HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Memur Maaş Zamları Hakkında Hekimsen'in Görüşü | HEKİMSEN

2021 Aralık ayına göre asgari ücretin reel olarak 3 kat artmasına karşın memur maaşları 2022 Ocak ve Temmuz zamları ile %83 artmıştır. Zam oranları hakkında konuşulan oranlar ise bu farkı kapatmaktan çok uzaktır.

Enflasyon oranının belli olmasıyla memur maaş zamları hakkında değişik görüşler ortaya konulmaktadır. Ancak, görüş sahiplerinin hiçbiri bir gerçeğe dikkat etmemektedir.

2021 Aralık ayında 2825₺ olan asgari ücret 2023 ocak itibarıyla 8500₺ olmuş, reelde 3 kat artmıştır. Memur zamları ise 2021 Aralık ayına göre reelde %83 artmıştır. Bahsedilen zam oranları aradaki bu farkı kapatmaktan çok uzaktır.

Her ne kadar asgari ücrete razı olarak çalışan meslek sahibi ya da tahsilli insanlarımız olsa da; asgari ücret herhangi bir özel eğitimi olmayan çalışanlara ön görülen ücrettir. Memurlar ise eğitim almış, meslek, sanat ve/veya zanaat sahibi olmuş çalışanlardır. Sanatın, eğitimin, bilginin ve yeteneğin hakkı elbette daha fazla olmalıdır.

Bu şartlar altında, asgari ücretin vergi dışı bırakılması da hesaba katılırsa memur maaş zamlarının 2021 Aralık ayına göre 3 kat artacak şekilde düzenlenmesi bile yeterli olmamaktadır.Enflasyon oranına eklenecek %5, %10 refah payı gibi komik zamlar Hekimsen tarafından kabul görmeyecektir.

Her zaman söylediğimiz talebimizi bu vesile ile bir defa daha tekrar ediyoruz: En düşük hekim maaşı en az 6 asgari ücret olmalıdır. Alınan eğitimlere, çalışma alanındaki risklere ve çalışılan bölgedeki mahrumiyete göre bu miktar artırılmalı; taban, teşvik, destek adı altındaki ek ödemeler bu miktarın üzerine verilmeli ve emeklilikte karşılığını bulmalıdır.Emekli hekimlerin maaşlarına da bir vefa borcu olarak iyileştirme yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Memur Maaşları, Maaş Zammı, Maaş Artışı, Zam Oranı, Asgari Ücret, Hekimsen'İn Talebi, Hekim Asgari Ücret, Hekim Maaşı, Asgari Ücret Yeni Hekim Maaşı, Hekimsen Hekim Maaşı, Hekimsen Doktor Maaşı, Sendika Hekim Maaşı, Sendika Doktor Maaşı, Hekimsen Doktora Maaş, Hekimsen Hekime Maaş, Hekimsen Asgari Ücret, Hekimsen Vergi Dilimi

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN