HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Temmuz zammı sonrası hesaplama modüllerimiz güncellenmiştir.

Hesaplamaya Git
Gelir Vergisi Adaletsizliği: Oranlar %15'e Sabitlenmelidir | HEKİMSEN

Gelir vergisi düzenlemesinde adaletsizlik mevcuttur. Ücretli çalışanların gelirleri sabittir. Bu sebeple gelir vergisi dilimi de %15’e sabit olmalıdır. Vergi kaçırmayan, gider gösteremeyen, gelir düzeyini düşük gösteremeyen, vergi affından yararlanamayan ücretli çalışanlar için vergide adalet sağlanmalıdır. Yetkililerden vergilendirme sisteminde adalet talep ediyoruz.

Ücretli çalışanların gelirleri sabittir. Dolayısıyla gelir vergisi dilimi de %15’e sabit olmalıdır.

1949 yılında kabul edilip, 1950 yılından itibaren yürürlüğe giren 5421 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile oluşturulan vergi reformu ile tüm kazançlar, ücretli çalışanlar ve kamu çalışanlarının vergilendirilmesi yoluna gidilmiştir. Vergi kanunlarında en çok değiştirilen hükümlerin başında, %20 dilime ya da %27 dilime girecek rakamların belirlenmesi gibi vergi oranını düzenleyen hükümler yer almaktadır. Gelir vergisi oranlarını ve gelir dilimlerini tarihsel olarak incelediğimizde de, her geçen yıl bir sonraki vergi dilimine girilmesinin hızlandırıldığı açıkça görülmektedir.

Mevcut ortamda devlet, yeni bir kanun çıkarmak yerine vergi oranlarını değiştirerek gelirini arttırmaktadır. Bu şekilde çalışanlar algıya kapılarak daha az tepki vermektedir. % 15’lik vergi diliminden % 20’lik vergi dilimine giren memurlar, vergi dilimi değişikliğinden dolayı yeni kayıplara uğramaktadır. Esnaflar, serbest meslek mensupları ve iş adamları; iş kapsamı dışındaki harcamalarını dahi gider göstererek, gelir düzeyini düşük göstermekte, vergi kaçırmakta ya da vergi aflarından yararlanmakta iken memurların böyle bir şansı bulunmamaktadır. Memurlar için gelir vergisi kesintileri doğrudan kaynağından, bordrolardan ve peşin olarak kesilmektedir.

Örnek olarak bir uzman hekimin tüm kazançlarını dahil ettiğimizde, vergi dilimi değişikliklerine göre aşağıdaki miktarlarda

Uzman Hekim Vergi Dilimi Değişikliği, %15 Sabit Vergiye Göre (*)
AyVergi DilimiArtış (%15'e Göre Yaklaşık)
1%15-
2%206 Bin TL
3%206 Bin TL
4%278 Bin TL
5%278 Bin TL
6%278 Bin TL
7%278 Bin TL
8%278 Bin TL
9%3510 Bin TL
10%3510 Bin TL
11%3510 Bin TL
12%3510 Bin TL
Toplam92 Bin TL

(*): Rakamlar ortalama olup ek ödemelere göre değişkenlik gösterebilir

%15'lik sabit vergi diliminde bulunulmasına göre, günümüzdeki vergi dilimlerine göre ortalama bir uzman hekimin %20'lik vergi diliminde geçirdiği her ay kaybı 6 Bin TL, %27'lik vergi dilimi içerisinde geçirdiği her ay kaybı 8 Bin TL, %35'lik vergi diliminde geçirdiği her ay ise kaybı 10 Bin TL'dir. Sonuç olarak, ortalama bir uzman hekim, artan vergi dilimi oranları sebebi ile yıllık yaklaşık ortalama 92 Bin TL kayba uğramaktadır. 

Vergi dilimleri %15'e sabitlenmiş olsaydı, bir uzman hekimin yıllık kazancı yaklaşık ortalama 90 Bin TL artacaktı.

Bu kesintilerden oluşan kaybın önüne geçebilmek için, gelir vergisi dilimleri tüm ücretli çalışanlarda %15 ya da daha aşağıda bir oranda sabitlenmelidir. Ayrıca yapılacak bu değişikliğe ek olarak, esnaflara teşvik verildiği dönemlerde ücretli çalışanlar içinde teşvik benzeri denge ödemeleri yapılmalıdır. Ücretli çalışanlar için vergi adaleti, ancak bu şekilde sağlanabilecektir.

Anahtar Kelimeler: Vergilendirme Sistemi, Vergi Dilimlerinde Adalet, Ücretli Çalışanların Vergi Dilimleri, Hekimsen Vergi Dilimleri, Hekimsen Vergi, Hekimsen Vergi Adalet, Vergilendirme Adalet, Gelir Vergisi Kanunu, Ücretli Çalışan Vergi, Maaş Vergilendirmesi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN