hekimsen Sendikası'nın aldığı eylem kararına istinaden e-reçete çıktısı verilmemiştir' yazılması, eylemlerini uygulama kararı almıştır. Bu eylemimiz diğer kamu personeline mesai indirimi devam ettiği müddetçe veya bize de bu haklar tanınana kadar edecektir. Yönetim kurulumuz eylemi kaldırmakta sendika kanunu uyarınca yetkilidir.

Tüm sağlık teşkilatına hayırlı olması dileklerimizle.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN