HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Asistan Hekimlerin Acil Servislerde Görevlendirilmesi Hakkında | HEKİMSEN

Asistan hekimlerin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları bölümlerden farklı olarak acil servislerde görevlendirilmesi, uzun yıllardır Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından alınan bir karar dayanak gösterilerek, ancak genellikle mevzuata aykırı şekilde uygulanan bir durumdu. Ancak, Sağlık Bakanlığı tarafından bu konunun düzeltilmesi ve görevlendirilmelerin kaldırılması için çalışma talep ediyoruz.

Düzeltme (26 Ocak 2024)

Gönderi ilk yayınlandığı tarihte, TUK tarafından alınan bir karar mevcuttu, ancak sonrasında karar Sağlık Bakanlığı tarafından reddedilmiştir.

Türkiye'de asistan hekimlerin, uzmanlık eğitimlerini aldıkları bölümlerden farklı olarak acil servislerde görevlendirilmesi, uzun yıllardır Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından alınan bir karar dayanak gösterilerek, ancak genellikle mevzuata aykırı şekilde uygulanan bir durumdur. Bu görevlendirmeler, asistan hekimlerin haklarını ihlal etmekte ve acil servislerde verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmektedir.

Asistan Hekimlerin Acil Serviste Görevlendirilmesi

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, 2012 yılında aldığı bir kararla, asistan hekimlerin acil servislerde belirli şartlarda görevlendirilebileceğini kabul etmiştir.

Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu, "Uzmanlık eğitimi veren kurum ve kuruluşların uzmanlık öğrencilerinin eğitim gördükleri kurumların acil servislerinde ve ambulanslarda görevlendirilip görevlendirilemeyeceklerine dair gelen talepler" hakkında , 14 Kasım 2012 tarihli 44 toplantı numaralı 324 karar numaralı kararı ile bir karar vermiş olup, bu karar tüm ülke çapındaki asistan hekimler hakkında uygulanmaya devam etmiştir.

2012 yılında konu ile ilgili olarak Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından alınan karar:

Asistan Hekimlerin Acil Servislerde Görevlendirilmesi Hakkında

Bu karar, tüm ülke çapında asistan hekimler hakkında uygulanmaya başlanmış olup kararın verildiği günden itibaren uygulanmaya devam etmiştir. Karar neticesinde birçok üniversite eğitiminde Acil Tıp Rotasyonu olup olmadığına bakılmaksızın bütün asistan hekimleri Acil Tıp Servisinde görevlendirmeye başlamıştır.

Hekimsen Sendikası Dava Açmıştı

Üniversitelerin dayanak kabul ettiği mezkur TUK kararının, mevzuata ve uzmanlık eğitimine aykırı olmasından ve üniversitelerce hatalı uygulamalara sebebiyet vermesinden kaynaklı olarak Hekimsen Hukuk Birimi tarafından 8 Aralık 2023 tarihinde hem Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun 324 sayılı kararının hem de bir üniversitenin bu karara dayanarak yaptığı görevlendirmenin iptali için Danıştay’da iptal davası açılmıştır.

Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun Kararın Kaldırılması İçin Çalışmasını Talep Ediyoruz

Gelinen noktada artık asistan hekimlerin eğitimleri hakkında karar vermeye yegane yetkili kurum olan Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilebileceğine dair acilen çalışma yapmasını ve bu adaletsizlikleri biran önce kaldırmasını talep ediyoruz. Birçok ilde çalışan asistan hekimler farklı hastanelere dahi görevlendirilmekte, o hastanede zor şartlar altında çalışıp kendi kurumunda alacağı ücretten binlerce lira daha az ücret almaktadırlar. Bu kadar büyük haksızlıkları Sağlık Bakanlığımızın görmezden gelmeyeceğini ümit ediyor ve konu hakkında acil çalışma talep ediyoruz. 

Acil Servislerde Görevlendirmeler Son Bulsun

Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 2012 yılındaki kararının kaldırılması konusunda acil çalışma talep ediyoruz. Karar yürürlükten kaldırılırsa, asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi hukuka aykırı hale gelecektir. Günümüzde yaşanan durum, asistan hekimlerin haklarını ihlal etmekte ve acil servislerde verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmektedir.

Hekimsen Sendikası tarafından bilindiği ve takip edildiği üzere, asistan hekimlerimize hala acil servislere görevlendirme yapılmaktadır. İzah edildiği üzere çalışma yapılır ve sonrasında karar alınırsa, karardan sonra yapılacak görevlendirmeler hukuka uygun olmayacaktır.

Asistan Hekimlerin Haklarının İhlali

Asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi, asistan hekimlerin haklarını ihlal etmektedir. Asistan hekimlerimizin kendi alanlarında uzmanlık eğitimlerini almaları gereken zaman diliminde acil servislerde görevlendilmeleri, eğitim hakkının ihlalidir. Ayrıca yoğun ve stresli çalışma koşullarına sahip olan acil servislerde, yeterli düzeyde eğitimi bulunmayan farklı bir alandaki asistan hekimi görevlendirmek, hem hastaların hem de asistan hekimlerin riske atılması sebebi ile güvenlik hakkının ihlalidir.

Acil Servislerde Verilen Sağlık Hizmetinin Kalitesi Düşürülüyor

Asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi, acil servislerde verilen sağlık hizmetinin kalitesini düşürmektedir. Asistan hekimlerin kendi alanı olmayan ve eğitimini almadığı acil servislerde görevlendirilmesi, hasta güvenliğini riske atmaktadır. Yeterli acil tıp eğitimi verilmeden, yalnızca iş gücü açığını kapatmak amacı ile yapılan görevlendirmeler sebebi ile hatalı tıbbi uygulamalar gerçekleştirilebilmektedir. Bunun yanında yeterli deneyime sahip olunmaması sebebiyle, acil servislerde tanı ve tedavi için bekleme süresini uzatmakta, hastalar için yine bir hayati risk oluşturmaktadır.

Sıkça Sorulan Sorular

Asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi kararının kaldırılma çalışmaları hakkında sıkça sorulan sorulara göz atabilirsiniz.

Asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi hukuka aykırı mıdır?

Hayır, asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi şu anda hukuka aykırı değildir. Görevlendirmeler Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun 2012 yılındaki kararına istinaden gerçekleştirilmekte olup, uygulamasında bazı eksiklikler ve kötüye kullanımlar mevcuttur. Sağlık Bakanlığı tarafından bu kararın yürürlükten kaldırılması için çalışma yapılmasını talep etmekteyiz. Yapılacak çalışma sonrasında ilgili karar kaldırılırsa, sonrasında asistan hekimlerin acil servislerde görevlendirilmesi hukuka aykırı olacaktır. Taleplerimiz açtığımız dava ile ilgili güncel bilgiler web sitemizden paylaşılacaktır.

Asistan hekimler acil serviste görevlendirilebilir mi?

Evet, belirli mevzuat şartlarına uygun şekilde 2012 yılında Tıpta Uzmanlık Kurulu'nun aldığı karar gerekçe gösterilerek ne yazık ki asistan hekimlerimiz acil servislerde görevlendirilebilmektedir. Talep ettiğimiz çalışma yapılır ve sonuç verirse, ilgili karar yürürlükten kaldırılacak ve sonrasında kararın yürürlükten kaldırılması ile görevlendirmeler hukuka aykırı konuma gelecektir. Bu nedenle asistan hekimler, çalışmaların sonuç vermesi durumunda, acil servislerde görevlendirilemeyeceklerdir.

Çalışma yapılacak mı?

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak çalışmaların takipçisi olduğumuzu, konu ile ilgili olarak asistan hekimlerimizin haklarının ihlal edildiğini kesin bir dille ifade ediyor, yapılacak çalışmaların bir an önce başlamasını ve sonuç bulmasını talep ediyoruz.

Kıymetli meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Anahtar Kelimeler: Acil Servis Görevlendirme, Acil Serviste Görevlendirme Hukuki Mi, Acil Servis Görevlendirme Tıpta Uzmanlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı Doktor Acil Serviste Görevlendirme, Doktor Acil Serviste Görevlendirilebilir Mi, Asistan Hekim Acil Serviste Görevlendirilebilir Mi, Asistan Hekim Acil Servis Görevlendirme, Asistan Hekim Acilde Görevlendirme, Asistan Acilde Görevlendirilebilir Mi, Asistyan Acilde Görevlendirme Hukuki, Asistan Doktor Acil Serviste Görevlendirilebilir Mi, Tıpta Uzmanlık Kurulu Acil Servis Görevlendirme, Farklı Asistan Acilde Görevlendirilebilir Mi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN