HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 1 Gün İş Bırakma Kararı Alınmıştır | HEKİMSEN

S.B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan Dr. Ertan İskender olayından sonra dün de yine aynı hastanede Dr. Ebru Ergin'e karşı darp şiddet uygulanmıştır. Bu bağlamda 24 Şubat 2022 tarihinde S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde iş bırakma eylemi yapılması yönetim kurulumuzca karar altına alınmıştır.

S.B. Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşanan Dr. Ertan İskender olayından sonra dün de yine aynı hastanede Dr. Ebru Ergin'e karşı darp şiddet uygulanmıştır.

Daha önce sendika yöneticilerimizin vardığı konsensus üzerine bu tür darp-cebir olaylarının yaşandığı yerlerde bölgesel olarak, daha vahim hadiseler yaşanırsa tüm ülkede iş bırakma eylemi kararı alınmıştır.  Bu bağlamda 24 Şubat 2022 tarihinde S.B Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nde Acil Servis ve Poliklinikleri, Doğum Salonu, COVID, Onkoloji, Hematoloji Poliklinikleri ve tüm yatan hasta servis çalışmaları hariç tüm sağlık kurumlarında iş bırakma eylemi yapılması yönetim kurulumuzca karar altına alınmıştır.

COVID tanı, tedavi, filyasyon ve servislerinde çalışanlar, çalışmalarını aksatmayacak şekilde yeterli nöbetçi hekim ve diğer sağlık çalışanı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabilirler. Tüm poliklinik hizmeti verenler, kurumlarında acil icapçı bulundurmak şartıyla, eyleme katılabileceklerdir. Acil servis ve polikliniklerindeki yeşil triyajlı hastalarda tedavi ise sadece ampirik tedavi ve olması gerektiği gibi polikliniklere (eylem sonrasına) yönlendirmek şeklinde olacaktır. Sağlık kurulları kapsam dışıdır.

Önleyici, koruyucu, adaleti tesis edici hemen hiçbir önlem alınmamış olması saldırılara karşı güvenlik görevlilerinin önceden önlem alacak haklardan mahrum olması, bu şekilde başta hekimlerimizin saldırılara muhatap olması karşısında sendikamız her türlü sendikal hakkını kullanacaktır. 

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Ankara Hekim İş Bırakma, Ankara İş Bırakma Eylemi, Ankara Eğitim Araştırma Eylem, Ankara Hekimsen Eylem, Hekim Sendikası Eylemi, Ankara Hekim Sendikası Eylemi, Ankara Eğitim Araştırma Şiddet, Ankara Eğitim Araştırma Ebru Ergin, Doktor Ebru Ergin, Dr. Ebru Ergin, Ebru Ergin Şiddet, Hekimsen İş Bırakma Eylemi, Hekimsen Darp Cebir Şiddet Eylem

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN