HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Basın Açıklaması: Van'da Yaşanan Üzücü Olay Hakkında (1 Eylül 2022) | HEKİMSEN

Van'da gerçekleşen hadisede hekimin odasına izinsiz bir şekilde girmesi, hekimin görüntü kaydını alarak sosyal medyada hekimi ve hekimlik mesleğini hedef göstermesi, hekime yetkisi olmadığı halde hastanın ameliyat olması gerektiğini söylemesi bakımından hekimin karşısındaki şahıs haddini aşmıştır. İlgili konuda şahsın ve benzeri şahısların davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz.

Van’da yaşanan üzücü hadise, okul eğitiminin bir parçası olarak; hastanede nasıl davranılır, hastanın hakları ya da hekimin hakları nelerdir gibi konuları içeren doğru bir sağlık eğitimi verilmesi gerekliliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Eğitimli bireylerin yaşatmış olduğu hadise bizi bu konuda bir kat daha fazla üzmüştür.

Kişisel Sağlık Verileri Hakkında Yönetmelik’in, ‘Sağlık Verilerine Avukatların Erişimi’ başlıklı 10. maddesinde “Avukatlar, müvekkilinin sağlık verilerini genel vekâletname ile talep edemezler. Müvekkiline ait sağlık verilerinin avukata aktarılması için düzenlenmiş olan vekâletnamede, ilgili kişinin özel nitelikli kişisel verilerinin işlenmesi ve aktarılmasına ilişkin açık rızasını gösteren özel bir hüküm bulunması gerekmektedir.” ifadesi yer almaktadır. Gerekli iznin varlığı halinde ya da CMK ataması gibi özel durumlarda müvekkiline ait sağlık verilerine erişebilme izni olsa dahi, hasta hakkında bilgiyi, hekimin uygun gördüğü zaman dilimlerinde ya da resmi yazı ile talep edildiği takdirde alabileceğini hatırlatmak isteriz. Hiç kimse sözde “bilgi almak” için hekimin odasına izinsiz bir şekilde giremez, hekimin odasında kamera kaydında bulunamaz, görüntüleri ifşa ederek bir kişiyi ve onunla birlikte bir meslek grubunu hedef gösteremez. Hasta hakları “Hastanın her şeye hakkı vardır” demek değildir. Hekim, hastaya bilgi verme yükümlülüğünü; çalışma koşullarına göre, kendi belirlediği uygun zaman dilimlerinde ve imkanlar ölçüsünde yerine getirebilmektedir. Bilgi alma talebi, hekimin odasına izinsiz ve hadsiz bir şekilde, kışkırtıcı bir tavır ile girerek gerçekleştirilemez.

“Suç şüphesinde görüntü kaydı” kavramı bu olayda geçerli olamaz. Hekimin hastaya bilgi vermiyor olması “kısa bir video kaydı” ile ispat edilemeyeceği için; hekimin görüntü kaydı, bu kanun maddesine göre alınamaz, alınması hiçbir anlam ifade etmez. Kanunlar ve ilgili bakanlık yönetmeliklerine göre hastanede görüntü kaydı birçok durumda suç unsuru oluşturabilmektedir.

Tıp bilimi, “hastalık yoktur, hasta vardır” ilkesiyle, farklı hasta ve hastalıklar için farklı uygulamaların yapıldığı bir bilimdir. Hastanın sağlığı için en iyi uygulama hasta özelinde seçilir. İlgili hadisede ameliyat gerekliliğine ya da enfeksiyon, ödem gibi hekimin tespit edeceği özel durumlar nedeniyle ameliyatın uygun görülüp görülmemesine, ameliyat uygulanacaksa ne zaman uygulanacağına hasta ya da hasta yakını değil, hekim karar verir. Hasta – hekim ilişkisinin arasına üçüncü kişiler gereklilik halleri dışında giremez, hekimin kararlarını bilgisiz bir şekilde sorgulayamaz, hasta ve hastalık hakkında karar veremez, bir ameliyatın gerekliliğini değerlendiremez, zamanlamasını planlayamaz ya da ameliyatı yapamaz.

Van'da gerçekleşen hadisede hekimin karşısındaki şahıs haddini aşmıştır. İlgili konuda şahsın ve benzeri şahısların davranışlarını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. 

Meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Van Avukat Hekim, Van Avukat Doktor, Van Avukat Hekim Video, Van Doktorun Odasına Girdi, Van Avukat Doktor Afgan, Van Afgan Hasta, Van Doktor Ameliyat Afgan Hasta, Van Doktor Avukat Tartışması, Avukat Doktor Tartışması, Afgan Hasta Avukatı, Afgan Hastanın Avukatı, Van Yüzüncü Yıl Üniversite Doktor Avukat, Avukat Hekime Şiddet, Avukat Sağlıkta Şiddet

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN