HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

26 - 27 Mayıs Eylemleri Gerçekleştirildi | HEKİMSEN

Hekimlerin karşılaştığı şiddet, malpraktis, özlük hakları, emeklilik şartları, ücret, performans sistemi gibi konularda yaşanılan sorunların çözümüne yönelik yapılan Mayıs Eylemleri'nden sonuncusu 26 - 27 Mayıs'ta gerçekleştirildi.

26-27-mayis-eyl-629a9a6fe9dffCGUSU43244 Gönderi Görseli

HEKİMSEN ve diğer hekim sendikalarının, bununla birlikte diğer bazı kurumların destek verdiği, Türkiye genelinde özlük haklarının ve çalışma koşullarının iyileştirilmesi amacıyla yapılan 6 günlük Mayıs Eylemleri'nin son bölümü 26 - 27 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Eylemlere Türkiye genelinde binlerce hekim katıldı. Sorunlarının kendi hastaları tarafından dahi hala anlaşılamadığı hekimler, çözüm için mücadele ediyor.

Eylemlere Yönetim Kurulu Başkanımız Adil KURBAN'ın tahmini açıklamalarına göre 30.000 hekim katıldı ancak bu sayı tüm hakların alınabilmesi için hala yetersiz. Hekimlerin gün geçtikçe artan ve katlanılamaz hale gelen problemlerinin çözümü için eylemlerde yüksek katılım oranı oldukça önemli.

Eylemler sürecinde ise Sağlık Bakanı Fahrettin KOCA Twitter üzerinden yaptığı açıklamalar şöyle:

Fahrettin KOCA

 

Hiçbir meslek grubu için yapılmamış olan çalışma, SAĞLIKTA ŞİDDETE KARŞI yapıldı. Sağlık çalışanlarımıza, hekimlerimize yönelik şiddet suçları, Katalog Suçlar kapsamına alındı. Tutuklu yargılama bakımından cinayetle aynı kategoriye girdi. BU CİDDİYETİN ÇÖZMEYECEĞİ SORUN YOKTUR. 

01 Ocak 2000

Fahrettin KOCA

 

MALPRAKTİS davaları, hekimliğin tüm dünyada karşısında aciz kaldığı bir sorundur. Hastanelerin altında avukatlık büroları açılmasına yol açacak kadar. Türkiye, Malpraktis sorununu kökten çözdü. Bundan böyle kasıt olmadıkça rücu olmayacak. BU CİDDİYETİN ÇÖZMEYECEĞİ SORUN YOKTUR.

26 Mayıs 2022

Fahrettin KOCA

 

Hekimler, sağlık çalışanları Cumhurbaşkanımızın 5 müjdesinin art arda hayata geçtiğini biliyor ve bilmeli. 5 maddenin 5’i, tekrar yazılması mümkün olmayacak bir tarihi yazacak. BU ÖYLE BİR DEĞİŞİM Kİ, inanmayanlar için bu inançsızlıklarının sonucu itibar kaybı olabilir. 

26 Mayıs 2022

Fahrettin KOCA

 

Hekimlikte saygınlık kaybına izin veremeyiz. İnsanımızın gönlündeki yerimiz Pandemideki yerimiz gibi olmalıdır. Hiçbir hekim, bu yerin şüpheyle karşılanmasına izin vermemelidir. O saygınlık, yarın zaten alınacak sonuçlar için bugün gösterilen sabırsızlıkla da riske atılmamalı. 

26 Mayıs 2022

Fahrettin KOCA

 

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet suçlarının cezasını artıran ve darp suçunda tutuklu yargılanmayı sağlayan kanun maddeleri Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp, Resmi Gazete’de yayınlanarak YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Sağlıkta şiddete karşı güçlüyüz. Hayırlı olsun.

27 Mayıs 2022

Fahrettin KOCA

 

Malpraktis davalarında, kasıt olmadıkça, tazminatı devletin üstlenmesini sağlayan kanun maddesi Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanıp Resmi Gazete’de yayınlanarak YÜRÜRLÜĞE GİRDİ. Sağlık çalışanı, mesleki bilgisini kendinden emin şekilde hastanın hizmetine sunacak. Hayırlı olsun. 

27 Mayıs 2022

Anahtar Kelimeler: İş Bırakma, Mayıs Eylemleri, Hekimsen, Eylem, Fahrettin Koca, Sağlık Bakanı, Sağlık Bakanlığı, Yönetim Kurulu Başkanı, Adil Kurban

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN