HEKİMSEN Logo

HEKİMSEN | Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kuruluna Asistan Hekimlerimiz İçin Başvuruda Bulunuldu | HEKİMSEN

Deprem felaketi sebebi ile temel ihtiyaçların karşılanamaması, eğitim hakkının tartışmasız bir şekilde kesintiye uğraması, barınma ihtiyacının doğması nedeniyle depremzede asistan hekimlere kayıtsız şartsız geçiş imkanı tanınması için 10 Mart 2023 tarihinde Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kuruluna başvuruda bulunulmuştur.

Tıpta Uzmanlık Eğitimi sürecinde deprem bölgesinde bulunan asistan hekimlerimiz, süreçten en derin şekilde etkilenmiştir. Bazılarının eğitim aldığı ve çalıştığı hastane yıkılmış, bazılarının hastaneleri sağlam kalsa dahi barındıkları evleri yıkılmıştır. Şu anda depremden bu şekilde etkilenen ve hizmet vermeye devam eden hastanelerde görev yapmakta olan hekimlerimizin; çalışma yükünü kaldırabilecekleri, kısıtlı dinlenme vakitlerinde bir sonraki mesai saatleri için maddi ve manevi olarak gerekli dinlenmeyi sağlayabilecekleri, insani şartlarda kalabilecekleri bir yerleri bulunmamaktadır. Bunun yanında deprem felaketi, sayısız maddi ve manevi zarara sebep olmuştur. Yaşanan felaketin barınma, temizlik, gıda gibi temel ihtiyaçlarda ortaya çıkardığı sorunlar hem yaşam hem de çalışma koşullarını olumsuz etkilemiştir. Tüm bu sebeplerle, asistan hekimlerimiz için deprem sebebi ile telafi edilemez mağduriyetler ortaya çıkmıştır.

Asistan hekimlerimizin sahip olduğu eğitim hakkı, akademik çalışmalar, pratik eğitimler geri dönülemeyecek ve telafisi olmayacak şekilde sekteye uğramıştır. Bu nedenle eğitimine başka bir ilde devam etmek isteyen asistan hekimlerimize bu imkanın tanınması gerekmektedir. Deprem felaketi sebebi ile temel ihtiyaçların karşılanamaması, eğitim hakkının tartışmasız bir şekilde kesintiye uğraması, barınma ihtiyacının doğması nedeniyle depremzede asistan hekimlere kayıtsız şartsız geçiş imkanı tanınmalıdır. 

Bilindiği üzere Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası'nın (HEKİMSEN) bir kısım üyelerinin her türlü hukuki hak ve menfaatlerini korumak ve savunmak ile yasal yollara başvurmak, dava açmak ve takip etmek ehliyeti vardır. Nitekim, Danıştay içtihatları da bu yöndedir. Dolayısıyla bir kısım üyelerimizin de haklarını ihlal eden açıkça kanuna aykırı hususlarda kamu kurum ve kuruluşları ile tüm resmi kuruluşlar nezdinde başvuru yapmak ve menfaatlerini korumak adına iş bu başvurumuzu sendika olarak yapmaktayız. Yukarıda açıkladığımız ve resen dikkate alınacak nedenlerle;

Sağlık Bakanlığı ve Tıpta Uzmanlık Kurulundan; Tıpta Uzmanlık Eğitimi görenlerden talep edenlerin, talep ettikleri illerde müsavi kamu ve özel eğitim kurumlarında açılabilecek kadrolara, şartsız olarak atanmaları konusunda, karar alınması arz ve talep edilmiştir.

Meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

Gönderiye Ekli Dosyalar:

PDF (140.8 KB)
DOCX (14.84 KB)

Anahtar Kelimeler: Tıpta Uzmanlık Kurulu, Tuk Deprem, Asistan Hekim Deprem, Asistan Doktor Deprem, Hekimsen Deprem, Hekimsen Asistan Hekim, Tuk Kurulu Deprem, Tuk Toplantısı Deprem, Hekimsen Tuk, Hekimsen Tıpta Uzmanlık Kurulu, Hekimsen Deprem Hekimler İçin, Hekimsen Asistan Hekimler İçin, Depremde Asistan Hekimler

Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları
Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası

2024 © HEKİMSEN | Artık Hekimsen Var
AllJect Design & Development & SteelSoft | Developed with for HEKİMSEN