HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Üye kartınızı oluşturdunuz mu?

Üye Kartı Oluştur
27 Kasım 2020 Tarihinde Eylem Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

Yönetim Kurulumuz 7 Sayılı kararı ile kanunlar çerçevesinde Sendikal eylem kararı almış olup kararın metni ve kanuni dayanaklarımız haberimizde açıklanmıştır;   ‘25/09/2020 tarihinde Sağlık Bakanımıza makul taleplerimiz iletilmiş ve cevap beklenmiştir. Ancak Sağ...

Yönetim Kurulumuz 7 Sayılı kararı ile kanunlar çerçevesinde Sendikal eylem kararı almış olup kararın metni ve kanuni dayanaklarımız haberimizde açıklanmıştır;

‘25/09/2020 tarihinde Sağlık Bakanımıza makul taleplerimiz iletilmiş ve cevap beklenmiştir. Ancak Sağlık Bakanlığımız bu

taleplere cevap verememiş veya vermemiştir.

12/11/2020 tarihinde ise Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası resmi web sayfasından bir

‘Basın Açıklaması’ yapılmış ve başta hiçbir kurum tarafından hakları savunulmayan başta hekimlerin ve diğer sağlık

çalışanlarının haklarının verilmediği, taleplerinin görmezden gelindiği ve sağlık sisteminin veriminin engellendiği ifade edilerek

bunların düzeltilmesi talep edilmiş aksi halde sendikal eylemlerin planlandığından bahsedilmiştir.

Çözüm önerilerini sunmamız ve bu konularda görüşme talep etmemize rağmen Sendika olarak hiçbir düzenleyici önlem

alınmadığını ve taleplerimizin görmezden gelindiğini müşahade etmekteyiz.

Sağlık Bakanlığına gönderdiğimiz dilekçe mahiyetinde yazıya cevap verilmemesi ve sorunlarımıza çözüm bulunmaması

nedeniyle;

27/11.2020 tarihinde saat 15:30-17:30 arasında Acil Servis ve Poliklinikleri, Covit, Pediatri, Gebe, Onkoloji, Hematoloji

Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarımızda 2 saatlik iş bırakma eylemi ve basın

açıklamasında bulunulması Yönetim Kurulumuzca karar altına alınmıştır. Bu kararı almaktaki kanuni haklarımız 26/11/2020

tarihinde WEB sayfamızdan yapacağımız açıklamada belirtilecektir. Bu kararımızın devletimiz, milletimiz, sağlık teşkilatımız

için hayırlı olmasını umut ediyoruz.’

Bu saatler 8 saatlik günlük çalışma süresinin son iki saatidir. Çalışma bölgeleri ve yerlere göre değişebilir.

Sendikamızın bu eylemi tamamen meşru kanunsal haklarının kullanılması esasına dayanmaktadır;

1982 Anayasası 51. Madde’sine,

19.03.1954 tarih ve 8662 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin,

25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 87 sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin İLO Sözleşmesinin,

25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 151 sayılı Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması ve istihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin İLO Sözleşmesinin,

25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşmesinin,

25.02.1993 tarih ve 21507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Hizmetinde Örgütlenme Hakkının Korunması Ve İstihdam Koşullarının Belirlenmesi Yöntemlerine İlişkin Sözleşmesinin,

12.09.1994 tarih ve 22079 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşmesinin,

12.06.2003 tarih ve 25136 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2003/37 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin,

02.06.2005 Tarih ve 25833 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin,

30.01.2010 Tarih ve 27478 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2010/2 Sayılı Başbakanlık Genelgesinin,

02.07.2001 tarih ve 24460 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanununun,

07.05.1983 tarih ve 18040 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu,

Kamu görevlileri, iş saatleri dışında veya işverenin izni ile iş saatleri içinde sendika veya konfederasyonların bu Kanunda belirtilen faaliyetlerine katılmalarından dolayı farklı bir işleme tâbi tutulamaz ve görevlerine son verilemez. (Kamu Görevlileri Sendikaları Ve Toplu Sözleşme Kanunu Madde 18 -)

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Eski Gönderiler, Hekimsen Eski Haberler, Hekimsen Tüm Gönderiler, Hekimsen Tüm Haberler, Hekimsen 2021, Hekimsen 2022, Hekimsen 2020, Hekimsen 2019

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development | Developed with for HEKİMSEN