HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
8 Şubat, 17 - 18 Şubat 2022 Eylem Kararıdır | HEKİMSEN

8/02/2022 ile 17-18/02/2022 tarihlerinde iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. İş bırakma eylemleri öncesinde Sağlık Bakanlığı ile diyaloğa girilerek görüşme talep edilmiştir. Ancak bu basit talebimiz dahi bakanlık tarafından görmezden gelinmiştir. Akabinde Sağlık Bakanlığımıza tekrar görüşme talebimiz ilet...

Sendikamız, 14-15-16/12/2021 tarihlerindeki iş bırakma eylemleri öncesinde Sağlık Bakanlığı ile diyaloğa girerek görüşme talep etmiştir. Ancak bu basit talebimiz dahi bakanlık tarafından görmezden gelinmiştir. Akabinde Sağlık Bakanlığımıza tekrar görüşme talebimiz iletilmiş ancak yine yanıt alınamamış, bunun üzerine Sendikamız 21/01/2022 tarihinde bir eylem dahagerçekleştirmiştir. Ancak bu eylemimiz de görmezden gelinmiştir. Bütün girişimlerimiz maalesef karşılıksız kalmıştır. Sağlık sisteminde, başta hekimler olmak üzere çalışanlar çok büyük haksızlığa uğramaktadırlar. 4 ana problemimiz;

1) Özlük haklarımızın verilmemesi

2) Haksız ve adaletsiz malpraktis cezaları  

3) Sağlıkta Şiddet ve buna karşı alınmasını istediğimiz tüm önlemlerin görmezden gelinmesi

4) Sistem ve mevzuat hatalarıdır.

Yüzlerce haklı ve çoğu bütçe artışı da gerektirmeyen taleplerimizin çözümsüz bırakılması bizi sendikal yol ile haklarımızı almaya sevk etmiştir. Bu nedenlerle;

8/02/2022 ile 17-18/02/2022 tarihlerinde iş bırakma eylemi kararı alınmıştır. 08/02/2022 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemine TTB, Türk Diş Hekimleri Birliği,TATD ve ATUDER dernekleri üyeleri katılabileceklerdir. 17-18/02/2022 tarihlerinde ise tüm üyelerimizce Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapılması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır.

COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. 18/02/2022 tarihinde yapılacak iş bırakma eylemlerinde ayrıca elektif ameliyatlar da yapılmayacaktır. İş bırakma eyleminin gerçekleştiği günlerde, üyelerimizin herhangi bir şiddet olayı ihtimaline karşı iş yerlerine gitmeleri sendikamızca tavsiye edilmemektedir.Eylemlerimizin amacı; hastalarımızın, hekimlerimizin  ve diğer sağlık çalışanlarının mutlu olduğu ve mümkün olan en iyi sağlık hizmetinin alınıp verildiği ideal bir sağlık sistemini ülkemize kazandırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN