HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Etiket:

#Hukuk

ADSH ve ADSM'lerde Yeşil Alan Vasıtasıyla Uzman Diş Hekimi'ne Hasta Sevki Hakkında | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

ADSH ve ADSM'lerde Yeşil Alan Vasıtasıyla Uzman Diş Hekimi'ne Hasta Sevki Hakkında

Sağlık Bakanlığı'nda Bir İlk: Yarım Gün Çalışma Hakkı İlköğretim Çağına Kadar | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

Sağlık Bakanlığı'nda Bir İlk: Yarım Gün Çalışma Hakkı İlköğretim Çağına Kadar

Çalışmalar Başladı: Hekimlik Meslek Kanunu Nedir? | HEKİMSEN
DUYURU

Çalışmalar Başladı: Hekimlik Meslek Kanunu Nedir?

İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerden 31 Temmuz 2023 Tarihinde Gönderilen Mesaja Yanıt | HEKİMSEN
DUYURU

İl Sağlık Müdürlükleri ve Başhekimliklerden 31 Temmuz 2023 Tarihinde Gönderilen Mesaja Yanıt

4924 Sözleşmeli Hekimlerinin Hak Kayıpları Hakkında Dava | HEKİMSEN
HUKUKİ HABERLER

4924 Sözleşmeli Hekimlerinin Hak Kayıpları Hakkında Dava

12 Haziran 2023 Tarihi İtibari ile Tüzük Değişikliği Yapılmıştır | HEKİMSEN
DUYURU

12 Haziran 2023 Tarihi İtibari ile Tüzük Değişikliği Yapılmıştır

Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge Yayımlanmıştır | HEKİMSEN
GENEL AÇIKLAMA

Kurum Hedef Katsayısının Hesaplanmasına İlişkin Yönerge Yayımlanmıştır

SBA ve YÖK Asistan Hekimleri Arasındaki Gelir Adaletsizliği Son Buluyor | HEKİMSEN
EMSAL KARARLAR

SBA ve YÖK Asistan Hekimleri Arasındaki Gelir Adaletsizliği Son Buluyor

Hekimsen Hukuk Birimi Yeniden Düzenlendi | HEKİMSEN
DUYURU

Hekimsen Hukuk Birimi Yeniden Düzenlendi

Anayasa Mahkemesi İcap Nöbet Ücretlerindeki Sınırlamayı İptal Etti | HEKİMSEN
DUYURU

Anayasa Mahkemesi İcap Nöbet Ücretlerindeki Sınırlamayı İptal Etti

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2023 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN