HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Ek Vardiya Uygulamasına Emsal Niteliğinde Dava Açılmıştır (29 Aralık 2022) | HEKİMSEN

Hekimsen tarafından, Göztepe A.D.S.M. de ek vardiya uygulaması hakkında, İstanbul 13. İdare Mahkemesinde, kazanılması halinde diğer sağlık kurumlarındaki benzer uygulamalara emsal teşkil edebilecek bir dava açılmıştır.

Hekimsen tarafından, Göztepe ADSM'de ek vardiya uygulaması hakkında, İstanbul 13. İdare Mahkemesi nezdinde, kazanılması halinde diğer sağlık kurumlarındaki benzer uygulamalara emsal teşkil edebilecek bir dava açılmıştır.

Davada, sendikamız tarafından Göztepe Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde 08:00 – 17:00 saatleri arası uygulanan vardiyaya ek olarak 05.12.2022 tarihinden itibaren başlamak üzere 15:00 – 23:00 saatleri arası ek vardiya konulmasına ilişkin, İstanbul Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü Göztepe Ağız Diş Sağlığı Merkezi Başhekimliğince tesis edilen 1 Aralık 2022 tarih ve 50862248-929 sayılı işlemin yasal dayanaktan yoksun olduğu, vardiyalı sistemin uygulanmasını gerektirecek iş yoğunluğu bulunmadığı, vardiya sisteminin hastanelere uygulanabileceği, başhekimliğin çalışma saatlerini belirleme yetkisi bulunmadığı ve uzun süreli çalışmanın anayasal dinlenme hakkını ihlal ettiğinden bahisle haksız ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek yürütmenin durdurulması ve iptaline karar verilmesi istenmiştir.

Davanın sonucunun tüm sağlık camiasına şimdiden hayırlı olmasını diliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Hukuk Birimi, Göztepe Adsm, Ek Vardiya Uygulaması, Hekimsen Açtığı Davalar, Hekim Anayasal Çalışma, Hekim Ek Vardiya, Hekim Çalışma Ek Vardiya, Doktor Ek Vardiya, Doktor Akşam Mesai, Adsm Ek Vardiya, Hekimsen Davaları, Hekimsen Mahkeme, Hekim Çalışma Süresi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN