HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Ortak akıl ve güç birliği ile hareket ettiğimizde sonuca ulaşmanın daha yakın ve kolay olacağı açıktır. Dolayısıyla tüm örgütler arasında yapılan görüşmeler neticesinde bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir.

Bilindiği gibi bir süreden beri sendikamız; birlikten güç doğar prensibi ile diğer hekim örgütleriyle birlikte, görüş ve farklılıkları bir kenara bırakmış, hekimlik menfaatleri paydasında buluşarak birlikte hareket etme ve eylem yapma politikasını benimsemiştir.

Tüm örgütler arasında yapılan görüşmeler neticesinde bir çalıştay yapılmasına karar verilmiştir. Bu çalıştay ile:

  1. Sağlık bakanlığına bildirilecek ortak talepler kararlaştırılacak
  2. Bu taleplerin yerine getirilmemesi durumunda hangi eylemlerin ne zaman yapılacağına dair ortak bir yol haritası çizilecektir.

Ortak akıl ve güç birliği ile hareket ettiğimizde sonuca ulaşmanın daha yakın ve kolay olacağı açıktır. Yapılacaklar, Hekimsen’in her zaman benimsediği gibi siyaset üstü ve hekim menfaatleri doğrultusunda olacaktır. Bu birlikteliğe ve eylemlere farklı manalar yüklenmemeli, siyasete alet edilmemeli ve hiçbir siyasi pay çıkarılmamalıdır.

Meslektaşlarımızın sabır sınırlarının zorlandığının farkındayız. Ancak 11 ayrı örgütün ortak bir kararda buluşması ve bu kararları yürütmesi tek bir kurumun karar almasına göre daha zorlu bir süreçtir. Mevcut şartlar altında; güç birliğini, hızlı hareket etmeye tercih etmenin daha uygun olduğunu düşünüyoruz.

Gelişmeler oldukça siz meslektaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Meslektaşlarımıza saygı ile duyurulur.

2022 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
Developed with for HEKİMSEN

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası