HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Aktif / Pasif Üyelik Nedir? Üyeliğinizi Nasıl Aktif Hale Getirebilirsiniz? | HEKİMSEN

Kamu sendikaları için işleyen üyelik sürecinde, sendikamız var olan resmi sistemdeki eksiklikler sebebi ile üyelerinin tamamına erişememektedir. Bu yüzden, kimlerin resmi üye olup olmadığı tam olarak belirlenememektedir. Resmi üyeliklerin takibi amacı ile, online üyelik sistemimiz üzerinde aktif / pasif üyelik olarak resmi üyeliklerin doğrulanmasının takibi yapılmaktadır.

Lütfen üyelik durumunuzun aktif olup olmadığını kontrol ediniz. Üyeliğiniz pasif durumda ise, yazıda anlatılan işlemleri gerçekleştirerek üyeliğinizin aktif duruma getirilmesini sağlayınız.

Üyeliğim Aktif Durumda mı?

Üyeliğiniz, sendikamıza gelen KBS bilgileri ya da sizlerden gelen bilgiler ile pasif durumdan aktif duruma alınmaktadır. 

Üyeliğinizin aktif durumda olup olmadığını aşağıdaki bağlantı üzerinden sorgulayabilirsiniz:

Üyelik Durumu Sorgula

Aktif / Pasif Üyelik Nedir?

Kamu sendikaları, işçi sendikalarındaki gibi E-Devlet üzerinden direkt olarak resmi üyelerinin bilgilerinin tamamına ne yazık ki erişememektedir. Bu sebeple, üyelerimizin resmi üye konumunda olup olmadığının takibi sendikamızın online üyelik sistemi üzerinde aktif / pasif olarak yapılmaktadır. Yalnızca resmi üyelikleri doğrulanmış üyelerimiz aktif duruma getirilmektedir.

Aktif ya da pasif durumun resmi üyeliğiniz üzerinde etkisi bulunmamaktadır. Yalnızca sendikamızın takibi amacı ile sendikamızın sisteminde yer almaktadır. Yani pasif durumdaki üyemizin resmi üyeliği sorunsuz bir şekilde gerçekleşmiş olabilir. Ancak hatalı üyeliklerin takibi için sendikamızca bu durumun takibi yapılmalıdır. Ayrıca üyelik avantajlarından yararlanırken sorun yaşamamanız için, üyeliğiniz aktif durumda bulunmalıdır.

Üyeliğim Aktif Değil, Ne Yapmalıyım?

  1. Onaylanmış üyelik evrakı ve üst yazınızı ilgili birime teslim etmenizden sonra, öncelikle resmi üyelik için gerekli olan 30 günlük (Bazı durumlarda kesintilerin işlenmesinin de beklenmesi sebebi ile en fazla 60 gün) süre geçmiş olmalıdır. Bu süreçte üyeliğinizin pasif durumda olması normal olabilir.
  2. Bu sürenin sonunda üyeliğiniz hala aktif durumda değilse, mutemetlik ya da ilgili birimden öncelikle sözel talepte bulununuz. İlgili çalışana sözel olarak hangi sendikaya üye olduğunuz hakkında sistem üzerinden ekran görüntüsü ya da kesinti listeleri üzerinden resmi üyeliğinizi kanıtlar nitelikteki herhangi bir belge göstermesini isteyiniz. Çalışanın olumlu yanıtı sonrasında, ilgili kanıt niteliğindeki ekran / liste görüntüsünü fotoğraflayınız.
  3. İlgili çalışan sözel talebinize olumsuz yanıt veriyor ya da yardımcı olmuyorsa, gönderide ekli dosyada yer alan ya da buraya tıklayarak ulaşabileceğiniz bilgi edinme hakkı dilekçesini size uygun şekilde düzenleyip doldurarak, evrak kayıt biriminize ya da ilgili birime veriniz. Bu süreç sonucunda tarafınıza verilecek yanıt, resmi üyeliğinizi kanıtlar nitelikte belge olacaktır.
  4. İlgili kanıt niteliğindeki fotoğraf / belgeleri tarafımıza iletişim formu ya da canlı destek üzerinden ulaştırınız.

Resmi üyeliğiniz ile ilgili kanıt niteliğinde fotoğraf / belgeleri temin ettikten sonra iletişim için:

Canlı Destek

İletişim Formu

Neden Üyeliğimizi Kontrol Etmeliyiz?

Üyelerimiz Hekimsen Sendikası'nın sağladığı hukuksal destek, kurumlar ile indirim ve benzeri anlaşmalar, sendikal diğer haklar ve birçok avantajdan yararlanabilmektedir. Gelecekte birlikte daha güçlü bir Hekimsen, daha büyük hak kazanımları ve avantajlar sağlayacaktır. Hekimsen Sendikası'nın kurumsal yararı, üyelerine olduğu gibi her zaman tüm sağlık sistemi üzerinde düzeltici etkisi ile devam edecektir. Başka hiçbir çıkar ya da amaç gözetmeksizin yalnızca haklarımız ve ideal sağlık sistemi için var olan Hekimsen Sendikası'na üyelik; tüm bu yapılan ve yapılacak olan faydalı çalışmalara destek olmanızı sağlayacaktır.

Üyeliğinizin resmiyette hatalı olarak gerçekleştirilmesi, hiç gerçekleştirilmemesi ya da farklı bir sendika adına gerçekleştirilmesi gibi durumlarla karşılaşmamak adına, üyeliğinizi lütfen kontrol ediniz.

Hekimsen Sendikası Üyelik Süreci

Hekimsen Sendikası üyelik başvurusu, web sitesi üzerinden yapılan online başvurunun e-imza ile onaylanması sonrasında; üst yazı ve onaylı evrakın kurumunuza tarafınızca iletilmesi ile yapılmaktadır. Başvurunuzu takip eden 30 gün içerisinde, resmi olarak üyeliğiniz onaylanmakta ve sonrasında KBS Sistemi (Sendikaların devlet kurumlarından bilgi aldıkları bir sistem) üzerinden, üyeliğinizin sendikamız adına onaylandığı bilgisi kamu hastaneleri gibi kurumlardan tarafımıza iletilmektedir. 

Ancak bazı kurumlarda ya da hatalı işlemlerde, bu bilgiler tarafımıza iletilememektedir.

Hatalı ya da Tamamlanmamış Resmi Üyelikler

Bilgiler kurumunuzun mutemetlik birimi tarafından sağlandığı için; üyelik onayınızın tarafımıza ulaşabilmesi için, bilgilerinizin ve sendika bilgisinin mutemetlik birimi tarafından doğru girilmiş olması gerekmektedir. Bu sistemte sevhen ya da kasıtlı olarak yapılan hatalı girişler ile, üyeliğiniz resmi olarak gerçekleştirilmemekte ya da bir başka sendikaya gerçekleştirilebilmektedir. Bu gibi durumlarda, KBS üzerinden üyelik kaydınız tarafımıza iletilmemektedir.

Sendika bilgilerinizi görüntüleyebildiğiniz bir başka sistem olan Ekip Portal ise, yeterince güvenilir değildir. Çünkü Ekip Portal ayrı bir sistem olup, burada yer alan sendika bilgileriniz ile resmi üyeliğinizin bulunduğu sendika farklı olabilmektedir. Sevhen ya da kasıtlı olarak resmi üyeliğiniz bir başka sendikaya yapıldığı halde, Ekip Portal üzerinde Hekimsen Sendikası olarak görüntülenebilmekte; bu gibi durumlarda sizler kendinizi resmi üye sandığınız halde bir başka sendikaya kayıtlı konumda bulunabilmektesinizdir.

Özel Durumlar

Kamu hastaneleri ve benzeri kurumlar dışında, direkt olarak kurum hekimleri ya da bazı vakıf üniversitelerinde üyelik sistemi daha farklı olup; bu kurumlarda çalışan hekimlerimizin bilgileri, doğru şekilde sendikamıza remsi üye olmuş olsalar dahi KBS sistemi üzerinden tarafımıza iletilmemektedir.

Bu bağlamda, üyelik durumları "Pasif" olarak bulunan üyelerimizin, üyelik ile ilgili sorunlar yaşamamaları için üyeliklerini aktif hale getirmeleri gerekmektedir.

Değerli üyelerimize tıbbın geleceğine katkılarından dolayı teşekkürü borç biliriz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Pasif Üyelik, Hekimsen Aktif Üyelik, Hekimsen Pasif Üye Ne Demek, Hekimsen Aktif Üye Ne Demek, Hekimsen Üye Aktifliği, Hekimsen Üyelik Aktif Etme, Hekimsen Üyeliğim Pasif Görünüyor, Hekimsen Üyelik Pasif, Hekimsen Üye Aktivasyonu, Hekimsen Üyelik Nasıl Aktif Edilir, Hekimsen Üyelik Aktivasyonu, Hekimsen Aktif Üye, Hekimsen Pasif Üye, Hekimsen Üyeliğim Pasif

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN