HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Hekimsen Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu Duyurusudur (2024) | HEKİMSEN

Hekimsen Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu, 8 Haziran 2024 tarihinde Kocaeli İzmit'te yapılacaktır. Kıymetli üyelerimize ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Hekimsen Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu

Hekimsen Sendikası 2. Olağan Genel Kurulu, 8 Haziran 2024 tarihinde Kocaeli İzmit'te yapılacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa, 9 Haziran'da aynı yerde tekrarlanacaktır.

Genel Kurulda Tarih Değişikliği

Hekimsen Sendikası Olağan Genel Kurulu, daha önce olması gereken 20 Haziran 2024 tarihi yerine, Kurban Bayramı sebebiyle, Yönetim Kurulu'nun tamamının imzası ile alınan 142/2024 sayılı karar ile 8 Haziran 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Tüzük Madde 13 ve Yasal Gerekçeler

Hekimsen Sendika Tüzüğü Madde 13: Sendika Genel Kurul yeri, mukim adresi yönetim kurulunca değiştirilebilir. Genel kurula çağrı, sendika yönetim kurulunca yapılır. Sendika yönetim kurulunca hazırlanan genel kurul toplantısının yeri, günü, toplantı saati, gündemi, birinci çağrıda çoğunluk sağlanamaması halinde; ikinci toplantının yapılacağı yer, gün ve saati belirtilen duyuru, genel kurul için belirlenen tarihten en az on beş gün önce Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede veya sendikanın resmi internet sitesinde ilan eder. Ayrıca, mülki amirliğe, seçim kurulu başkanlığına ve yasanın öngördüğü diğer mercilere yazı ile bildirilir.

Hekimsen Sendika Tüzüğü Madde 13 ve 4688 sayılı yasa gereği, Genel Kurul tarihi 8 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir. 8 Haziran'da çoğunluk sağlanamaması durumunda, genel kurul 9 Haziran günü Kocaeli ili İzmit ilçesinde, 8 Haziran için karar alınacak olan aynı yerde yapılacaktır.

Genel Kurul Yer ve Tarihi

Olağan Genel Kurul, 8 Haziran 2024 tarihinde, Kocaeli ili İzmit ilçesinde karar alınacak yerde yapılacaktır. Çoğunluğun sağlanamaması durumunda, tekrarı 9 Haziran 2024 tarihinde yine aynı yerde yapılacaktır.

2. Olağan Genel Kurulumuzun sağlık sistemimize, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hekimsen Genel Kurul, Hekimsen Genel Kurulu Ne Zaman, Hekimsen Seçimi Ne Zaman, Hekimsen Sendikası Genel Kurul, Hekimsen Genel Kurul Tarihi, Hekimsen Sendikası Seçim Tarihi, Hekimsen Seçim Tarihi, Hekimsen 8 Haziran Seçim, Hekimsen Genel Kurul Seçimi, Hekimsen Yönetim Kurulu Seçimleri, Hekimsen 2. Olağan Genel Kurulu, Hekimsen Genel Kurul Duyurusu, Hekimsen Seçim Duyurusu, Hekimsen Seçim Bilgileri

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN