HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
Şubat Ayı Eylemlerimiz Başlıyor | HEKİMSEN

Bilindiği gibi Hekimsen Sendikası Aralık ayında açıklanan iyileştirmelerle, hekimlere verileceği duyurulan ancak verilmeyen özlük hakları nedeniyle iş bırakma eylemi yapan, bu iyileştirmelere itiraz etmiş ve yasanın geri çekilmesinde etkisi olmuş diğer tüm sendikalara k...

Bilindiği gibi Hekimsen Sendikası Aralık ayında açıklanan iyileştirmelerle, hekimlere verileceği duyurulan ancak verilmeyen özlük hakları nedeniyle iş bırakma eylemi yapan, bu iyileştirmelere itiraz etmiş ve yasanın geri çekilmesinde etkisi olmuş diğer tüm sendikalara karşı durmuş olan, dahası ilgili sendikaları eylemleri sebebiyle kınamış tek sendikadır.

Aralık ayında vaad edilen iyileştirmelerle hak ettiğimizin yarısı bile verilmemişken, bunu bile bize fazla görenler olmuştur. Hayret edilesi bir durumdur ki; ‘Pandemide eylem mi yapılır?’ diyen sendikalar, birlikte 3 gün iş bırakma eylemi yaparak tasarının geri çekilmesine çanak tutmuşlardır.  Bu hakkın geri çekilmesi üzerine sendikamız 14-15 Aralık’ta yarım gün 16 Aralık’ta tam gün iş bırakmış ve Ankara’da basın açıklaması yapmıştı ancak daha sonra görüşüleceği söylenen bu tasarının gündeme getirilmemesi ve bu konuda yeterli adım atılmaması üzerine Ocak ayında yeniden bir günlük iş bırakma eylemi yapmak durumunda kalmıştı. Bu eylemimizle haklarımızın gasp edildiğini, değersizleştirildiğimizi, sağlıkta şiddetin her gün bizi tehdit ve mağdur ettiğini, yine haksız malpraktis davaları ile bütün geleceğimizin ve hayatımızın karartıldığını anlattık. Bakanlığımızdan, hekimleri temsil eden bizleri muhatap almasını istedik, yapılan haksızlıkları anlatmak ve bu hususlarda çözüm önerilerimizi sunmak istedik. Ancak sesimiz yine duyulmadı ya da duyulmazdan gelindi. Kendimizi Şubat eylemlerine zorlanmış olarak görmekteyiz.

Biz, yaptığımız eylemlerin hiçbirinde bize destek olmamış, tüm oda, federasyon ve derneklerle ortak eylem kararı alma hazırlıkları yaparken, TTB ve AHEF farklı günler için eylem kararı açıklayarak, birbirilerinden ayrı yol haritaları çizdiler. Esasen dernek ve odaların iş bırakma eylemi yapmak gibi bir hakları yoktur. Ancak sendika desteği alarak iş bırakma eylemine destek olabilirler. Hekimsen olarak 21 Ocak’ta yaptığımız eylemin ses getirmemesi durumunda şubat ayında da eylem yapacağımızı duyurmuş idik. 

Unutulmamalıdır ki; TTB Anayasal bir meslek odasıdır ve hekimlerle ilgili çok önemli görevleri vardır. Bugün hekimleri temsil edememiş olması gelecekte edemeyeceğini göstermez. Biz de sendikamızın TTB mensubu üyelerinin varlığını göz önünde bulundurmak durumundayız.

Aile Hekimleri Federasyonu, 1. Basamak sendikaları ile eylem kararı aldığını ifade etmiştir. Ayrıca yeni kurulan 1-2 sendika da destek kararı açıklamıştır. Ancak bu sendikaların destek açıklamaları, AHEF üyelerinin de büyük bölümünü sendikal koruma altına alamayacaktır. Zira sendika üyesi olmayıp sendika kararına uyan Aile Hekimleri, Danıştay kararlarına sığınarak eylem yapsa da idareciler tasarruflarını ceza vermekten yana kullanmakta;  İdare Mahkemeleri de söz konusu Danıştay kararına dayanılarak ceza iptaline gidebilmektedir. Bu da anlamlı bir bölümü Aile Hekimi ve Aile Hekimliği Dernekleri üyesi de olan üyelerimizin gereksiz meşguliyetine neden olacaktır.

Sendikamız zaten Şubat hatta Mart ayları için eylem planlamakta idi. Zira hiç istememekle birlikte gasp edilen geleceğimiz için eylem yapmak zorunda kalmış durumdayız. Taleplerimizin hiçbiri için düzenleme yapılmamış ve tüm sorunlarımız çözümsüz halde bekletilmiştir. http://hekimsen.org/Haber-Detay.aspx?q=119  Bağlantısında bulunan tüm taleplerimiz, bu eylemimizin de gerekçeleridir.

Sendikamız Yönetim Kurulunun 17 sayı numaralı kararı gereği;

TTB ve TDB üyesi meslektaşlarımız, 8 Şubat’ta TTB’nin açıkladığı eyleme katılabileceklerdir.

17-18 Şubat tarihlerinde ise tüm üyelerimiz iş bırakma eylemi yapacaklardır.

Bu bağlamda iş bırakma eylemi yapılan günlerde Acil Servis ve Poliklinikleri, COVİD, Doğum Salonu, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarımızda iş bırakma eylemi yapmak Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır. Covid tanı, tedavi, filyasyon ve servislerde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla eyleme katılabilirler. Tüm poliklinikler kurumlarında acil icapçı veya nöbetçi bulundurmak şartıyla eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerinde yeşil triajlı hastalarda ise durum, sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere yönlendirmek şeklinde olacaktır.

14 Mart Tıp Bayramı sadece hekimlere mahsus bir bayramdır. Hekim dışı sağlık personelinin kendilerine ait kutladıkları günleri zaten mevcuttur. Ayrıca yıllardır kullanılan “Tıp Bayramı” tanımının yerine “Sağlık Emekçileri günü” gibi garip tanımlarla bayramımızın sulandırılmaya çalışılmasından da rahatsız olduğumuzu belirtmek isteriz. 14 Mart Tıp Bayramı için istişarelerimiz devam etmekte olup bilahare açıklanacaktır.

Bu yapılan iş bırakma eylemlerimizin sonucunda doğru ve adaletli düzenlenecek sağlık sistemimizin tüm insanlığa hayırlı olması dileklerimizle.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN