HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

İcap Nöbet Ücretlerinde 120 Saatlik Sınırlamanın Kaldırılması ve İcap Nöbeti Dilekçe Örneği | HEKİMSEN

Anayasa Mahkemesi, icap nöbetlerinde uygulanan 120 saatlik sınırlamayı iptal etti. Yapılan değişiklik ile artık 120 saat üzerindeki icap nöbetlerinin de ödemesi gerçekleştirilecek. 120 saat kaldırılmış halde icap nöbetlerinizi hesaplama modülü ile hesaplayabilir, eksik ödeme durumunda ise icap nöbeti eksik ödeme dilekçe örneği ile kurumunuza başvuruda bulunabilirsiniz.

İcap nöbeti karşılığında aylık yalnızca 120 saate kadar ücret ödenmesini öngören kural Anayasa'nın 18. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Böylece tutulan ancak ücreti ödenmeyen nöbetler tarih olmuştur.

İcap Nöbet Ücretlerinde 120 Saat Sınırı Kaldırıldı

Türkiye'de icap nöbet ücretleri, 2012 yılında çıkarılan bir yönetmelik ile 120 saatle sınırlandırılmıştı. Bu sınırlama, 5 Mayıs 2023 tarihinde Anayasa Mahkemesi tarafından Anayasa'nın 18. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle iptal edildi. İptal kararı, hekimlerimiz için önemli bir kazanım olarak değerlendirilmektedir. Kararın yürürlüğe girmesiyle birlikte; hekimlerimizin icap nöbet ücretleri artık tutulan nöbet saatine bakılmaksızın ödenecektir.

Anayasa Mahkemesi İptal Kararı Neden Verdi?

120 saat sınırlamasının sebebi olan 657 DMK 2010 tarihli 5947 sayılı Kanun'un 10. maddesi ile değiştirilmiş olan ek 33. maddenin üçüncü fıkrasının ikinci cümlesi, Anayasa'ya aykırı bulunmuş ve iptal edilmiştir. 

Kararda, icap nöbetlerine bir üst sınır getirilmeden yalnızca ödenecek ücrete bir sınır getirilmesi, personel eksikliği ya da istisnai durumlarda yaşanacak gereklilikler gibi durumlarda bu çalışmayı telafi edecek ücretin ödenmesi gerektiği, icap nöbet ücreti ödenmesinin bu hali ile Anayasa'nın 18. maddesinin gerekliliklerini karşılamadığı ve sağlık çalışanlarına orantısız bir külfet yüklediği gibi sebepler etkin olmuştur.

İptal Kararı Ne Zaman Yürürlüğe Girecek?

Anayasa Mahkemesi, 25 Ocak 2023 tarihinde oybirliği ile verdiği kararın Resmi Gazete'de yayımlanmasından başlayarak 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar vermiştir. İlgili karar, 5 Mayıs 2023 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanmış olup Anayasa Mahkemesi'nce belirlenen 5 Kasım 2023 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Yapılan düzenlemeler neticesinde 5 Kasım 2023 tarihinden itibaren tutulan icap nöbetlerinin ödemesinde, 120 saat sınırı söz konusu olmayacak ve sınır gözetmeksizin icap nöbeti tutulan tüm saatler için ödeme gerçekleştirilecektir.

İptal Kararı Hekimler İçin Ne Anlama Geliyor?

İcap nöbeti tutan hekimler, nöbet tuttukları süre boyunca fiziksel ve/veya ruhsal olarak istirahat edemeyecekleri için dinlenme hakları kısıtlanmaktadır. Bu kısıtlamanın kaldırılmadan yalnızca ödemeye sınır getirilmesi, hekimlerimiz açısından hak kaybına sebep olmaktaydı. Ayrıca icap nöbet ücretlerinin 120 saatle sınırlandırılması, hekimlerin motivasyonunu azaltmaktaydı. Herhangi bir ödeme almadan çalışmak, motivasyon kırıcılığının yanında akla, mantığa ve kanunlara sığmayan bir uygulamaydı. Bunun yanında icap nöbet ücretlerinin 120 saatle sınırlandırılması, hekimlerin çalışmaları karşılığında hak ettikleri ücretleri alamamasına sebep olmaktaydı.

İcap Nöbeti Nedir?

İcap nöbeti, hekimlerin uzmanlık alanları ile ilgili olarak gerektiğinde çalışmadığı saatlerde hastanedeki durumlara müdahale etmesi için tuttukları nöbet türüdür. İcap nöbeti tutan hekimler, hastanenin acil servisinde veya polikliniklerinde, hastaların ihtiyaç duyduğu durumlarda müdahale etmek için hazır bulunurlar. İcap nöbeti, sağlık hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi için önemli bir unsurdur. Acil ya da gerekli durumlarda, hekimlerin hızlı ve etkili müdahale edebilmesi için icap nöbetçileri hazır bulunmalıdır.

İcap Nöbet Ücretimi Nasıl Hesaplayabilirim?

İcap nöbet ücreti hesaplaması, belirlenmiş katsayılar ve formül ile hesaplanmaktadır. İcap nöbet ücretinizi, Hekimsen icap nöbet ücreti hesaplama modülü ile 120 saat sınırı kaldırılmış şekilde kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

İcap Nöbet Ücreti Hesapla

İcap Nöbeti 120 Saat Üzeri Eksik Ödemelerde Ne Yapabilirim?

Hesaplamanız ile ödenen ücretin uyuşmaması halinde, 120 saat üzeri icap nöbetiniz ödenmemiş ise, gönderiye ekli "İcap Nöbeti 120 Saat Sınırı Kaldırılması Dilekçesi" ile kurumunuza başvuruda bulunabilirsiniz.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

Anahtar Kelimeler: İcap Nöbeti 120 Saat, İcap Nöbeti 120 Saat Sınırı, İcap Nöbeti Hesaplama, İcap Nöbeti 120 Saat Hesaplama, İcap Nöbeti 120 Hesaplama, İcap Nöbeti Sınırı Kaldırıldı Mı, İcap Nöbeti Sınır Kalktı Mı, İcap Nöbeti 120 Sınır, İcap 120 Saat Sınırı, İcap Nöbet Ücretleri Son Durum, İcap Nöbeti 120 Saat Hesabı, İcap Nöbeti 120 Saat Üzeri, İcap Nöbeti 120 Saat Üzeri Ödeniyor Mu, İcap Nöbetleri Kaç Saat Ödeniyor

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN